OInformacje przydatne przy planowaniu sakramentu chrztuDo kancelarii parafialnej należy przynieść akt urodzenia dziecka z USC oraz dane rodziców (nazwisko i imiona, data urodzenia, wyznanie, adres, ślub kościelny - rok i miejsce (parafia))

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

  1. ukończył szesnaście lat;
  2. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  3. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  4. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Jeżeli chrzestni są spoza parafii potrzebne jest zaświadczenie z parafii miejsca zamieszkania dla rodziców chrzestnych

Fotografowanie lub filmowanie należy uzgodnić z kapłanem
 

                                                                  

Strona główna