LInformacje przydatne przy udzielaniu sakramentu małżeństwa


Do kancelarii parafialnej warto udać się nawet pół rok przed planowaną datą zawarcia sakramentu małżeństwa, po to by zarezerwować dogodny termin, zacząć nauki przedślubne i umówić się na sporządzenie protokółu przedślubnego. Sakramentu małżeństwa udziela się w sobotę podczas Mszy św.

Do kancelarii należy zabrać ze sobą następujące dokumenty:

  1. dowód osobisty
  2. świadectwo chrztu (ważne 5 miesiący od daty wystawienia) - tylko osoby spoza parafii
  3. świadectwo bierzmowania (jeżeli brakuje informacji o bierzmowaniu na świadectwie chrztu)
  4. świadectwo nauki religii z ostatniej uczęszczanej klasy
  5. świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
  6. przy ślubie konkordatowym zaświadczenie z USC stwierdzające brak przeszkód w prawie polskim do zawarcia małżeństwa (dokument ważny 6 miesiący - przynosi się je w trakcie przygotowania)
  7. w przypadku wdowców - akt zgonu współmałżonka
  8. personalia świadków ślubu: nazwisko i imiona, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia (wymagany wiek to ukończony 18 rok życia)

  
Fotografowanie lub filmowanie należy uzgodnić z kapłanem
                                                                  

Strona główna