OKościół pw. Świętej Jadwigi Króla Polski

 

Pierwsza wzmianka o budowie kościoła na osiedlu Słonecznym pojawiła się 25.02.1993r. w piśmie Urzędu Miasta dotyczącym zarezerwowania planów pod budowę kościoła. Starania o działkę pod budowę podjął proboszcz parafii ZNMP ks. Prałat Henryk Cyrzan w 1995r. Urząd Miasta wystosował w 1996r. pismo do parafii pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w którym wyjaśnia, że jako rekompensatę za utracone po II Wojnie Światowej ziemie, kościół otrzyma dwie działki pod budowę nowych parafii na osiedlach Słonecznym (przy ulicy Wiśniowej 33) i Bursztynowym (przy placu Św. Siostry Faustyny 1). 3 czerwca 1997r.  podczas pobytu w Gnieźnie, papież Jan Paweł II dokonuje poświęcenia Kamienia Węgielnego z Bazyliki Katedralnej w Pelplinie dla nowopowstającego kościoła przy parafii  ZNMP. 13 Lipca 1997r. Biskup diecezjalny Jan Bernard Szlaga poświęca plac pod budowę kościoła, a 17 lipca patronką Kocioła ustanawia Św. Jadwigę Królową. Początkowo Msze Św. Odbywały się pod gołym niebem, a w deszczowe dni w szopie podarowanej parafii przez Ks. Prałata Aleksandra Kłosa. W 1997r. zamiast szopy stanęła drewniana kaplica z parafii Matki Kościoła w Tczewie.  Pierwsza Msza w kaplicy odbyła się 2 listopada 1997r.  4.08.2000r. rozpoczęto wykopy pod kościół, 14 sierpnia zalano ławy a we wrześniu rozpoczęto budowę ścian. 12 listopada 2000r. biskup wmurował Kamień Węgielny przy głównym wejściu do kościoła. 25 lipca 2002r. rozpoczęto montaż więźby dachowej, natomiast pokrycie dachu zakończono w marcu kolejnego roku. Do maja 2003r. kościół wykończono na tyle by mogły się w nim odbywać nabożeństwa, co prawda nieukończono prezbiterium, ale by kościół można było już używać  zasłonięto je foliom i ustawiono ołtarz na końcu głównej nawy. Pierwszą mszą odprawioną w kościele była msza prymicyjna księdza Piotra Stoltmana, syna głównego murarza kościoła. We wrześniu 2003r. rozpoczęto demontaż kaplicy i jej przeniesienie na osiedle Bursztynowe. 1 października 2003r. biskup Jan Bernard Szlaga poświęcił kościół. 18 kwietnia 2004r. Ustanowiono parafię Świętej Jadwigi Królowej i parafię Chrystusa Miłosiernego:

      Ø Proboszczem parafii pw. Świętej Jadwigi Królowej i parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny został Ks. Prałat Henryk Cyrzan.

      Ø Proboszczem parafii pw. Chrystusa Miłosiernego zostaje wikariusz parafii ZNMP Ks. Jarosław Burandt.

17 Lipca 2004r. Do kościoła uroczyście zostają wprowadzone relikwie Św. Jadwigi Królowej Polski, Mszy tej przewodniczył Ks. Bp. Jan Bernard Szlaga. 1 Lipca biskup dekretem zniósł parafię ZNMP. 1 października przed kościołem stanął pomnik ofiar II Wojny Światowej. W 2006r. do użytku została oddana plebania. Od 2007 roku w kościele nieustannie trwają prace wykończeniowe. W latach 2008 – 2009 trwała budowa wieży kościelnej. Krzyż i dach na wieży zamocowano latem 2009r. Na początku 2010r. parafia pożegnała budowniczego kościoła pana Stanisława Stoltmana. W parafii od początku jej istnienia pracuje proboszcz Ks. Prałat Henryk Cyrzan. Do 31 sierpnia 2008r. w parafii pracował też Ks. Wikariusz Krzysztof Kajut, obecnie Wikariuszem jest Ks. Tomasz Osmałek. Od Wielkanocy 2009r.  przebywa tutaj też Rezydent Ks. Lucjan Cyrankowski. 

 

                                                                                      Opracowanie: Damian Otta

 
         

        

         

,          

                                                                  

 
Strona główna