Duszpasterze

 
ks. p
roboszcz  -  ks. Jerzy Sikora


ks. wikariusz -  ks.Marek Chmist


ks. senior  - ks.Henryk Cyrzan                                                                  

 
Strona główna