Bierzmowanie

Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:

- zakorzenia nas głębiej w Bożym Synostwie, tak że możemy mówić "Abba, Ojcze!" (Rz 8, 15); - ściślej jednoczy nas z Chrystusem; - pomnaża w nas dary Ducha Świętego; - udoskonala naszą więź z Kościołem; - udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się krzyża.

Sakramentu bierzmowania, podobnie jak chrztu, którego jest dopełnieniem, udziela się tylko jeden raz. Wyciska on w duszy niezatarte duchowe znamię, ,,charakter", który jest znakiem, że Jezus Chrystus naznaczył chrześcijanina pieczęcią swego Ducha, przyoblekając go mocą z wysoka, aby był Jego świadkiem. (1304 KKK)

"Charakter" sakramentu udoskonala kapłaństwo wspólne wiernych, otrzymane w chrzcie, a ,,bierzmowany otrzymuje moc publicznego wyznawania wiary w Chrystusa, jakby na zasadzie obowiązku". (1305 KKK)

Do sakramentu bierzmowania w trybie zwyczajnym przygotowuje się młodzież od kl. 2 gimnazjum

Zapisy młodzieży  odbywają się w ogłoszonych wcześniej terminach. W sprawach bierzmowania zgłaszamy się do ks.  odpowiedzialnego za przygotowania.

Dla osób starszych, już pracujących, którzy w odpowiednim czasie nie przygotowali się do bierzmowania i nie przyjęli tego sakramentu, przewidziany jest osobny tryb przygotowania do przyjęcia bierzmowania. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w kancelarii parafialnej.

 
 

                                                                  

 
Strona główna