OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 18.11.2018

1. Dzisiejsza niedziela to dzień modlitw w intencji Polonii i Polaków przebywających za
    granicą.

2. W minionym tygodniu zamontowano w naszym kościele witraż z wizerunkiem Bł. Marty
    Wieckiej. Fundatorom tego dzieła Państwu Barbarze i Grzegorzowi Makowskim z Chojniczek
    składamy serdeczne „ Bóg zapłać”.

3. W poniedziałek o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji Apostolstwa Dobrej
    Śmierci. Po Mszy św. odmówimy różaniec Siedmiu Boleści Matki Bożej.

4. W środę o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie oazy dziecięcej, a w niedzielę o godz. 11.00 
    - spotkanie scholi dziecięcej.

5. W czwartek, we wspomnienie Św. Cecylii, obchodzić będziemy dzień modlitw za organistów, 
    muzyków, kantorów, psałterzystów oraz za chóry kościelne i schole.

6. Młodzież klas VII, w ramach przygotowania do Bierzmowania, zapraszamy na rekolekcje
    kerygmatyczne. Rekolekcje odbędą się w Szkole Podstawowej nr 7 w Chojnicach w piątek
    od godz. 17.00 do 19.30 oraz w sobotę od godz. 9.00 do16.30. Udział w rekolekcjach jest
    obowiązkowy.

7. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
    Wszechświata. W tym dniu po Mszy św. o godz. 9.00 odbędzie się wystawienie
    Najświętszego Sakramentu z litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Aktem
    Poświęcenia. Z racji święta patronalnego o godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza św.
    w intencji Akcji Katolickiej naszej parafii. 

8. W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 9.00 odbędzie się obrzęd przyjęcia
    kandydatów do grona ministrantów.

9. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć nowy numer „ Pielgrzyma” oraz” W Rodzinie”.

10. W poniedziałek 26 listopada, po wieczornej Mszy Świętej, zapraszamy do naszego kościoła
      na wykład pt. "Zwodniczy charakter religii Wschodu". Prelekcję  wygłosi siostra Michaela
      Pawlik, która przez 13 lat (od 1967 do 1980r) pracowała w Indiach jako pielęgniarka, by po
      powrocie do Polski wstąpić do zakonu dominikanek. Siostra w swej prelekcji, dotknie
      szczególnie zagadnienia duchowych zagrożeń dla naszej wiary, ze strony praktyk
      pochodzących z hinduizmu, buddyzmu czy islamu. Serdecznie wszystkich zapraszamy.
      Dla młodzieży 1 i 2 roku formacji, która przygotowuje się do Bierzmowania, spotkanie jest
      obowiązkowe.

11. Kolekta za tydzień przeznaczona będzie na cele inwestycyjne naszej parafii.

12. W poniedziałek przed południem biuro parafialne będzie nieczynne.

13. Z kalendarza liturgicznego:
    Wtorek – Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
    Środa – Ofiarowanie NMP
    Czwartek – Św. Cecylii, dziewicy i męczennicy.
    Sobota – Świętych Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy, męczenników z Wietnamu

14. W sobotę pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej Śp. Idziego Cieślinskiego z
      Chojniczek z ul Kasztanowej.
    We wtorek o godz. 10.30 odbędzie się pogrzeb Śp. Krystyny Szczepańskiej
      z ul. Karnowskiego. Różaniec za zmarłą - w kaplicy starego szpitala o godz. 18.00.              
          Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 11.11.2018

 

1. W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości o godz. 11.00
    odbędzie się dzisiaj w naszym kościele Msza św. w intencji Ojczyzny z dziękczynnym
    śpiewem „ Ciebie Boga wysławiamy „ (Te Deum laudamus)

2. Stowarzyszenie „Dworek Polski” z okazji Święta Niepodległości zaprasza dzisiaj o godz.16:00
    na koncert do  Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnicach.

3. W środę o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie oazy dziecięcej, a niedzielę o godz. 11.00 
    - spotkanie scholi dziecięcej.

4. Kolekta za tydzień przeznaczona będzie na Wyższe Seminarium Duchowne naszej diecezji              
    w Pelplinie.

5. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy „Dzień modlitw w intencji Polonii i Polaków
    przebywających za granicą”.

6. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć „ Pielgrzyma” oraz” W Rodzinie”.

7. Z kalendarza liturgicznego:
    Poniedziałek – Św. Jozafata Kuncewicza, biskupa i męczennika  
    Wtorek – Świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych
                           męczenników Polski   
    Sobota – Św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy  
     
   
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 04.11.2018

 
1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania  
    1 i 2 roku formacji.

2. Do czwartku, raz dziennie, za pobożne nawiedzenie cmentarza i jakąkolwiek modlitwę za
    zmarłych można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych w czyśćcu cierpiących.

3. Do piątku włącznie po Mszy św. wieczornej odmawiamy różaniec z wypominkami za
    zmarłych.

4. W sobotę o godz. 8.00 odbędzie się Msza św. w intencji zmarłych z Żywego Różańca naszej
    parafii. Po Mszy św. odmówimy różaniec ze wspomnieniem zmarłych z poszczególnych róż
    różańcowych.

5. W sobotę, w przeddzień obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, od
    godz. 17.00 do 18.00 odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 17.00
   odmówimy różaniec w intencji naszej Ojczyzny. Adoracja zakończy się  o godz. 18.00
   błogosławieństwem i śpiewem Apelu Jasnogórskiego. W niedzielę o godz. 11.00
   zapraszamy na Mszę św. sprawowaną w intencji naszej Ojczyzny.

6. W ramach Obchodów 100–lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości w przyszłą
    niedzielę w Chojnicach przewidziano:
-  godz. 11.00- przemarsz pod pomniki Orła i Chrystusa Króla oraz złożenie wieńców i kwiatów
-  godz. 12.00 -Msza św. w Bazylice w intencji Ojczyzny i Powiatu Chojnickiego
-  godz. 18.00 – koncert Marcina Wyrostka z zespołem Corazon w Bazylice. Zaproszenia na  
   koncert można odbierać w biurze parafialnym Bazyliki i w Chojnickim Centrum Kultury.

7. Stowarzyszenie „Dworek Polski” z okazji Święta Niepodległości zaprasza 11 listopada
    o godz.16:00 na koncert do  Szkoły Podstawowej nr 1 w Chojnicach.

8. W przyszłą niedzielę o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie scholi dziecięcej.

9. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć nowy numer  „ Pielgrzyma”, Pielgrzyma dla dzieci, czasopisma misyjne  oraz” W Rodzinie”.               
ZAPROSZENIE   BISKUPA  PELPLIŃSKIEGO NA  MSZĘ  ŚW.  W  INTENCJI  OJCZYZNY
Drodzy Siostry i Bracia
Dnia 11 listopada 1918 r. pod Paryżem podpisano rozejm kończący I wojnę światową,    a w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. Dzięki Bożej Opatrzności oraz modlitwie i walce naszych przodków, po 123 latach niewoli Ojczyzna nasza odzyskała niepodległość.
W obchody 100-lecia tego wiekopomnego wydarzenia wpisuje się wspólna modlitwa i pełen wdzięczności śpiew hymnu „Te Deum laudamus”. Zapraszam zatem wszystkich, którzy tylko mogą, w niedzielę 11 listopada br. o godz. 10.00 do bazyliki katedralnej w Pelplinie na Mszę Świętą, którą będę celebrował w intencji Polski i Polaków, jako dziękczynienie za odzyskanie niepodległości oraz o Boże błogosławieństwo w służbie wspólnego dobra.
    Na wspólne świętowanie wolności, już dzisiaj z serca błogosławię.
                                                                                               + Ryszard Kasyna Biskup Pelpliński

10. W środę zmarł O. Marek Karczewski, proboszcz Parafii Chrystusa Króla w Chojnicach.
      Dzisiaj o godz. 18.00 w kościele Chrystusa Króla w Chojnicach pod przewodnictwem
      Ks. Bpa Ryszarda Kasyny odbędzie się Msza św. pożegnalna. Pogrzeb odbędzie się w      
      poniedziałek o godz. 11.00 w kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi w Bydgoszczy,
      ul. Glinki 40. Wieczny odpoczynek….
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 28.10.2018

 
1. Obchodzimy dzisiaj Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Po Mszy św. odbędzie
     się zbiórka do puszek na rzecz prześladowanych chrześcijan w Pakistanie.

2. W czwartek – 1 listopada -przeżywać będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św.      
    tym dniu odbędą się tak jak w każdą niedzielę.

3. W piątek – 2 listopada - obchodzić będziemy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
    Msze św. w Dzień Zaduszny odbędą się o godz. 8.00, 9.30, 16.30 i 18.00.

4. W Uroczystość Wszystkich Świętych po południu i w Dzień Zaduszny za nawiedzenie
    kościoła lub kaplicy oraz modlitwę „ Ojcze nasz…” i „ Wierzę w Boga…” można uzyskać
    odpust zupełny za zmarłych. W dniach od 1 do 8 listopada, raz dziennie, za pobożne
    nawiedzenie cmentarza i jakąkolwiek modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny
    i ofiarować go za zmarłych w czyśćcu cierpiących.

5. W zakrystii lub w biurze parafialnym można składać wypominki za zmarłych. Zaduszki będą
     odmawiane w łączności z różańcem po wieczornej Mszy św. w dniach od 2 listopada. Druki
     wypominek wyłożono na stoliku pod chórem. Można również zamawiać Mszę św. zbiorową
     za zmarłych. Zostanie ona odprawiona w Dzień Zaduszny 2 listopada o godz. 16.30.

6. W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne: I Czwartek i I Piątek miesiąca. Z racji
    Uroczystości Wszystkich Świętych w czwartek nie będzie „ Godziny Świętej”. W piątek po
    Mszy św. o godz. 16.30 odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu, która zakończy
    się o godz. 18.00 nabożeństwem I Piątkowym.

7. Bierzmowanych zapraszamy do spowiedzi w środę od godz. 17.00 do 18.00. Okazja do
    spowiedzi w I Piątek od 16.30 do 18.00.

8. W tym tygodniu odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną. Ks. Proboszcz odwiedzi
    chorych w I Piątek – wyjątkowo, z racji Dnia Zadusznego - od godz. 10.30. Ks. Marek
    odwiedzi chorych w I Sobotę od godz. 9.00.

9. W I Sobotę wraz z Żywym Różańcem naszej parafii zapraszamy o godz. 8.00 na Mszę św.
    wynagradzającą Niepokalanemu Sercu NMP i modlitwę różańcową.

10. W sobotę o godz. 10.30 odbędzie się  zbiórka ministrantów, a w niedzielę o godz. 11.00
      spotkanie scholi dziecięcej.

11. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie dla kandydatów                
      do Bierzmowania 1 i 2 roku formacji.

12. Po Mszy św. można nabyć znicze rozprowadzane przez wolontariuszy Towarzystwa
      Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach. Całkowity dochód ze sprzedaży zniczy zostanie
      przeznaczony na potrzeby hospicjum.

13. Tydzień temu w całej Polsce odbyło się dla celów statystycznych sprawdzanie praktyk
      religijnych. W parafii naszej liczącej 4 tyś wiernych na wszystkich Mszach św. obecnych
      było 1593 wiernych. [ 711 mężczyzn i 882 kobiet]. Do Komunii św. przystąpiło 687 osób
      [ 257 mężczyzn i 430 kobiet].

14. W poniedziałek przed południem biuro parafialne będzie nieczynne.

15. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć  „ Pielgrzyma” oraz” W Rodzinie”.          
   
   

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 21.10.2018

 

 1. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe; dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 17.00,
    młodzież i dorosłych - codziennie po wieczornej Mszy św. Młodzież przygotowująca się do
    Bierzmowania ma obowiązek uczestniczyć w  nabożeństwach różańcowych co najmniej 2
    razy w tygodniu.

2. Dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 12.30 zostaną poświęcone różańce. Na to wydarzenie
     sposób szczególny zapraszamy rodziców i dzieci, które przygotowują się do I Komunii św.

3.W środę o godz. 16.30 zapraszamy na spotkanie Oazy Dziecięcej.

4. W sobotę o godz. 13.00 odbędzie się  spotkanie scholi dziecięcej.

5. W zakrystii lub w biurze parafialnym można składać wypominki za zmarłych. Zaduszki będą
     odmawiane w łączności z różańcem po wieczornej Mszy św. w dniach od 2 listopada. Druki
     wypominek wyłożono na stoliku pod chórem. Można również zamawiać Mszę św. zbiorową
     za zmarłych. Zostanie ona odprawiona w Dzień Zaduszny 2 listopada o godz. 16.30.

6. W niedziele października po każdej Mszy św. można nabyć znicze rozprowadzane 
    przez wolontariuszy Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach. Całkowity dochód ze
    sprzedaży zniczy zostanie przeznaczony na potrzeby hospicjum

7. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć nowy numer „ Pielgrzyma” oraz” W Rodzinie”.

8. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
    W tym dniu odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz prześladowanych chrześcijan w
    Pakistanie.

10. Parafia Matki Boskiej Fatimskiej w Chojnicach organizuje w dniach od 16 do 22 lutego
      2019 r. samolotową pielgrzymkę do Rzymu i San Giovanni Rotondo. Zgłoszenia i 
      szczegółowe informacje otrzymamy u Ks. Mariana – tel. 602 636 933.

11. Fundacja Centrum Dobrej Nowiny zaprasza w przyszłą niedzielę o godz. 17.00 do
      podziemi kościoła gimnazjalnego na spotkanie pod tytułem "Dotknąć serca dziecka, a nawet
      nastolatka”. Spotkanie poprowadzi pisarz Robert Kościuszko. W tym dniu podczas Mszy św.
      w Bazylice pisarz zaprezentuje swe ewangelizacyjne powieści.

12. W dzisiejszą niedzielę ma miejsce sprawdzanie praktyk religijnych. Dla celów
      statystycznych liczy się obecnych na Mszy św. i przystępujących do Komunii św.

13. Tydzień temu na kolektę inwestycyjną naszej parafii zebraliśmy 4917 zł. „ Bóg Zapłać”
      za złożone ofiary.

14.  Z kalendarza liturgicznego:
           Poniedziałek – Św. Jana Pawła II


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 14.10.2018

 
1. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe; dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 17.00,
    młodzież i dorosłych - codziennie po wieczornej Mszy św. Młodzież przygotowująca się do
    Bierzmowania ma obowiązek uczestniczyć w  nabożeństwach różańcowych co najmniej 2
    razy w tygodniu.

2. Po Mszy św. odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz Fundacji „ Dzieło Nowego Tysiąclecia”

3.W środę o godz. 16.30 zapraszamy na spotkanie Oazy Dziecięcej.

4. W czwartek o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji Apostolstwa Dobrej
    Śmierci. Po Mszy św. odmówimy różaniec Siedmiu Boleści Matki Bożej

5. W sobotę o godz. 13.00 odbędzie się  spotkanie scholi dziecięcej.

6. W niedziele października po każdej Mszy św. można nabyć znicze rozprowadzane 
    przez wolontariuszy Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach. Całkowity dochód ze
    sprzedaży zniczy zostanie przeznaczony na potrzeby hospicjum.

7. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć „ Pielgrzyma” oraz” W Rodzinie”.

8. W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 12.30 zostaną poświęcone różańce. Na to
    wydarzenie sposób szczególny zapraszamy rodziców i dzieci, które przygotowują się do
    I Komunii św.

9. Kolekta za tydzień przeznaczona będzie na misje katolickie

10. Parafia Matki Boskiej Fatimskiej w Chojnicach organizuje w dniach od 16 do 22 lutego
      2019 r. samolotową pielgrzymkę do Rzymu i San Giovanni Rotundo. Zgłoszenia i 
      szczegółowe informacje otrzymamy u Ks. Mariana – tel. 602 636 933.

11.  Z kalendarza liturgicznego:
    Poniedziałek – Św. Teresy od Jezusa
    Wtorek – Św. Jadwigi Śląskiej. Rocznica wyboru św. Jana Pawła II [ 1978 r.]
    Środa – Św. Ignacego Antiocheńskiego
    Czwartek – Św. Łukasza, ewangelisty. Dzień modlitw za służbę zdrowia
    Sobota – Św. Jana Kantego, prezbitera. Dzień modlitw za uczelnie katolickie.

12. W czwartek pożegnaliśmy Śp. Halinę Węckowską-Rożek z ul. Karnowskiego.
      Dobry Jezu….
        

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 07.10.2018

 
1. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe; dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 17.00,
    młodzież i dorosłych - codziennie po wieczornej Mszy św. Młodzież przygotowująca się do
    Bierzmowania ma obowiązek uczestniczyć w  nabożeństwach różańcowych co najmniej 2
    razy w tygodniu.

2. W roku 25- lecia nadania chojnickiej farze tytułu Bazyliki Mniejszej zapraszamy dzisiaj
    godz.17:00 do  Bazyliki na koncert zespołu Mocni w Duchu.

3. Z okazji „ Dnia Białej Laski” w środę o godz. 10.00 w kościele gimnazjalnym odbędzie się
    Msza św. w intencji osób niewidomych i niedowidzących.

4.W środę o godz. 16.30 zapraszamy na spotkanie Oazy Dziecięcej.

5. Stowarzyszenie Civitas Christiana zaprasza w czwartek 11 października o godz. 16.00, do
    naszej salki parafialnej na spotkanie z p. Ewą Kowalewską przedstawicielką Ruchów Obrony
    Życia . Tematem spotkania będzie " Papieskie nauczanie o małżeństwie i rodzinie
    odpowiedzią na lewacką ideologię gender". Zapraszamy członków stowarzyszenia i
    wszystkich zainteresowanych.

6. W sobotę o godz. 8.30 w kościele MBKP zostanie odprawiona Msza św. w intencji Radia
     Maryja i Telewizji Trwam. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie w salce parafialnej.

7. W sobotę o godz. 10.00 odbędzie się zbiórka ministrantów, a o godz. 13.00 - spotkanie scholi
    dziecięcej.

8. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Dzień Papieski. W tym dniu odbędzie się zbiórka
    do puszek na rzecz Fundacji „ Dzieło Nowego Tysiąclecia”

9. Od 12 do 14 października w parafii MBKP w Chojnicach odbędą się rekolekcje dla członków
      Róż Różańcowych oraz wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat misji i
      różańca świętego. Spotkania poprowadzą ks. dr Maciej Będziński, sekretarz krajowy
      Papieskich Dzieł Misyjnych i s. Monika Juszka RMI. Zainteresowanych udziałem prosimy o
      kontakt z biurem parafialnym parafii MBKP lub Panią Zofią -tel. 662 117 215

10. W niedziele 14, 21 i 28 października po każdej Mszy św. będzie można nabyć znicze
      rozprowadzane przez wolontariuszy Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach.
      Całkowity dochód ze sprzedaży zniczy zostanie przeznaczony na potrzeby hospicjum.

11. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć „ Pielgrzyma”, ” W Rodzinie” oraz Pielgrzyma dla
      dzieci.

12. Kolekta za tydzień przeznaczona będzie na cele inwestycyjne naszej parafii.

13. W piątek są jeszcze wolne intencje Mszalne

14.  Z kalendarza liturgicznego:
    Sobota – Bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 30.09.2018

 
 1. Jutro godz. 17.00 młodzież naszej parafii otrzyma Sakrament Bierzmowania. Serdecznie
    dziękujemy bierzmowanym za dar dla naszego kościoła, którym są 3 czerwone ornaty 
    i welon. Dzisiaj od  godz. 17.00 do 18.00 odbędzie się spowiedź młodzieży bierzmowanej.
    Z racji Bierzmowania w poniedziałek nie będzie Mszy św. o godz. 18.00.

2. Dzisiaj o godz. 19.45 zapraszamy do Bazyliki na katechezy dla dorosłych i młodzieży.

3. W tym tygodniu rozpoczyna się październik. Od wtorku zapraszamy na nabożeństwa
    różańcowe; dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 17.00, młodzież i dorosłych - codziennie
    po wieczornej Mszy św. W poniedziałek z racji Bierzmowania nabożeństwa różańcowego
    nie będzie. Młodzież przygotowująca się do Bierzmowania ma obowiązek uczestniczyć w   
    nabożeństwach różańcowych co najmniej 2 razy w tygodniu.

4. W środę o godz. 16.30 zapraszamy na spotkanie Oazy Dziecięcej.

5. W sobotę o godz.13.00 odbędzie się spotkanie scholi dziecięcej.

6. Odpowiadając na prośbę Wyższego Seminarium Duchownego naszej diecezji w Pelplinie
    pragniemy jako parafia objąć modlitwą  alumnów, wykładowców, moderatorów i
    pracowników naszego seminarium. Od dwóch lat czynimy to w ramach „ mostu
    modlitewnego”, kiedy to w każdy dzień kolejne parafie diecezji podejmują modlitwę w intencji
    seminarium i powołań, zaś klerycy otaczają daną wspólnotę parafialna modlitwą i pełną
    wdzięczności pamięcią. Okazją do modlitwy w intencji naszego seminarium będzie adoracja
    Najświętszego Sakramentu, która odbędzie się w czwartek w godz. 8.30 – 10.00
    i od godz.16.30 – 18.00.

7. W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne. W I Czwartek o godz. 18.00 wraz z Akcją
    Katolicką naszej parafii zapraszamy na „ Godzinę Świętą”, w ramach której odbędzie się
    Msza św. wotywna o Chrystusie Wiecznym Kapłanie, modlitwa o powołania kapłańskie i
    różaniec w intencji Ojczyzny.

8. W I Piątek miesiąca o godz. 16.30 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu.
    Adoracja zakończy się o godz. 18.00 nabożeństwem I Piątkowym i Mszą św. wotywną  o
    Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Kandydatów do Bierzmowania zapraszamy w I Piątek o
    godz. 17.30.

9. Okazja do spowiedzi - w czwartek od godz. 17.00 do 18.00 i w I Piątek od godz.16.30 do
    godz.18.00. Kandydatów do Bierzmowania zapraszamy do spowiedzi w czwartek od godz.
    17.00 do 18.00 oraz codziennie 15 minut przed Mszą św.

10. W tym tygodniu odwiedzimy chorych z posługa sakramentalną. Ks. Proboszcz odwiedzi
      chorych w I Piątek, ks. Marek - w I Sobotę.

11. W I Sobotę o godz. 8.00 wraz z Żywym Różańcem naszej parafii zapraszamy na Mszę św.
      wynagradzającą Niepokalanemu Sercu NMP i modlitwę różańcową.

12. Od 12 do 14 października w parafii MBKP w Chojnicach odbędą się rekolekcje dla członków
      Róż Różańcowych oraz wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat misji i
      różańca świętego. Spotkania poprowadzą ks. dr Maciej Będziński, sekretarz krajowy
      Papieskich Dzieł Misyjnych i s. Monika Juszka RMI. Zainteresowanych udziałem prosimy o
      kontakt z biurem parafialnym parafii MBKP lub Panią Zofią -tel. 662 117 215

13. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć „ Pielgrzyma”, ” W Rodzinie” oraz w cenie 4 zł
      kalendarz na 2019 r.

14.  Z kalendarza liturgicznego:
    Poniedziałek – Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
    Wtorek – Św. Aniołów Stróżów
    Czwartek – Św. Franciszka z Asyżu
    Piątek – Św. Faustyny Kowalskiej       


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 23.09.2018

1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami dzieci, które w
    przyszłym roku mają przystąpić do I Komunii św.

2. W środę o godz. 16.30 zapraszamy na spotkanie Oazy Dziecięcej.

3. W sobotę o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie scholi dziecięcej.

4. W sobotę o godz. 19.00 odbędzie się w kościele spotkanie przygotowawcze dla  młodzieży,
    która w poniedziałek 1 października o godz. 17.00 przystąpi do Bierzmowania.

5. Za tydzień,  w niedzielę 30 września,  od godz. 17.00 do 18.00 odbędzie się spowiedź
    młodzieży przed Bierzmowaniem. Rodzinę i świadków Bierzmowania zapraszamy do
    spowiedzi w tym tygodniu - codziennie 15 minut przed Mszą św..

6. Serdecznie dziękujemy bierzmowanym za dar dla naszego kościoła, którym są 3 czerwone
    ornaty i welon.

7. W niedzielę 30 września o godz. 19.45 zapraszamy do Bazyliki na katechezy dla dorosłych i
    młodzieży.

8. Dnia 6 października na stadionie PGE Narodowy w Warszawie odbędą się rekolekcje 
    „Stadion Młodych: włącz pełnię wiary”. W programie rekolekcji przewidziano Mszę św.,
    adorację, konferencje, koncerty. Więcej informacji znajdziemy na stronie: stadionmlodych.eu
    oraz na plakacie w gablocie.

9. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć nowy numer „ Pielgrzyma”, ” W Rodzinie” oraz 
    w cenie 4 zł kalendarz na 2019 r.

10. Tydzień temu na kolektę inwestycyjną naszej parafii zebraliśmy 4943 zł. Serdeczne „ Bóg
      Zapłać „ za złożone ofiary.

11.  Z kalendarza liturgicznego:
    Czwartek – Św. Wincentego a Paulo, prezbitera
    Piątek – Św. Wacława, męczennika
    Sobota – św. Michała, Gabriela i Rafała, archaniołów

12. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej Śp. Jana Bączek z  
      Chojniczek, Śp. Kazimierę Orłowską z Zamieścia, Śp. Stanisława Wysockiego z Karolewa
      i Śp. Mieczysława Krenskiego z ul. Leśnej. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…  

 
 
 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 16.09.2018

1. Dzisiaj, po Mszy św. o godz. 9.00 odbędzie się w kościele spotkanie z rodzicami młodzieży,
    która ma przyjąć sakrament Bierzmowania w roku 2019 r.

2. O godz. 17.15 odbędzie się dzisiaj w kościele spotkanie z rodzicami i uczniami kl. VII, którzy
    rozpoczynają 2 letnie przygotowanie do Bierzmowania

3. Dzisiaj, w poniedziałek i we wtorek o godz. 18.00 odbędzie się w kościele „ Triduum
    św. Stanisława Kostki” obowiązkowe dla młodzieży kl. VII oraz dla młodzieży, która będzie
    bierzmowana w przyszłym roku.

4. We wtorek o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji Apostolstwa Dobrej
    Śmierci. Po Mszy św. odmówimy różaniec Siedmiu Boleści Matki Bożej.

5. W sobotę o godz. 10.00 odbędzie się zbiórka ministrantów, a o godz. 13.00 spotkanie scholi
    dziecięcej.

6. W sobotę  22 i 29 września o godz. 19.00 odbędą się w kościele spotkania przygotowawcze
    dla  młodzieży, która 1 października br. przystąpi do Bierzmowania.

7. Za tydzień, w niedzielę 23 września, po Mszy św. o godz. 12.30 odbędzie się spotkanie
    z rodzicami dzieci, które w 2019 r. mają przystąpić do I Komunii św.

8. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć nowy numer ” W Rodzinie” oraz” „ Pielgrzyma”

9.  Z kalendarza liturgicznego:
    Poniedziałek – Dzień pamięci i modlitwy za Polaków prześladowanych, zesłanych
                                    i pomordowanych na Wschodzie w rocznicę napaści Związku
                                   Sowieckiego na Polskę
    Wtorek – św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski
    Czwartek – św. Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy,
                               męczenników z Korei
    Piątek – Św. Mateusza, apostoła i ewangelisty
   
     

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 09.09.2018

 
 
1. W środę zamontowano w naszym kościele witraż z wizerunkiem św. Urszuli Leodochowskiej.
    Ofiarodawcom tego dzieła, Państwu Barbarze i Leonowi Dorawa składamy serdeczne „ Bóg
    Zapłać”. Dziękujemy także Panom, którzy postawili rusztowanie potrzebne do zamontowania
    witraża.

2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 9.00 odbędzie się w kościele spotkanie z rodzicami młodzieży,
    która w tym roku ma przyjąć Sakrament Bierzmowania.

3. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana zaprasza na  spotkania, które odbywać się będą   
    w drugi czwartek miesiąca o godz. 16.00 w naszej sali parafialnej . W najbliższy czwartek,
    13 września gościć będziemy p. Piotra Szubarczyka z wykładem nt. wrześniowej bitwy pod
    Krojantami w 1939r. Serdecznie zapraszamy członków Stowarzyszenia i wszystkich
    zainteresowanych.

4. W sobotę 15, 22 i 29 września o godz. 19.00 odbędą się w kościele spotkania
    przygotowawcze dla  młodzieży, która 1 października br. przystąpi do Bierzmowania.

5. W sobotę o godz. 10.00 odbędzie się zbiórka ministrantów, a o godz. 13.00 spotkanie scholi
    dziecięcej.

6.  Za tydzień, w niedzielę 16 września, po Mszy św. o godz. 9.00 odbędzie się w kościele
    spotkanie z rodzicami młodzieży, która ma przyjąć sakrament Bierzmowania w roku 2019 .

7.  W przyszłą niedzielę 16 września, o godz. 17.15 odbędzie się w kościele spotkanie z    
    rodzicami i uczniami kl. VII, którzy rozpoczynają 2 letnie przygotowanie do Bierzmowania.

8. W dniach od 16 do 18 września o godz. 18.00 odbędzie się w kościele „ Triduum
    św. Stanisława Kostki” obowiązkowe dla młodzieży kl. VII oraz dla młodzieży, która będzie
    bierzmowana w przyszłym roku.

9. W niedzielę 23 września po Mszy św. o godz. 12.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami
    dzieci, które w 2019 r. maja przystąpić do I Komunii św.

10. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć nowy numer „ Pielgrzyma”  oraz  „ Pielgrzym
      Plus”, który jest poświęcony Sanktuarium Matki Bożej w Piasecznie. „ Pielgrzym Plus” 
      z płytą CD i śpiewnikiem kosztuje 6 zł.

11. Kolekta za tydzień przeznaczona będzie na cele inwestycyjne naszej parafii.

12. Biuro parafialne w tym tygodniu będzie czynne tylko po wieczornej Mszy św.

13.  Z kalendarza liturgicznego:
    Czwartek – Św. Jana Chryzostoma
    Piątek – Podwyższenie Krzyża Świętego
    Sobota – NMP Bolesnej


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 02.09.2018

 
 1. W poniedziałek o godz. 17.00 odbędzie się w Dolinie Śmierci Msza św. w intencji
    Pomordowanych i Ojczyzny oraz z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Uroczystej 
    Eucharystii przewodniczyć będzie Ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna.

2. W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne. W I Czwartek wraz z Akcją Katolicką naszej
    parafii zapraszamy o godz. 18.00 na „ Godzinę Świętą”, w ramach której odbędzie się Msza
    św. wotywna o Chrystusie Wiecznym Kapłanie, modlitwa o powołania kapłańskie i różaniec
    w intencji Ojczyzny.

3. W I Piątek Miesiąca o godz. 17.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu.
    Adoracja zakończy się o godz. 18.00 nabożeństwem I Piątkowym i Mszą św. wotywną o
    Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Wszystkich kandydatów do Bierzmowania zapraszamy
    w I Piątek o godz. 17.30. Okazja do spowiedzi;  w I Czwartek od 17.30 do 18.00 i w I Piątek
    od 16.30 do 18.00.

4. W I Piątek ks. proboszcz odwiedzi chorych z posługą sakramentalną.

5. W sobotę 8, 15, 22 i 29 września o godz. 19.00 odbędą się w kościele spotkania
    przygotowawcze dla  młodzieży, która 1 października br. ma otrzymać Sakrament    
    Bierzmowania.

6. W przyszłą niedzielę - 9 września, po Mszy św. o godz. 9.00 odbędzie się w kościele   
     spotkanie z rodzicami młodzieży, która w tym roku ma przyjąć Sakrament Bierzmowania.

7. Za tydzień podczas Mszy św. dla dzieci o godz. 12.30 odbędzie się poświęcenie przyborów
    szkolnych.

8. Za dwa tygodnie, w niedzielę 16 września, po Mszy św. o godz. 9.00 odbędzie się w kościele
    spotkanie z rodzicami młodzieży, która ma przyjąć sakrament Bierzmowania w roku 2019 .
        W tym dniu, czyli 16 września, o godz. 17.15 odbędzie się w kościele spotkanie z    
    rodzicami i uczniami kl. VII, którzy rozpoczynają 2 letnie przygotowanie do Bierzmowania.

9. W dniach od 16 do 18 września o godz. 18.00 odbędzie się w kościele „ Triduum
    św. Stanisława Kostki” obowiązkowe dla młodzieży kl. VII, która rozpoczyna przygotowanie
    do Bierzmowania oraz dla młodzieży, która będzie bierzmowana w przyszłym roku.

10. W niedzielę 23 września po Mszy św. o godz. 12.30 odbędzie się spotkanie z rodzicami
      dzieci, które w 2019 r. maja przystąpić do I Komunii św.

11. Kustosz Sanktuarium Maryjnego w Piasecznie zaprasza w niedzielę 9 września
      o godz. 10.30 na Jubileusz 50 rocznicy koronacji Figury Matki Bożej. Uroczystości
      przewodniczyć będzie Kardynał Stanisław Dziwisz. Więcej informacji znajdziemy na
      okolicznościowym plakacie.

12 Po Mszy św. można u ministrantów nabyć nowy numer ” W Rodzinie”

13. Kolekta za tydzień przeznaczona będzie na Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie.

14.  Z kalendarza liturgicznego:
    Poniedziałek – Św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
    Sobota – Narodzenie NMP, Dzień modlitw w intencji Kobiet oraz ich misji w Kościele,
            rodzinach i świecie.OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 26.08.2018

 

1. Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie zaprasza młodych ludzi rozpoznających drogę    
    powołania kapłańskiego do rozpoczęcia studiów i formacji w seminarium pelplińskim, które  
    jest częścią Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozpoczął
    się właśnie drugi termin przyjmowania kandydatów na studia. Osoby zainteresowane są
    proszone o zgłoszenie się do 17 września na umówioną wcześniej rozmowę kwalifikacyjną
    oraz o złożenie w rektoracie Seminarium odpowiednich dokumentów. Wszystkie niezbędne
    informacje można znaleźć na stronie internetowej Wyższego Seminarium Duchownego
    w Pelplinie

2. We środę Parafia Bazyliki w Chojnicach obchodzić będzie uroczystość odpustową
    Męczeństwa św. Jana Chrzciciela. Sumie odpustowej o godz. 18.00 przewodniczyć będzie
    Ks. Biskup Pomocniczy Diecezji Gdańskiej Wiesław Szlachetka.

3. W I Sobotę Miesiąca Żywy Różaniec naszej parafii zaprasza o godz. 8.00 na Mszę św.
    wynagradzającą Niepokalanemu Sercu NMP i modlitwę różańcową.

4. W sobotę – 1 września- ks. Marek odwiedzi chorych z posługa sakramentalną. Ks. Proboszcz
    odwiedzi chorych w I Piątek – 7 września.

5. W niedzielę 2 września odbędą się w Krojantach uroczystości 79 rocznicy wybuchu II wojny
    światowej i szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich. Podczas części patriotyczno – religijnej
    przy pomniku ułanów o godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza św. Część plenerowa
    na polu szarży rozpocznie się o godz. 13.30.

6. W poniedziałek  3 września o godz. 17.00 odbędzie się w Dolinie Śmierci Msza św. w intencji
    Pomordowanych i Ojczyzny oraz z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Uroczystej 
    Eucharystii przewodniczyć będzie Ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna.

7. Kustosz Sanktuarium Maryjnego w Piasecznie zaprasza w niedzielę 9 września
    o godz. 10.30 na Jubileusz 50 rocznicy koronacji Figury Matki Bożej. Uroczystości
    przewodniczyć będzie Kardynał Stanisław Dziwisz. Więcej informacji znajdziemy na
    okolicznościowym plakacie.

8. Z racji rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego zachęcamy dzieci i młodzież do skorzystania z
    Sakramentu Pokuty i Pojednania. Okazja do spowiedzi - w czwartek i w piątek od godz. 17.30
    do 18.00 oraz codziennie 15 minut przed Mszą św.

9. Tydzień temu na kolektę inwestycyjną zebraliśmy 4627 zł. Serdecznie dziękujemy za złożone
     ofiary. W związku z przebudową przykościelnego parkingu, dojście do kościoła od strony
     ul. Śniadeckich od jutra będzie zamknięte.

10. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć nowy numer „ Pielgrzyma” oraz „ Małego
      Pielgrzyma”, czyli Pielgrzyma dla dzieci.

11.  Z kalendarza liturgicznego:
    Poniedziałek – św. Moniki
    Wtorek – św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła
    Środa – Męczeństwo św. Jana Chrzciciela
    Sobota – dzień modlitw w intencji ofiar II wojny światowej
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 19.08.2018

 

1. Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie zaprasza młodych ludzi rozpoznających drogę    
    powołania kapłańskiego do rozpoczęcia studiów i formacji w seminarium pelplińskim, które  
    jest częścią Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozpoczął
    się właśnie drugi termin przyjmowania kandydatów na studia. Osoby zainteresowane są
    proszone o zgłoszenie się do 17 września na umówioną wcześniej rozmowę kwalifikacyjną
    oraz o złożenie w rektoracie Seminarium odpowiednich dokumentów. Wszystkie niezbędne
    informacje można znaleźć na stronie internetowej Wyższego Seminarium Duchownego
    w Pelplinie

2. Za tydzień – 26 sierpnia – obchodzić będziemy uroczystość Najświętszej Maryi Panny 
    Częstochowskiej. W łączności z Jasną Górą podczas każdej Mszy św. odnowimy
    Jasnogórskie Śluby Narodu.  W tym dniu parafia w Charzykowach obchodzić będzie
    uroczystość odpustową.

3. Zapraszamy na „V Letnie Koncerty Organowe Chojnice 2018” do Kościoła Gimnazjalnego.
    Czwarty koncert odbędzie się dzisiaj o godz. 20:00 w wykonaniu: Karol Hilla  - organy i chóru  
    Akademii Morskiej w Gdyni

4. W niedzielę 2 września odbędą się w Krojantach uroczystości 79 rocznicy wybuchu II wojny
    światowej i szarży 18 Pułku Ułanów Pomorskich. Podczas części patriotyczno – religijnej
    przy pomniku ułanów o godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza św. Część plenerowa
    na polu szarży rozpocznie się o godz. 13.30.

5. W poniedziałek  3 września o godz. 17.00 odbędzie się w Dolinie Śmierci Msza św. w intencji
    Pomordowanych i Ojczyzny oraz z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Uroczystej 
    Eucharystii przewodniczyć będzie Ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna.

6.  Z kalendarza liturgicznego:
    Poniedziałek – św. Bernarda, opata i doktora Kościoła
    Wtorek – Św. Piusa X, papieża
    Środa – NMP Królowej
    Piątek – św. Bartłomieja, apostoła
   

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 12.08.2018

 

1. W środę – 15 sierpnia - obchodzić będziemy Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św.
    w tym dniu odbędą się według porządku niedzielnego. Po każdej Mszy św. odbędzie się   
    obrzęd błogosławieństwa kłosów zbóż, ziół i kwiatów.

2. W czwartek o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji Apostolstwa Dobrej
    Śmierci. Po Mszy św. odmówimy różaniec do Matki Bożej Siedmiu Boleści.

3. Zapraszamy na „V Letnie Koncerty Organowe Chojnice 2018” do Kościoła Gimnazjalnego.
    Czwarty finałowy już koncert odbędzie się w niedzielę 19 sierpnia o godz. 20:00
    w wykonaniu: Karol Hilla - organy i chóru Akademii Morskiej w Gdyni.

4. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć nowy numer „ Pielgrzyma”

5. Kolekta za tydzień przeznaczona będzie na cele inwestycyjne naszej parafii.

6.  Z kalendarza liturgicznego:
    Wtorek – Św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika
    Środa – Uroczystość Wniebowzięcia NMP
    Piątek – Św. Jacka, prezbietra
   
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 05.08.2018

 
1. Zapraszamy na ,,V Letnie Koncerty Organowe Chojnice 2018'' do Kościoła Gimnazjalnego.   
   Trzeci koncert odbędzie się dzisiaj o godz. 20:00 w wykonaniu Pawła Pawłowicza- organy
    i Męskiego Zespołu Chorałowego z Bydgoszczy.

2. Wspólnota Lednica 2000 zaprasza dnia 1 września na „Lednicę Seniora”. W programie
    spotkania przewidziano min. o godz. 12.00 Mszę Św. z konferencją, o godz. 15.00 Koronkę                
    do Bożego Miłosierdzia, o 16.00 Nabożeństwo JESTEM i adorację, a o godz. 17.00 Przejście
    przez Bramę-Rybę. Więcej informacji znajdziemy na okolicznościowym plakacie.

3. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć „ Pielgrzyma” oraz ‘ Małego Pielgrzyma”

4. Z kalendarza liturgicznego:
    Poniedziałek – Przemienienie Pańskie
    Środa – Św. Dominika, prezbietra
    Czwartek – Św. Teresy Benedykty od Krzyża [ Edyty Stein]
    Piątek – Św. Wawrzyńca, diakona i męczennika, głównego patrona naszej diecezji
    Sobota – Św. Klary, dziewicy
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 29.07.2018

 
 1. Gościmy dziś w naszej parafii Ks. Artura Pukownika, profesora Wyższego Seminarium
    Duchownego i Collegium Marianum w Pelplinie, diecezjalnego moderatora Ruchu Światło
    – Życie.

2. Zapraszamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce z Chojnic na Jasną Górę w dniach od 31 lipca
    do 13 sierpnia. Spotkanie dla zainteresowanych odbędzie się dzisiaj  o godz. 14.45 w salce    
    parafialnej  przy Bazylice.

3. W środę – 1 sierpnia – obchodzić będziemy dzień modlitw za poległych w Powstaniu
    Warszawskim.

4. W tym tygodniu przeżywać będziemy Dni Eucharystyczne. W I Czwartek , wraz z Akcją
    Katolicką naszej parafii, zapraszamy o godz. 18.00 na „ Godzinę Świętą”. W ramach
    „ Godziny Świętej” odbędzie się Msza św. wotywna o Chrystusie Wiecznym Kapłanie,
   modlitwa o powołania kapłańskie i różaniec w intencji Ojczyzny.

5. W I Piątek miesiąca o godz. 17.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu.
    Adoracja zakończy się o godz. 18.00 nabożeństwem I Piątkowym i Mszą św. wotywną                
    o Najświętszym Sercu Pana Jezusa.

6. Okazja do spowiedzi w I Czwartek od godz.17.30 do 18.00, w I Piątek od 16.30 do 18.00
    oraz każdego dnia 15 minut przed Mszą św.

7. W I Sobotę wraz z Żywym Różańcem naszej parafii zapraszamy o godz. 8.00 na Mszę św.
    wynagradzającą Niepokalanemu Sercu NMP i modlitwę Różańcową.

8. W I Piątek i w I Sobotę miesiąca od godz. 9.00 odwiedzimy chorych z posługą
    sakramentalną.

9. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć nowy numer  „ Pielgrzyma” oraz „ Małego
    Pielgrzyma”

10. W tym tygodniu, do czwartku włącznie, biuro parafialne będzie nieczynne.

11 . Z kalendarza liturgicznego:
    Wtorek – Św. Ignacego z Loyoli,prezbitera
    Środa – Św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła
    Sobota – Św. Jana Vianneya, prezbitera
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 22.07.2018

 
 1. W dniach od 22 do 29 lipca obchodzimy w Kościele 19 Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa.
    W tym roku przezywać go będziemy pod hasłem „ Z mocą Ducha Świętego niesiemy
    Chrystusa”. W środę, we wspomnienie św. Krzysztofa, zapraszamy o godz. 18.00
    na Mszę św. sprawowaną w intencji wszystkich kierowców i podróżujących. Podczas tej
    Mszy św. kolekta przeznaczona będzie na środki transportu dla polskich misjonarzy.
    Po Mszy św. odbędzie się obrzęd błogosławieństwa kierowców i samochodów.

2. Zapraszamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce z Chojnic na Jasną Górę w dniach od 31 lipca
    do 13 sierpnia. Spotkania dla zainteresowanych odbywają się w każdą niedzielę lipca
    o godz. 14.45 w salce parafialnej  przy Bazylice. Ponadto wszelkich informacji udziela
    przewodnik grupy ks. Krzysztof Piątkiewicz. Numer telefonu znajdziemy na plakatach.

3. Dnia 31 lipca przybędą do Chojnic pielgrzymi z okolic Kościerzyny, tak zwana grupa
    Kaszubska. Proszą nas o noclegi. Osoby ,które chciały by udzielić gościny pielgrzymom
    prosimy o zgłoszenie tego faktu w biurze parafialnym bazyliki.

4. Zapraszamy do udziału w diecezjalnej pielgrzymce rowerowej na Jasną Górę w dniach
    od 7 do 13 sierpnia. W tym roku po raz pierwszy organizujemy grupę pielgrzymów z Chojnic.
    W programie pielgrzymki na Jasną Górę przewidziano również nawiedzenie  Sanktuarium
    Maryjnego w Górce Klasztornej i w Licheniu oraz  Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu. 
    Naszej grupie towarzyszyć będą ks. kanonik Janusz Chyła i ks. Damian Szulman. Ilość  
    miejsc ograniczona. Informacje i zapisy: Pan Piotr Czapiewski tel. 530 488 163. Więcej
    informacji na Facebooku.

5. Zapraszamy na „V Letnie Koncerty Organowe Chojnice 2018” do Kościoła Gimnazjalnego.   
    Drugi koncert odbędzie się w dzisiaj o godz. 20:00 w wykonaniu Patryka Podwojskiego
    organisty Katedry w Gdańsku- Oliwie.

6 Po Mszy św. można u ministrantów nabyć   „ Pielgrzyma” oraz  „ W Rodzinie”.

7. Biuro parafialne w dniach od 29 lipca do 2 sierpnia będzie nieczynne.

8. Z kalendarza liturgicznego:
    Poniedziałek – św. Brygidy, zakonnicy
    Wtorek – św. Kingi
    Środa – Św. Jakuba Starszego, apostoła i Św. Krzysztofa, męczennika
    Czwartek – Św. Joachima i Anny, rodziców NMP. Dzień modlitw za rodziców, dziadków
                               za najstarszych parafian.OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 15.07.2018

 

1. Serdecznie zapraszamy do udziału w pieszej pielgrzymce na Uroczystość Matki Bożej z Góry
    Karmel do Diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Zamartem. Pielgrzymka
    rozpocznie się w poniedziałek 16 lipca o godz. 8.00 w kościele  Matki Bożej Królowej Polski
    w Chojnicach. Punktem centralnym pielgrzymki będzie udział w uroczystej Mszy św.
    odpustowej o godz. 12.00 w Zamartem. Jest możliwość powrotu po zakończeniu uroczystości
    specjalnym autokarem. Organizatorem pielgrzymki jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
    przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach.

2. Zapraszamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce z Chojnic na Jasną Górę w dniach od 31 lipca
    do 13 sierpnia. Spotkania dla zainteresowanych odbywają się w każdą niedzielę lipca
    o godz. 14.45 w salce parafialnej  przy Bazylice. Ponadto wszelkich informacji udziela
    przewodnik grupy ks. Krzysztof Piątkiewicz. Numer telefonu znajdziemy na plakatach.

3. Dnia 31 lipca przybędą do Chojnic pielgrzymi z okolic Kościerzyny, tak zwana grupa
    Kaszubska. Proszą nas o noclegi. Osoby ,które chciały by udzielić gościny pielgrzymom
    prosimy o zgłoszenie tego faktu w biurze parafialnym bazyliki.

4. Zapraszamy do udziału w diecezjalnej pielgrzymce rowerowej na Jasną Górę w dniach
    od 7 do 13 sierpnia. W tym roku po raz pierwszy organizujemy grupę pielgrzymów z Chojnic.
    W programie pielgrzymki na Jasną Górę przewidziano również nawiedzenie  Sanktuarium
    Maryjnego w Górce Klasztornej i w Licheniu oraz  Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu. 
    Naszej grupie towarzyszyć będą ks. kanonik Janusz Chyła i ks. Damian Szulman. Ilość  
    miejsc ograniczona. Informacje i zapisy: Pan Piotr Czapiewski tel. 530 488 163. Więcej
    informacji na Facebooku.

5. W środę o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji Apostolstwa Dobrej Śmierci.    
    Po Mszy św. odmówimy różaniec do Matki Bożej Siedmiu Boleści.

6. Zapraszamy na „V Letnie Koncerty Organowe Chojnice 2018” do Kościoła Gimnazjalnego.   
    Drugi koncert odbędzie się w niedzielę 22 lipca o godz. 20:00 w wykonaniu Patryka
    Podwojskiego organisty Katedry w Gdańsku- Oliwie.

7. Kolekta za tydzień przeznaczona będzie na cele inwestycyjne naszej parafii.

8. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć nowy numer  „ Pielgrzyma” oraz  „ W Rodzinie”.

9. Z kalendarza liturgicznego:
    Poniedziałek – NMP z Góry Karmel, czyli Matki Bożej Szkaplerznej

10. W poniedziałek o godz. 12.00 odbędzie się pogrzeb Śp. Grażyny Nosek z ul. Morelowej 8.
      Różaniec za zmarłą -  w kościele po wieczornej Mszy św.. Dobry Jezu...
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 08.07.2018

 
 1. Serdecznie zapraszamy do udziału w pieszej pielgrzymce na Uroczystość Matki Bożej z Góry
    Karmel do Diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Zamartem. Pielgrzymka
    rozpocznie się w poniedziałek 16 lipca o godz. 8.00 w Parafii Matki Bożej Królowej Polski w
    Chojnicach. Punktem kulminacyjnym pielgrzymki będzie udział w uroczystej Mszy św.
    odpustowej o godz. 12.00 w Zamartem. Jest możliwość powrotu po zakończeniu uroczystości
    specjalnym autokarem. Organizatorem pielgrzymki jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
    przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach.

2. Zapraszamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce z Chojnic na Jasną Górę w dniach od 31 lipca
    do 13 sierpnia. Spotkania dla zainteresowanych odbywają się w każdą niedzielę lipca
    o godz. 14.45 w salce parafialnej  przy Bazylice. Ponadto wszelkich informacji udziela
    przewodnik grupy ks. Krzysztof Piątkiewicz. Numer telefonu znajdziemy na plakatach.

3. Zapraszamy do udziału w diecezjalnej pielgrzymce rowerowej na Jasną Górę w dniach
    od 7 do 13 sierpnia. W tym roku po raz pierwszy organizujemy grupę pielgrzymów z Chojnic.
    W programie pielgrzymki na Jasną Górę przewidziano również nawiedzenie  Sanktuarium
    Maryjnego w Górce Klasztornej i w Licheniu oraz  Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu. 
    Naszej grupie towarzyszyć będą ks. kanonik Janusz Chyła i ks. Damian Szulman. Ilość  
    miejsc ograniczona. Informacje i zapisy: Pan Piotr Czapiewski tel. 530 488 163. Więcej
    informacji na Facebooku.

4. Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie zaprasza młodych ludzi rozpoznających drogę
    powołania kapłańskiego do rozpoczęcia studiów i formacji w seminarium pelplińskim, które
    jest częścią Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kandydaci,
    w tym również tegoroczni maturzyści, proszeni są o zgłoszenie się do 9 lipca 2018 roku na
    rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 58 536 16 64) oraz o
    złożenie w rektoracie WSD odpowiednich dokumentów. Szczegółowe informacje na temat
    warunków przyjęcia są podane na stronie internetowej seminarium pelplińskiego oraz w
    gablocie ogłoszeń w naszym kościele.

5. Zapraszamy na „V Letnie Koncerty Organowe Chojnice 2018” do Kościoła Gimnazjalnego.
     Pierwszy koncert odbędzie się dzisiaj o godz. 20:00 w wykonaniu: Przemysława
     Wawrzyniaka flety irlandzkie, dudy szkockie i Ewy Sawoszczuk organy. Pozostałe terminy
     koncertów są umieszczone na plakacie.

6. W sobotę o godz. 8.30 w kościele Matki Bożej Królowej Polski zostanie odprawiona Msza św.
    w intencji Radia Maryja i Telewizji Trwam. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie w salce
    parafialnej.

7. We wtorek  zamontowano w naszym kościele witraż z symbolem Sakramentu Pokuty.
    Fundatorom tego dzieła – Państwu Danucie i Tadeuszowi Daleckim składamy serdeczne
    „ Bóg Zapłać”.

8. W minionym tygodniu zamontowano w kościelnych ławkach wieszaki. Serdecznie dziękujemy
    Panu Ryszardowi Zabłotnemu, który ufundował wieszaki oraz Panu Marcinowi Stoltman,
    który zajął się ich zamontowaniem.

9. W sobotę o godz. 8.00 zapraszamy na Mszę św. sprawowaną w intencji ks. Prałata Henryka
    Cyrzana z okazji imienin.

10. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć  „ Pielgrzyma” oraz  „ W Rodzinie”

11. W tym tygodniu są jeszcze wolne intencje Mszalne

12. Z kalendarza liturgicznego:
    Środa – Św. Benedykta, opata z Monte Cassino
    Czwartek – św. Brunona z Kwerfurtu, biskupa i męczennika
    Piątek – św. Andrzeja Świerada i Benedykta, pustelników
    Sobota – św. Henryka

13. Znaleziono młodego pieska. Można odebrać w Chojnicach. Więcej informacji w zakrystii.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 01.07.2018

 
 1. Zapraszamy na Franciszkański Piknik Rodzinny, który odbędzie się dzisiaj w Borzyszkowach.      
    O godz. 14.00 zostanie odprawiona Msza św. po której odbędzie się koncert Ryszarda
    Rynkowskiego.

2. W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne. W I Czwartek wraz z Akcją Katolicką naszej
    parafii zapraszamy o godz. 18.00 na „ Godzinę Świętą”, w ramach której odbędzie się
    Msza św. wotywna o Chrystusie Wiecznym Kapłanie, modlitwa o powołania kapłańskie i
    różaniec w intencji Ojczyzny.

3. W I Piątek miesiąca o  godz. 17.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu,
    która zakończy się o godz. 18.00 nabożeństwem I Piątkowym i Mszą św. wotywną o
    Najświętszym Sercu Pana Jezusa.

4. Okazja do spowiedzi w I Czwartek od 17.30 do 18.00, w I Piątek od 16.30 do 18.00 oraz
    każdego dnia 15 minut przed Mszą św.

5. W I Sobotę wraz z Żywym Różańcem naszej parafii zapraszamy o godz. 8.00 na Mszę św.
    wynagradzającą Niepokalanemu Sercu NMP i modlitwę różańcową.

6. W tym tygodniu chorych z posługa sakramentalną. Ks. proboszcz odwiedzi chorych
    w I Piątek, ks. Marek – w I Sobotę.

7. Tydzień temu na kolektę inwestycyjną zebraliśmy 4270 zł. „ Bóg Zapłać” za złożone ofiary.

8. Zapraszamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce z Chojnic na Jasną Górę w dniach od 31 lipca
    do 13 sierpnia. Spotkania dla zainteresowanych odbywają się w każdą niedzielę lipca
    o godz. 14.45 w salce parafialnej  przy Bazylice. Ponadto wszelkich informacji udziela
    przewodnik grupy ks. Krzysztof Piątkiewicz. Numer telefonu znajdziemy na plakatach.

9. Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie zaprasza młodych ludzi rozpoznających drogę
    powołania kapłańskiego do rozpoczęcia studiów i formacji w seminarium pelplińskim, które
    jest częścią Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kandydaci,
    w tym również tegoroczni maturzyści, proszeni są o zgłoszenie się do 9 lipca 2018 roku na
    rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 58 536 16 64) oraz o
    złożenie w rektoracie WSD odpowiednich dokumentów. Szczegółowe informacje na temat
    warunków przyjęcia są podane na stronie internetowej seminarium pelplińskiego oraz w
    gablocie ogłoszeń w naszym kościele.

10. Zapraszamy na „V Letnie Koncerty Organowe Chojnice 2018” do Kościoła Gimnazjalnego.
      Pierwszy koncert odbędzie się w niedzielę 8 lipca o godz. 20:00 w wykonaniu: Przemysława
      Wawrzyniaka flety irlandzkie, dudy szkockie i Ewy Sawoszczuk organy. Pozostałe terminy
      koncertów są umieszczone na plakacie.

11. Serdecznie dziękujemy Panu Witoldowi Winkowskiemu z Chojniczek za relokację zieleni,
      którą trzeba było przeprowadzić w związku z przebudową przykościelnego parkingu.
      Dziękujemy Panu Kazimierzowi Szmaglik za troskę o otoczenie kościoła i plebanii.

12. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć nowy numer „ Pielgrzyma” [ cena 2.90 zł.],
      „ Małego Pielgrzyma  czyli  Pielgrzyma dla dzieci [ cena 2.50 zł.], „ W Rodzinie” [ 1.50 zł ]     
      oraz w cenie 6  zł numer specjalny „ Pielgrzyma”  z książeczką pt  „ Różaniec z Ojcem Pio”

13. Z kalendarza liturgicznego:
    Wtorek – Św. Tomasza Apostoła
    I Piątek – Bł. Marii Teresy Ledochowskiej, patronalny dzień Apostolstwa Chorych


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 24.06.2018

 

1. Zapraszamy dzisiaj na koncert, który odbędzie się na rynku naszego miasta w godz. od 12.00
    do 16.00. Pragniemy modlitwą, śpiewem i tańcem uczcić  św. Jana Chrzciciela, patrona
    Chojnic.

2. W piątek obchodzić będziemy uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. W tym dniu
    Msze św. odbędą się o godz. 8.00 i 18.00. Zachęcamy do udziału we Mszy św. i zachowania
    świątecznego charakteru tego dnia w swoich domach. Kolekta w święto  Apostołów Piotra              
    i Pawła tradycyjnie przeznaczona jest na Stolicę Apostolską. Z racji przypadającego w piątek  
    święta nie obowiązuje w tym dniu wstrzemięźliwość od pokarmów  mięsnych.

3. Zapraszamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce z Chojnic na Jasną Górę w dniach od 31 lipca
    do 13 sierpnia. Spotkania dla zainteresowanych odbywają się w każdą niedzielę lipca
    o godz. 14.45 w salce parafialnej  przy Bazylice. Ponadto wszelkich informacji udziela
    przewodnik grupy ks. Krzysztof Piątkiewicz. Numer telefonu znajdziemy na plakatach.

4. Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie zaprasza młodych ludzi rozpoznających drogę
    powołania kapłańskiego do rozpoczęcia studiów i formacji w seminarium pelplińskim, które
    jest częścią Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kandydaci,
    w tym również tegoroczni maturzyści, proszeni są o zgłoszenie się do 9 lipca 2018 roku na
    rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 58 536 16 64) oraz o
    złożenie w rektoracie WSD odpowiednich dokumentów. Szczegółowe informacje na temat
    warunków przyjęcia są podane na stronie internetowej seminarium pelplińskiego oraz w
    gablocie ogłoszeń w naszym kościele.

5. Zapraszamy na Franciszkański Piknik Rodzinny, który odbędzie się w Borzyszkowach w
    niedzielę 1 lipca. O godz. 14.00 zostanie odprawiona Msza św. po której odbędzie się koncert
    Ryszarda Rynkowskiego.
6. Z kalendarza liturgicznego:
    Środa – Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy
    Czwartek – św. Ireneusza, biskupa i męczennika
    Piątek – św. Apostołów Piotra i Pawła

7. W środę pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej Śp. Leona Drążkowskiego
    z ul. Podlesie. Dobry Jezu....
   
 


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 17.06.2018

 
1. Po Mszy św. wieczornej odprawia się nabożeństwa czerwcowe z Litanią do Najświętszego
    Serca Pana Jezusa.

2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie dla rodziców młodzieży, która
    przygotowuje się do Bierzmowania. Na spotkanie zapraszamy rodziców młodzieży I i II roku
    formacji.

3. W poniedziałek o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Oazy Młodzieżowej, a w środę
    o godz. 16.30 - spotkanie Oazy Dziecięcej.

4. We wtorek o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji Apostolstwa Dobrej
    Śmierci. Po Mszy św. odmówimy różaniec do Matki Bożej Siedmiu Boleści.

5. W związku z zakończeniem roku szkolnego zachęcamy dzieci i młodzież do spowiedzi.
    Okazja do spowiedzi  - codziennie 15 minut przed Mszą św.

5. W sobotę o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie scholi dziecięcej, a o godz. 14.30 – spotkanie
    scholi młodzieżowej.

6. Kolekta za tydzień przeznaczona będzie na cele inwestycyjne naszej parafii.

7. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
    W tym dniu zapraszamy na koncert, który odbędzie się na rynku naszego miasta w godz.
    od 12.00 do 16.00. Pragniemy modlitwą, śpiewem i tańcem uczcić  św. Jana Chrzciciela,
    patrona Chojnic.

8. Zapraszamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce z Chojnic na Jasną Górę w dniach od 31 lipca
    do 13 sierpnia. W związku z tym, że nie każdy może zorganizować tyle czasu wolnego 
    informujemy, że można do pielgrzymki dołączyć w czasie jej trwania. Spotkania dla
    zainteresowanych odbywają się w każdą niedzielę lipca o godz. 14.45w salce parafialnej przy
    Bazylice. Ponadto wszelkich informacji udziela przewodnik grupy ks. Krzysztof Piątkiewicz.
    Numer telefonu znajdziemy na plakatach.

9. Parafia Nieżychowice organizuje w dniach 23 – 27 lipca pielgrzymkę autokarową do
    Krakowa, Wadowic, Oświęcimia, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz na Jasną Górę. Koszt od
    osoby wynosi 460 zł. i obejmuje przejazdy, 4 noclegi oraz ubezpieczenie. Przy zapisie
    wymagana jest zaliczka  wysokości 100 zł. oraz dane personalne i numer pesel. Zapisy
    i szczegółowe informacje tel. 513 059 521.

10. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć nowy numer  „ Pielgrzyma” oraz „ W Rodzinie”.

11. Z kalendarza liturgicznego:
    Czwartek – Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
    Niedziela – Narodzenie Św. Jana Chrzciciela, Patrona Chojnic

12. Przechodnia Therapeutica przy ul. Bytowskiej 70 zaprasza we wtorek na bezpłatne badanie
       wzroku.   

13. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej Śp. Wiesława Tyma
      z ul  Bytowskiej, Śp. Bożenę Hapka z ul. Porzeczkowej i Śp. Bogdana Łangowskiego
      z ul. Bytowskiej. Dobry Jezu...
   
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 10.06.2018

 
 1. W związku z wprowadzeniem RODO pragniemy poinformować, że odtąd metryka chrztu,
    świadectwo sakramentu małżeństwa, zaświadczenie dla chrzestnych i inne dokumenty będą
    wydawane bezpośrednio osobie pełnoletniej, której akt dotyczy lub na podstawie pisemnego
    pełnomocnictwa, które ta osoba udzieli. Dokumenty dotyczące osób małoletnich będą
    wydawane tylko ich rodzicom lub prawnym opiekunom. Odbierający dokumenty musi
    posiadać Dowód Osobisty.

2. W środę o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie Oazy Dziecięcej.

3. W sobotę o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie scholi dziecięcej, a o godz. 14.30 – spotkanie
    scholi młodzieżowej.

4. Kandydatów  do Bierzmowania prosimy o przyniesienie dzisiaj indeksów do sprawdzenia.

5. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie dla rodziców   
    młodzieży, która przygotowuje się do Bierzmowania. Na spotkanie zapraszamy rodziców
    młodzieży I i II roku formacji.

6. W sobotę  odbędzie się w Pelplinie szósta edycja Przystani  - warsztatów dla duszy. Plan
    tegorocznej Przystani podzielony został na dwie części. Od 9.30 do 12.00 odbędzie się
    otwarte dla wszystkich miasteczko warsztatowe przed Collegium Marianum, a od 13.00
    do 21.00 część modlitewno-koncertowa na Górze Jana Pawła II, w Katedrze oraz
    na Przystani Jana III Sobieskiego. Więcej informacji znajdziemy na plakacie i stronie:
    przystanpelplin.pl

7. Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie informuje o rozpoczęciu rekrutacji do naszego
    diecezjalnego seminarium na nowy rok akademicki 2018/2019. Kandydaci, w tym również   
    tegoroczni maturzyści, proszeni są o zgłoszenie się do 9 lipca na rozmowę kwalifikacyjną
    (umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 58 536 16 64) oraz o złożenie w rektoracie WSD
    odpowiednich dokumentów. Więcej informacji znajdziemy na plakacie i stronie internetowej

8. Parafia Nieżychowice organizuje w dniach 23 – 27 lipca pielgrzymkę autokarową do
    Krakowa, Wadowic, Oświęcimia, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz na Jasną Górę. Koszt od
    osoby wynosi 460 zł. i obejmuje przejazdy, 4 noclegi oraz ubezpieczenie. Przy zapisie
    wymagana jest zaliczka  wysokości 100 zł. oraz dane personalne i numer pesel. Zapisy
    i szczegółowe informacje tel. 513 059 521.

9. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć „ Pielgrzyma” oraz „ W Rodzinie”.

10. Z kalendarza liturgicznego:
    Poniedziałek – Św. Barnaby, apostoła
    Środa – Św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła
    Czwartek – Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika

11. W poniedziałek o godz. 10.30 odbędzie się pogrzeb Śp. Wiesława Tyma z ul Bytowskiej.
      Różaniec za zmarłego – dzisiaj w kościele o godz. 19.00. Dobry Jezu...


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 03.06.2018

 
1. Do czwartku włącznie trwa Oktawa Bożego Ciała. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00,
    po której odbędzie się nabożeństwo czerwcowe i procesja eucharystyczna wokół kościoła.
    W czwartek po procesji odbędzie się obrzęd błogosławieństwa wianków. Z racji Oktawy
    Bożego Ciała nie będzie w czwartek „ Godziny Świętej”.

2. W poniedziałek o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Oazy Młodzieżowej, a w środę
     o godz. 16.30 – spotkanie Oazy Dziecięcej.

3. W tym roku, z racji przypadającej w piątek Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa,
    Odpust Parafialny ku czci naszej patronki Św. Jadwigi Królowej obchodzić  będziemy w
    sobotę. Msze św. odpustowe odbędą się o godz. 8.00 i 11.00. Po Mszy św. o godz. 11.00
    odbędzie się procesja eucharystyczna wokół kościoła. Odpustowe Słowo Boże wygłosi
    Ks. Jacek Somerski, pierwszy wikariusz naszej parafii, obecnie proboszcz parafii Zapceń.
    Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 17.00 do 18.00.W dniu odpustu nasza Caritas
    zaprasza po Mszy św. o godz. 11.00 na festyn parafialny z zabawami dla dzieci oraz z
    możliwością skosztowania domowego ciasta i wystąpienia w karaoke. 
   
4. W sobotę o godz. 8.30 w kościele Matki Bożej Królowej Polski zostanie odprawiona Msza św.
    w intencji Radia Maryja i Telewizji Trwam. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie w salce
    parafialnej.

5. Tydzień temu na kolektę inwestycyjna zebraliśmy 4178 zł. Serdecznie dziękujemy za złożone
     ofiary. Już rozpoczęły się prace przy przebudowie przykościelnego parkingu.

6. Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie informuje o rozpoczęciu rekrutacji do naszego
    diecezjalnego seminarium na nowy rok akademicki 2018/2019. Kandydaci, w tym również   
    tegoroczni maturzyści, proszeni są o zgłoszenie się do 9 lipca na rozmowę kwalifikacyjną
    (umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 58 536 16 64) oraz o złożenie w rektoracie WSD
    odpowiednich dokumentów. Więcej informacji znajdziemy na plakacie i stronie internetowej.

7. W sobotę 16 czerwca 2018 roku  odbędzie się w Pelplinie szósta edycja Przystani 
    - warsztatów dla duszy. Plan tegorocznej Przystani podzielony został na dwie części.
    Od 9.30 do 12.00 odbędzie się otwarte dla wszystkich miasteczko warsztatowe przed
    Collegium Marianum, a od 13.00 do 21.00 część modlitewno-koncertowa na Górze Jana
    Pawła II, w Katedrze oraz na Przystani Jana III Sobieskiego. Więcej informacji znajdziemy
    na stronie: przystanpelplin.pl

8. Parafia Nieżychowice organizuje w dniach 23 – 27 lipca pielgrzymkę autokarową do
    Krakowa, Wadowic, Oświęcimia, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz na Jasną Górę. Koszt od
    osoby wynosi 460 zł. i obejmuje przejazdy, 4 noclegi oraz ubezpieczenie. Przy zapisie
    wymagana jest zaliczka  wysokości 100 zł. oraz dane personalne i numer pesel. Zapisy
    i szczegółowe informacje tel. 513 059 521.

9. Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum zaprasza na festyn charytatywny „ Chojnickie Aniołowo”.
     Festyn odbędzie się dzisiaj w Fosie Miejskiej od godz. 13.00 do 18.00.

10. Kandydatów do Bierzmowania prosimy o przyniesienie w przyszłą niedzielę indeksów do
      sprawdzenia. W przypadku wyjazdu indeks należy przekazać przez inną osobę.

11. W poniedziałek zamontowano w naszym kościele witraż z symbolem Sakramentu
      Eucharystii. Fundatorom – rodzicom dzieci I Komunijnych, składamy serdeczne „ Bóg
      Zapłać”. 

12. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć nowy numer „ Pielgrzyma” „ Małego Pielgrzyma”
      – czyli Pielgrzyma dla dzieci oraz „ W Rodzinie”.

13. Z kalendarza liturgicznego:
    Wtorek – Św. Bonifacego, biskupa i męczennika
    Piątek – Najświętszego Serca Pana Jezusa,  rocznica poświęcenia naszego kościoła
    Sobota – Niepokalanego Serca NMP, Uroczystość Odpustowa Św. Jadwigi Królowej
   
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 27.05.2018

 
 1. Dzisiejsza uroczystość Trójcy Najświętszej kończy czas Komunii św. wielkanocnej.

2.W czwartek obchodzić będziemy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Msze św.
    w Boże Ciało odbędą się o godz. 7.30, 9.00, 11.00 i 18.00. Nie będzie Mszy św. dla dzieci
    o godz. 12.30. Po Mszy św. o godz. 11.00 wyruszy tradycyjną trasą procesja eucharystyczna
    do 4 ołtarzy. W procesji biorą udział w strojach liturgicznych dzieci I Komunijne. Znakiem
    naszego dziękczynienia za dar Najświętszego sakramentu niech będzie pobożny udział w 
    procesji i dekoracja trasy. W oktawie Bożego Ciała po Mszy św. wieczornej odbywać się
    będzie procesja eucharystyczna wokół kościoła.

3. Zapraszamy dziewczynki, które chciałyby sypać kwiatki podczas procesji Bożego Ciała na
    próbę w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 17.30.

4. W tym tygodniu odbędą się ostatnie nabożeństwa majowe; dla dorosłych – codziennie po
    wieczornej Mszy św., dla dzieci w poniedziałek i środę o godz. 17.00.

5. W poniedziałek o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Oazy Młodzieżowej, a w środę
     o godz. 16.30 – spotkanie Oazy Dziecięcej.

6. W tym tygodniu przeżywać będziemy I Piątek miesiąca. O godz. 17.00 zapraszamy na
    adorację Najświętszego Sakramentu. O godz. 18.00 odbędzie się Msza św. zakończona
    nabożeństwem I Piątkowym i procesją eucharystyczną wokół kościoła. Bierzmowanych
    zapraszamy od godz. 17.30. Okazja do spowiedzi w I Piątek od godz. 16.30 do 17.00.

7. W tym tygodniu odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną. Ks. proboszcz odwiedzi
    chorych w I Piątek, ks. Marek – w I Sobotę.

8. Żywy Różaniec naszej parafii zaprasza w I Sobotę o godz. 8.00 na Mszę św. wynagradzającą
    Niepokalanemu Sercu NMP i modlitwę różańcową.

9. W sobotę o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie scholi dziecięcej, a o godz. 14.30 – spotkanie
    scholi młodzieżowej.

10. Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie informuje o rozpoczęciu rekrutacji do naszego
      diecezjalnego seminarium na nowy rok akademicki 2018/2019. Kandydaci, w tym również   
      tegoroczni maturzyści, proszeni są o zgłoszenie się do 9 lipca na rozmowę kwalifikacyjną
      (umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 58 536 16 64) oraz o złożenie w rektoracie WSD
      odpowiednich dokumentów. Więcej informacji znajdziemy na plakacie i stronie internetowej.

11. Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Człuchowie zaprasza do udziału w Festiwalu Radości
      Chrześcijańskiej „Katolicy na ulicy Człuchów 2018”, który odbędzie się w Boże Ciało, 31
      maja na człuchowskim rynku w godz. 17.30 – 22.30.

12. Akcja Katolicka przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach organizuje w dniach
      5-9 czerwca br. pielgrzymkę do sanktuariów w Płocku, Leżajsku, Radecznicy, Zamościu,
      Krasnobrodzie, Przemyślu, Kalwarii Pacławskiej, Tarnowie, Piekarach Śląskich i na  Jasną 
      Górę. Koszt 690 złotych. Zapisy w biurze parafialnym parafii MBKP.

13. Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum zaprasza na festyn Charytatywny” Chojnickie Aniołowo”,
      który odbędzie się w niedzielę 3 czerwca  w Fosie Miejskiej od godz. 13.00 do18.00.   
      Głównym celem festynu jest pozyskanie środków finansowych na rzecz hospicjum
      domowego.

14. Stowarzyszenie Miłośników Kolei zaprasza w sobotę 2 czerwca na przejazd pociągiem
      specjalnym do Więcborka. Szczegóły znajdziemy na plakacie.

15. W tym roku uroczystość odpustową naszej parafii obchodzić będziemy w sobotę 9 czerwca.
      Nasza Caritas juz dziś zaprasza w dniu odpustu na Festyn Parafialny.

16. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć  „ Pielgrzyma’ oraz  „ W Rodzinie”.
     
17. Z kalendarza liturgicznego:
    Wtorek – Św. Urszuli Ledochowskiej
    Czwartek – Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
    I Piątek – Św. Justyna, męczennika


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 20.05.2018

 
1. Dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 11.00 przeżywać będziemy Uroczystość I Komunii św.    
    dzieci naszej parafii. O godz. 16.00 zapraszamy na nabożeństwo majowe, po którym
    zostanie  wykonane pamiątkowe zdjęcie, a dzieci  I Komunijne otrzymają pamiątkowe
    obrazki. Do piątku włącznie trwa „ Biały Tydzień”. O godz. 17.00 zapraszamy na Mszę św.
    i nabożeństwo majowe z udziałem dzieci I Komunijnych. W poniedziałek o godz. 17.00 w
    sposób szczególny zapraszamy także dzieci, które 21 maja 2017 r. przystąpiły do I Komunii
    św. W środę, w ramach „ Białego Tygodnia” obchodzić będziemy Dzień Misyjny Dzieci.
    Kolekta w tym dniu przeznaczona będzie na misje św.
    Serdecznie dziękujemy za przygotowanie kościoła i jego otoczenia na dzisiejszą
    uroczystość. Szczególne podziękowanie składamy Pani Hannie Niciejewskiej za przepiękną
    dekorację naszej świątyni. Dziękujemy rodzicom dzieci I Komunijnych za dar dla naszego
    kościoła, którym jest witraż przedstawiający Sakrament Eucharystii.

2. W poniedziałek o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Oazy Młodzieżowej, a w środę
     o godz. 16.30 – spotkanie Oazy Dziecięcej.

3. Caritas naszej parafii zaprasza osoby samotne, starsze, na spotkanie integracyjne, które
    odbędzie się w czwartek o godz. 16.00 w naszej salce parafialnej.

4. W sobotę  o godz. 10.00 odbędzie się zbiórka ministrantów, o godz. 13.00 - spotkanie scholi
    dziecięcej, a o godz. 14.30 – spotkanie scholi młodzieżowej.

5. W sobotę o godz. 15.00 Ks. Jarosław Burandt, proboszcz parafii Chrystusa Miłosiernego
    w Chojnicach, obchodzić będzie Jubileusz 25-lecia kapłaństwa.

6. W przyszłą niedzielę Parafia w Nieżychowicach obchodzić będzie uroczystość odpustową
    ku czci Najświętszej Trójcy.

7. Dnia 8 czerwca odbędzie się w Chojnicach XXI Przegląd piosenki religijnej „ Credo 2018”.
    Do udziału organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież, solistów, zespoły i schole. Zgłoszenia
    należy dokonać do dnia 3 czerwca. Dokładne informacje i regulamin przeglądu znajdziemy
    na stronie: sp1chojnice.szkolnastrona.pl

8. Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie informuje o rozpoczęciu rekrutacji do naszego
    diecezjalnego seminarium na nowy rok akademicki 2018/2019. Kandydaci, w tym również   
    tegoroczni maturzyści, proszeni są o zgłoszenie się do 9 lipca na rozmowę kwalifikacyjną
    (umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 58 536 16 64) oraz o złożenie w rektoracie WSD
    odpowiednich dokumentów. Więcej informacji znajdziemy na plakacie i stronie internetowej.

9. Wspólnota Dzieciątka Jezus z Chojnic zaprasza na rekolekcje ewangelizacyjne, które odbędą
    się na hali sportowej OSiR w dniach od 1 do 3 czerwca.

10. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć nowy numer „ Pielgrzyma’ oraz  „ W Rodzinie”.

11. Kolekta za tydzień przeznaczona będzie na cele inwestycyjne naszej parafii.
     
12. Z kalendarza liturgicznego:
    Poniedziałek – NMP Matki Kościoła
    Czwartek – Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
    Sobota – Św. Filipa Neri, prezbitera, Dzień Matki
    Niedziela – Uroczystość Trójcy Najświętszej

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 13.05.2018

 

 1. Zapraszamy na nabożeństwa majowe; dorosłych codziennie po wieczornej Mszy św.,
    dzieci - w poniedziałek, środę i piątek o godz. 17.00. Bierzmowani uczestniczą w
    nabożeństwie majowym  co najmniej dwa razy w tygodniu.  W Chojniczkach nabożeństwo 
    majowe odbywa się  o godz. 18.30. W tym tygodniu w łączności z nabożeństwem majowym
    odmawiać będziemy Nowennę do Ducha Świętego.

2. We wtorek i czwartek o godz. 17.00 odbędą się spotkania przygotowawcze dla dzieci przed
    I Komunią św.

3. W poniedziałek o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Oazy Młodzieżowej, a w środę
     o godz. 16.30 – spotkanie Oazy Dziecięcej.

4. W czwartek o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji Apostolstwa Dobrej
    Śmierci. Po Mszy św. i majowym odmówimy różaniec do matki Bożej Siedmiu Boleści.

5. W sobotę  o godz. 11.00 odbędzie się zbiórka ministrantów, o godz. 13.00 - spotkanie scholi
    dziecięcej, a o godz. 14.30 – spotkanie scholi młodzieżowej.

6. W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11.00 przeżywać będziemy Uroczystość
    Pierwszej Komunii św. dzieci naszej parafii. Tego dnia o godz. 16.00 odbędzie się
    nabożeństwo majowe, po którym dzieci I Komunijne otrzymają pamiątkowe obrazki.
W  sobotę odbędzie się spowiedź dzieci I Komunijnych [ o godz. 9.00 – dziewczynki,
    o godz. 10.00 – chłopcy]. Dorosłych zapraszamy do spowiedzi 15 minut przed każdą
   Mszą św. oraz  w sobotę od godz. 17.00 do 18.00.

7. Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej zaprasza młodzież męską do udziału
    w weekendowym skupieniu „ Żyć Eucharystią ” w dniach 1-3 czerwca 2018 r., które ma służyć 
    pomocą w rozeznaniu drogi życiowej. Zainteresowani zgłaszają się drogą mailową: 
    seminarium@diecezja-pelplin.pl lub telefonicznie: 58 536 17 62. Uczestnicy są proszeni o
    zabranie ze sobą Pisma Świętego. Udział w weekendowym skupieniu jest bezpłatny

8. Kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Piasecznie zaprasza dnia 26 maja na konferencję naukową z
    okazji 50 rocznicy koronacji Figury Matki Bożej Piaseckiej. Szczegóły znajdziemy na plakacie.

9. Wspólnota Dzieciątka Jezus z Chojnic zaprasza na rekolekcje ewangelizacyjne, które odbędą
     się na hali sportowej OSiR w dniach od 1 do 3 czerwca. Więcej informacji znajdziemy na
     plakacie.

10. Szpital Specjalistyczny w Chojnicach zaprasza we wtorek, 15 maja, od godz. 10.00
      do 17.00 na rekrutację osób do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku.
      Oddanie szpiku jest zabiegiem całkowicie bezpiecznym, bezbolesnym i nie ma
      negatywnego wpływu na dalsze życie. Dawcą szpiku mogą zostać osoby w wieku od 18
      do 50 lat, cieszące się dobrym zdrowiem. W ten sposób możemy uratować życie wielu osób
      chorych na białaczkę. Szczegóły znajdziemy na plakacie.

11  Kino Kingsajz w Chojnicach zaprasza od 25 maja na trzeci film z cyklu p.t. “Bóg nie umarł:
      światło w ciemności”.

12. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć nowy numer czasopisma „ W Rodzinie”.
     
13. Z kalendarza liturgicznego:
    Poniedziałek – Św. Macieja, apostoła
    Środa – Św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika
    Niedziela – Zesłanie Ducha Świętego oraz Misyjny Dzień Chorych


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 06.05.2018

 
1. Zapraszamy na nabożeństwa majowe; dorosłych codziennie po wieczornej Mszy św.,
    dzieci - w poniedziałek, środę i piątek o godz. 17.00. Bierzmowani uczestniczą w
    nabożeństwie majowym  co najmniej dwa razy w tygodniu.

    W Chojniczkach nabożeństwo  majowe odbywa się  o godz. 18.30.

2. We wtorek i czwartek o godz. 17.00 odbędą się spotkania przygotowawcze dla dzieci przed
    I Komunią św.

3. W poniedziałek o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Oazy Młodzieżowej, a w środę
     o godz. 16.30 – spotkanie Oazy Dziecięcej.

4.  W poniedziałek, wtorek i środę, w ramach dawnych „Dni Krzyżowych”,  będziemy się modlić
     o urodzaje.

5. W sobotę  o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie scholi dziecięcej, a o godz. 14.30
    – spotkanie scholi młodzieżowej.

6. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć nowy numer „ Pielgrzyma” oraz „ W Rodzinie”.

7. W sobotę 12 maja o godz. 2.15 wyruszy z Kościoła Gimnazjalnego piesza pielgrzymka do
    Wiela. Dnia 19 maja odbędzie się rowerowa pielgrzymka z Chojnic do Wiela. Szczegóły
    znajdziemy na plakacie.

8. W przyszłą niedzielę Parafia Matki Boskiej Fatimskiej w Chojnicach obchodzić będzie
    Uroczystość Odpustową.
     
9. Z kalendarza liturgicznego:
    Wtorek – Św. Stanisława, biskupa i męczennika
    Niedziela – Wniebowstąpienie Pańskie
   
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 29.04.2018

 
1. Ostatnia niedziela kwietnia w kalendarzu duszpasterskim to XII Ogólnopolska Niedziela
    Modlitw za Kierowców. W tym roku przeżywamy ją pod hasłem „W Duchu i Prawdzie”.
    Zachęcamy do modlitwy w intencji  kierowców i wszystkich użytkowników dróg prosząc
    o odpowiedzialne poruszanie się po drogach, wzajemny szacunek i życzliwość.

2. Od wtorku zapraszamy na nabożeństwa majowe; dorosłych codziennie po wieczornej
    Mszy św., dzieci - w poniedziałek, środę i piątek o godz. 17.00.
W Chojniczkach nabożeństwo  majowe odbywać się będzie przy krzyżu o godz. 18.30.

3.  W tym tygodniu nie będzie spotkań przygotowawczych dla dzieci przed I Komunią św.

4. W czwartek , 3 maja, obchodzić będziemy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej
    Polski. Msze św. w tym dniu odbędą się według porządku niedzielnego. Po Mszy św. o godz.
    9.00 odnowimy Milenijny Akt Oddania Polski. Z racji święta  nie będzie I czwartkowej
    „ Godziny Świętej”.

5. W czwartek o godz. 12.00 w parafii Matki Bożej Królowej Polski zostanie odprawiona
    odpustowa Msza św. w intencji Ojczyzny i Powiatu Chojnickiego.

6. W tym tygodniu przypada I Piątek miesiąca. Z racji nabożeństwa majowego dla dzieci o godz.
    17.00, na adorację Najświętszego Sakramentu zapraszamy od godz. 17.30. O godz. 18.00     
     odbędzie się nabożeństwo I Piątkowe i Msza św. wotywna o Najświętszym Sercu Pana
    Jezusa. Bierzmowanych zapraszamy na wspólną modlitwę od godz. 17.30.

Okazja do spowiedzi:
    w środę - od godz. 17.30 do 18.00, w I Piątek  –  od 16.30 do 18.00.

7. Biskup pelpliński Ryszard Kasyna  udzielił dyspensy od obowiązku zachowania
    wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych  w piątek, 4 maja br.

8. W I Sobotę wraz z Żywym Różańcem naszej parafii zapraszamy o godz. 8.00 na Mszę św.
    wynagradzającą  Niepokalanemu Sercu NMP i modlitwę różańcową.

9. W tym tygodniu odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną; Ks. proboszcz odwiedzi
    chorych w I Piątek, ks. Marek - w I Sobotę.

10. W sobotę o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie scholi dziecięcej, a o godz. 14.30
      – spotkanie scholi młodzieżowej.

11. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć  „ Pielgrzyma” oraz „ W Rodzinie”.

12. Tydzień temu na kolektę inwestycyjną zebraliśmy 4786 zł., 5 USD i 1 EUR. Serdecznie
      dziękujemy za złożone ofiary. Już wkrótce rozpoczną się prace przy przebudowie parkingu
      samochodowego na placu pomiędzy plebanią a kościołem.

13. W sobotę 12 maja o godz. 2.15 wyruszy z Kościoła Gimnazjalnego piesza pielgrzymka do
      Wiela. Dnia 19 maja odbędzie się rowerowa pielgrzymka z Chojnic do Wiela.  Numer
      telefonu, który jest potrzebny, aby zapisać się na pielgrzymkę, znajdziemy na plakacie.

13. Stowarzyszenie „ Dworek Polski” zaprasza z okazji Święta Konstytucji 3 Maja do Fosy
      Miejskiej na jubileuszową piątą edycję imprezy ” Na Szlaku Kultur Majówka Chojnice 2018”.
     
14. Z kalendarza liturgicznego:
    Środa – Św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła
    Czwartek – NMP Królowej Polski
    Piątek – Św. Floriana, męczennika
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 22.04.2018

  

1. Dzisiejszą niedzielą „ Dobrego Pasterza” rozpoczynamy w Kościele „Tydzień modlitw                        
    o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego”

2. W  środę o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie Oazy Dziecięcej, a w czwartek o godz. 19.00
    spotkanie Oazy Młodzieżowej.

3. W poniedziałek o godz. 8.30 odbędzie się w plebanii spotkanie Rady Parafialnej.

4. W środę po wieczornej Mszy św. zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej
    Pomocy i nabożeństwo o urodzaje.

5. We wtorek i w  czwartek o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie przygotowawcze dla dzieci
    przed I Komunią św.

6. W sobotę o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie scholi dziecięcej, a o godz. 14.30 – spotkanie
      scholi młodzieżowej.

7. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć  nowy numer „ Pielgrzyma” oraz „ W Rodzinie”.

8. Z kalendarza liturgicznego:
    poniedziałek – Św. Wojciecha, biskupa i męczennika
    Wtorek – Św. Jerzego, męczennika
    Środa – Św. Marka, ewangelisty
   
9. W sobotę, 21 kwietnia 2018, Liceum Katolickie im. Jana Pawła II Collegium Marianum w
    Pelplinie organizuje w godz. 10.00 - 13.00 Dzień Otwarty Szkoły. Placówka zaprasza do
    Pelplina tegorocznych absolwentów gimnazjów wraz z rodzicami, a także wszystkich
    zainteresowanych działalnością Szkoły. Szkoła przylega do Katedry Pelplińskiej, mieści się
    przy Alei Cystersów 2  w Pelplinie. tel.: 58 / 536 49 32 www.collegiummarianum.pl

10. Dnia 28 kwietnia odbędzie się pierwszy raz w Chojnicach „ Droga Światła”. Więcej informacji
      dotyczących  tej modlitewnej inicjatywy znajdziemy na okolicznościowym plakacie.
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 15.04.2018

 
1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy w Kościele Tydzień Biblijny. W ramach Narodowego Dnia
   Czytania Pisma św., przed Mszą św. o godz. 11.00, odbędzie się nabożeństwo biblijne.

2.W środę o godz. 16.30  odbędzie się spotkanie Oazy Dziecięcej

3. We wtorek i w  czwartek o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie przygotowawcze dla dzieci przed
     I Komunią św.

4. W środę o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji Apostolstwa Dobrej Śmierci. Po
    Mszy św. odmówimy różaniec do Matki Bożej Siedmiu Boleści.

5. W sobotę o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie scholi dziecięcej, a o godz. 14.30 – spotkanie
      scholi młodzieżowej.

6. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć  „ Pielgrzyma” oraz „ W Rodzinie”.

7. Kolekta za tydzień przeznaczona będzie na cele inwestycyjne naszej parafii.
   

8. W sobotę, 21 kwietnia 2018, Liceum Katolickie im. Jana Pawła II Collegium Marianum w Pelplinie     
    organizuje w godz. 10.00 - 13.00 Dzień Otwarty Szkoły. Placówka zaprasza do Pelplina
    tegorocznych absolwentów gimnazjów wraz z rodzicami, a także wszystkich zainteresowanych 
    działalnością Szkoły. Szkoła przylega do Katedry Pelplińskiej, mieści się przy Alei Cystersów 2   
    w Pelplinie. tel.: 58 / 536 49 32 www.collegiummarianum.pl

9. Dnia 28 kwietnia odbędzie się pierwszy raz w Chojnicach „ Droga Światła”. Więcej informacji
    dotyczących  tej modlitewnej inicjatywy znajdziemy na okolicznościowym plakacie.
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 08.04.2018

 

1.  Parafia Chrystusa Miłosiernego w Chojnicach obchodzi dzisiaj  uroczystość odpustową.

2. Po Mszy św., racji rozpoczynającego się Tygodnia Miłosierdzia, odbędzie się zbiórka do puszek
     na cele  charytatywne.

3. Z racji patronalnego święta „ Caritas”, o godz. 10.00 odbędzie się w plebanii spotkanie
    wolontariuszy Caritas naszej parafii.

4. W poniedziałek obchodzić będziemy, przeniesioną z 25 marca, Uroczystość Zwiastowania
    Pańskiego. W tym dniu odbędzie się w Chojnicach XVII „ Marsz dla Życia”. Tradycyjnie marsz
    rozpocznie się o godz. 16.00 w kościele MBKP wykładem oraz nabożeństwem przebłagalnym z
    duchową adopcją dziecka poczętego, a zakończy o godz. 18.00 Mszą św. odpustową w Kościele
    Gimnazjalnym. W trakcie „ Marszu dla Życia” w domu zakonnym Sióstr Franciszkanek przy ul.
    Ogrodowej zostanie otwarte  „ Okno Życia”. Uroczystości przewodniczyć będzie Ks. Biskup
    Diecezjalny Ryszard Kasyna. Szczegóły znajdziemy na okolicznościowym plakacie.

5. W poniedziałek o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Oazy Młodzieżowej.

6. Komitet Organizacyjny Obchodów VIII rocznicy Katastrofy Smoleńskiej zaprasza do naszego
    kościoła we wtorek o godz. 18.00  na Mszę św. sprawowaną w intencji Ojczyzny  i ofiar
    katastrofy smoleńskiej. Po Mszy św., przy pamiątkowej tablicy, odbędą się uroczystości
    z udziałem asysty honorowej żołnierzy 34 Chojnickiego Batalionu Radiotechnicznego.

7. W środę o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie Oazy Dziecięcej

8. Chojnicki Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana zaprasza w środę 11 kwietnia
    na spotkanie z ks. Wiesławem Szuca, który wygłosi wykład nt. Społecznej Nauki Kościoła.
    Spotkanie odbędzie się o godz. 17.00  w salce naszej parafii.
Natomiast w czwartek, 12 kwietnia, o godz. 19.00 zapraszamy do  parafii Matki Bożej
    Królowej Polski na spotkanie z red. Piotrem Szubarczykiem, z Biura Edukacji Narodowej IPN
    w Gdańsku. Temat spotkania: Polski "gen wolności" -Konfederacja Barska.
      Stowarzyszenie Civitas Christiana zaprasza także do wzięcia udziału w wycieczce do
    Gdańska w niedzielę  15 kwietnia. W programie udział we Mszy św. w Kościele św. Brygidy,
    zwiedzanie kościoła (Bursztynowy Ołtarz), a także Muzeum II wojny światowej. Koszt ok 50 zł
    Wyjazd o godz. 7.00,  powrót ok. godz. 19.00 Zgłoszenia u Pani Marii Beger tel 784 232 556
    Ilość miejsc jest ograniczona.

9.  W czwartek o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie przygotowawcze dla dzieci przed
     I Komunia św.

10. W sobotę o godz. 8.30 w kościele Matki Bożej Królowej Polski zostanie odprawiona Msza św.
      w intencji Radia Maryja i telewizji Trwam. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie w salce
      parafialnej.

11. W sobotę o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie scholi dziecięcej, a o godz. 14.30 – spotkanie
      scholi młodzieżowej.

12. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć nowy numer „ Pielgrzyma” oraz „ W Rodzinie”.

13. Z kalendarza liturgicznego:
    Poniedziałek – Zwiastowanie Pańskie – Dzień Świętości Życia
    Wtorek – Dzień modlitwy za Ojczyznę w rocznicę katastrofy pod Smoleńskiem [ 2010]
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 01.04.2018


1. Serdeczne podziękowanie składamy za przygotowanie Ciemnicy i Grobu Pańskiego. „ Bóg
    Zapłać” wszystkim zaangażowanym w liturgię Triduum Paschalnego.

2. Jutro, w drugi dzień świąteczny, Msze św. odbędą się wg porządku niedzielnego. Kolekta w tym
    dniu przeznaczona będzie na KUL.

3. W środę o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie Oazy Dziecięcej

4.  W czwartek o godz. 17.00 odbędzie się w kościele spotkanie przygotowawcze dla dzieci przed
    I Komunia św.

5.  W I Czwartek, wraz z Akcją Katolicką naszej parafii, zapraszamy na „ Godzinę Świętą”.
     O godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św., po której odbędzie się wystawienie        
     Najświętszego Sakramentu z modlitwa o powołania i różańcem w intencji Ojczyzny.
     „ Godzinę Świętą” zakończymy śpiewem Apelu  Jasnogórskiego.

6. W I Piątek od godz. 17.00 do 18.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu. 
    O godz. 18.00 odbędzie się Nabożeństwo I Piątkowe i Msza św. Bierzmowanych zapraszamy
    w I Piątek o godz. 17.30. Okazja do spowiedzi od godz. 17.00 do 18.00.

7. W tym tygodniu odwiedzimy chorych z posługa sakramentalną. Ks. proboszcz odwiedzi chorych
    w I Piątek,  ks. Marek – w I Sobotę.

8. Żywy Różaniec naszej parafii zaprasza w I Sobotę o godz. 8.00 na Mszę św. wynagradzającą
    Niepokalanemu Sercu NMP i modlitwę różańcową.

9. W sobotę o godz. 10.00 odbędzie się zbiórka ministrantów, o godz. 13.00 spotkanie scholi
    dziecięcej, a o godz. 14.30 – spotkanie scholi młodzieżowej.

10. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Święto Miłosierdzia Bożego. W tym dniu, z racji
      rozpoczynającego się Tygodnia Miłosierdzia, odbędzie się zbiórka do puszek na cele
      charytatywne.

11. Za tydzień Parafia Chrystusa Miłosiernego w Chojnicach obchodzić będzie uroczystość
      odpustową.

12.Tydzień temu na kolektę inwestycyjną zebraliśmy 4540 zł. „ Bóg zapłać” za złożone na cele
      inwestycyjne naszej parafii ofiary.

13. W poniedziałek, 9 kwietnia, obchodzić będziemy, przeniesioną z 25 marca, Uroczystość
      Zwiastowania Pańskiego. W tym dniu odbędzie się w Chojnicach XVII „ Marsz dla Życia”.
      Tradycyjnie marsz rozpocznie się w parafii MBKP a zakończy Mszą św. odpustową w Kościele
      Gimnazjalnym. W trakcie „ Marszu dla Życia” w domu zakonnym Sióstr Franciszkanek przy ul.
      Ogrodowej zostanie otwarte  „ Okno Życia”. Uroczystości przewodniczyć będzie Ks. Biskup
      Diecezjalny Ryszard Kasyna. Szczegóły znajdziemy na okolicznościowym plakacie.

14. Komitet Organizacyjny Obchodów VIII rocznicy Katastrofy Smoleńskiej zaprasza do naszego
      kościoła, we wtorek 10 kwietnia,  na Mszę św. sprawowaną w intencji ofiar katastrofy
      smoleńskiej. Po Mszy św., przy pamiątkowej tablicy, odbędą się uroczystości z udziałem asysty
      honorowej żołnierzy 34 Chojnickiego Batalionu Radiotechnicznego.

13. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć  „ Pielgrzyma” oraz „ W Rodzinie”.  
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 25.03.2018


 1. Dzisiejsza Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. O godz. 17.15 odśpiewamy ostatnie
    Gorzkie Żale. Po Mszy św. odbędzie się zbiórka do puszek na kwiaty do Grobu Pańskiego.

2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 9.00 odbędzie się w kościele spotkanie dla kandydatów do
    Bierzmowania.

3. Liturgię Mszy św. o godz. 9.00 i 11.00 ubogaci dzisiaj swoim śpiewem Trójmiejska Diakonia
    Muzyczna. Jest to zespół wokalny, który już gościliśmy w naszej parafii w  Wielkim  Poście
     i Adwencie. Po Mszy św.  można nabyć płytę z utworami w wykonaniu tego zespołu.

4. W poniedziałek o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Oazy Młodzieżowej, a w środę o godz.
    16.30 - spotkanie Oazy Dziecięcej.

5. Spowiedź z udziałem spowiedników z dekanatu w tym tygodniu odbędzie się:
    - w poniedziałek – w Parafii Chrystusa Miłosiernego
    - we wtorek - w Parafii Matki Bożej Królowej Polski
    - w środę – w Bazylice.

6. Wielki Czwartek to dzień Ostatniej Wieczerzy oraz ustanowienia Sakramentu Eucharystii i
    Kapłaństwa. W tym dniu we wszystkich kościołach parafialnych odprawia się tylko jedną Mszę
    św. O godz. 18.00 zapraszamy na Uroczystą Mszę św. Wieczerzy Pańskiej, podczas której
    Komunię św. będziemy przyjmować pod dwiema postaciami. Po Mszy św. do godz. 23.00
    odbędzie się adoracja w ołtarzu wystawienia tzw. Ciemnicy.

7. Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Chrystusa. Od godz. 8.00 do 18.00 odbędzie się adoracja w
    Ciemnicy. O godz. 18.00 rozpocznie się Liturgia Męki Pańskiej z adoracją krzyża. Po liturgii do
    godz. 23.00 odbędzie się adoracja przy Grobie Pańskim. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.
    Ofiary złożone w łączności z adoracją przeznaczone są na utrzymanie Bazyliki Grobu Pańskiego
    i innych świętych miejsc.
    W Wielki Piątek zapraszamy na Drogę Krzyżową, którą będziemy celebrować na ulicach
    naszego miasta. Droga Krzyżowa rozpocznie się o godz. 20.30 w  kościele Matki Bożej Królowej
    Polski, a zakończy odśpiewaniem Gorzkich Żali w Bazylice.

8. Wielka Sobota to dzień spoczynku Pańskiego. Od godz. 8.00 do 21.00 odbywać się będzie
    adoracja przy Grobie Pańskim. Na święconkę, czyli błogosławieństwo pokarmów na stół
    wielkanocny, zapraszamy o godz. 11.00, 13.00 i 15.00. Od godz. 15.00 do 16.00 będzie okazja
    do spowiedzi, na którą zapraszamy przybywających na święta z zagranicy. W Wielką Sobotę po
    święconkach można przynieść do zakrystii skarbonki Caritasu z jałmużną wielkopostną.
    Uroczystą celebrację Wigilii Paschalnej  rozpoczniemy o godz. 21.00. Wigilia Paschalna jest
    najważniejszą liturgią całego roku kościelnego. Liturgia Wigilii Paschalnej, czyli Rezurekcji
    zakończy się procesją rezurekcyjną wokół kościoła. Na Wigilię Paschalną przynosimy świece.

9. W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze św. odbędą się tak jak w każdą niedzielę.

10. W zakrystii można nabyć w cenie 5 zł wielkanocne świece Caritasu, tzw. paschaliki.

11. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć nowy numer „ Pielgrzyma”, „ Małego Pielgrzyma”
      oraz „ W Rodzinie”.


 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 18.03.2018

 1. W poniedziałek obchodzić będziemy Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP. Msze św.
    w tym dniu odbędą się o godz. 8.00 i 18.00. Zachęcamy do udziału we Mszy św.
     i zachowania świętego charakteru tego dnia także w swoich domach, nie z obowiązku,
     lecz z potrzeby serca. Uroczystość św. Józefa to dzień modlitw za mężczyzn i ojców
     oraz ich misję w Kościele, rodzinach i świecie.

2. W poniedziałek o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Oazy Młodzieżowej, a w środę o godz.
    16.30 - spotkanie Oazy Dziecięcej.

3. W sobotę obchodzić będziemy w Polsce Narodowy Dzień Życia.

4. W sobotę o godz13.00 odbędzie spotkanie scholi dziecięcej, a o godz. 14.30 spotkanie scholi
    młodzieżowej.

5. Za tydzień przeżywać będziemy Niedzielę Palmową. W tym dniu odbędzie się zbiórka do puszek
    na kwiaty do Grobu Pańskiego.

6.  Liturgię Niedzieli Palmowej ubogaci swoim śpiewem Trójmiejska Diakonia Muzyczna, zespół
    wokalny, który już gościliśmy w naszej parafii w Wielkim Poście i Adwencie. Po Mszy św. będzie
    można nabyć płytę z utworami w wykonaniu tego zespołu.

7. W zakrystii można nabyć w cenie 5 zł wielkanocne świece Caritas. Dochód ze sprzedaży
    paschalików przeznaczony jest na cele charytatywne.
   
8. Za tydzień, po Mszy św. o godz. 9.00, odbędzie się w kościele spotkanie dla kandydatów do
    Bierzmowania.

9. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć „ Pielgrzyma” oraz „ W Rodzinie”

10.  Kolekta za tydzień przeznaczona będzie na cele inwestycyjne naszej parafii.

11. Kuria Diecezjalna informuje, że w sobotę, 14 kwietnia 2018 r., w godz. 10.00-15.00, w gmachu
      Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, odbędzie się szkolenie dla fotografów
      i operatorów sprzętu audiowizualnego. Zgłoszenia przyjmowane są w recepcji (furta WSD),
      w dniu rozpoczęcia zajęć. Zgłoszeniem jest pismo, podpisane przez własnego księdza
      proboszcza. Słuchaczami mogą być  osoby uczestniczące w życiu Kościoła i parafii, szanujące
      świętość miejsca i czynności liturgicznych.

12. Centrum Medyczne „ Salus” na ul. Leśnej 6A zaprasza w poniedziałek 26 marca od godz. 15.00
      do 17.00 na bezpłatne badania wzroku.

13. W sobotę odbędzie się w naszej parafii spowiedź z udziałem spowiedników z dekanatu. Bardzo
      prosimy, aby skorzystać z tej okazji. W następnych dniach będziemy słuchać spowiedzi w
      innych parafiach naszego dekanatu.

      Spowiedź odbędzie się w sobotę od godz. 8.00 do 9.00 i od godz. 16.00 do 18.00.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 11.03.2018

 

1. Obchodzimy dzisiaj  Jubileusz 25 - lecia nadania Chojnickiej Farze godności Bazyliki Mniejszej.
   Uroczystej  Mszy św. o godz. 1200 przewodniczyć będzie Prymas Polski  Ks. Abp Wojciech Polak.
  
2. Rozpoczynamy dzisiaj w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne. Rekolekcyjne Słowo Boże
    głosić będzie O. Zbigniew Stachowicz, karmelita z Zamartego. Zapraszamy wszystkich w
    poniedziałek, wtorek i środę o godz. 8.00 lub 18.00 na Mszę św. z nauką rekolekcyjną.
 W poniedziałek po wieczornej Mszy św. odbędzie się  nauka stanowa dla rodziców.
     W sposób szczególny zapraszamy na to spotkanie rodziców dzieci I Komunijnych oraz rodziców
    młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania. We wtorek i środę po wieczornej Mszy św.
    odbędzie się nauka stanowa dla młodzieży, obowiązkowa dla kandydatów do Bierzmowania. W
    środę, w ostatni dzień rekolekcji odbędzie się kolekta przeznaczona na Sanktuarium Matki Bożej
    Szkaplerznej w Zamartem.

3. W poniedziałek o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Oazy Młodzieżowej, a w środę o godz.
    16.30 - spotkanie Oazy Dziecięcej.

4. W piątek o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji Apostolstwa Dobrej Śmierci.

5. W sobotę o godz13.00 odbędzie spotkanie scholi dziecięcej, a o godz. 14.30 spotkanie scholi
    młodzieżowej.

6. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” zaprasza w czwartek o godz. 16.00 do salki
    parafialnej na spotkanie poświęcone "Golgocie Beskidów".

7. Pod chórem, u wolontariuszy naszej Parafialnej Caritas, można nabyć w cenie 5 i 10 zł świece
    wielkanocne. Dochód ze sprzedaży paschalików przeznaczony jest na cele charytatywne.
   
8. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć nowy numer „ Pielgrzyma” oraz „ W Rodzinie”.

9. Kolekta za tydzień przeznaczona będzie na Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie.

10. Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach zaprasza zainteresowanych uczniów
      w sobotę 17 marca od godz. 10.00 na „ Drzwi Otwarte”. Po reformie oświaty liceum jest
      publiczne. Dopłaca się tylko 100 zł. za zajęcia dodatkowe. Szczegóły znajdziemy na stronie
      internetowej szkoły.

11. Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych zaprasza na Mszę św. , która odbędzie się w piątek,
     16 marca, o godz. 13.00 w Brusach.

    BISKUP  DIECEZJALNY  ZWRACA  SIĘ  Z  PROŚBĄ  DO  WIERNYCH
O  PRZEKAZANIE  1%  PODATKU   NA RZECZ  CARITAS


Umiłowani Siostry i Bracia
Chrystus wzywa każdego z nas do czynienia miłosierdzia. To zaproszenie i zobowiązanie w sposób szczególny wybrzmiewa w okresie Wielkiego Postu poprzez praktykowanie jałmużny, modlitwy i postu. Staje się również możliwe do realizacji, poprzez przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jedną z organizacji posiadającą taki status jest Caritas Diecezji Pelplińskiej, która wypełnia swoją misję poprzez pomoc ludziom chorym i starszym, kolonie dla dzieci z ubogich rodzin czy jadłodajnie. Szczególną rolę w realizacji tej misji miłosierdzia pełnią wolontariusze, skupieni w parafialnych oraz szkolnych kołach Caritas, którym w tym miejscu serdecznie dziękuję za otwartość i zaangażowanie na rzecz bliźniego.
Siostry i Bracia, widząc zarówno trudności wielu ludzi, jak i niezwykle wiele dobra, które jest - lub może się stać - Waszym udziałem, pragnę zwrócić się do Was z serdeczną prośbą o ponowny wyraz troski o potrzebujących czyli o wsparcie działań CARITAS Diecezji Pelplińskiej poprzez przekazanie na jej rzecz 1% podatku dochodowego, który pozwoliłby na realizację wielu dzieł miłosierdzia. Niech dopomogą nam w tym słowa Papieża Franciszka z tegorocznego orędzia wielkopostnego: „…bardzo bym chciał, abyśmy, jako chrześcijanie… widzieli w możliwości dzielenia się z innymi naszymi dobrami konkretne świadectwo komunii, jaką żyjemy w Kościele”. W tym miejscu chciałbym również podziękować za ogromną wrażliwość i ofiarność, którą okazujecie wszystkim, którzy potrzebują pomocy, zarówno rodzinom dotkniętym ubiegłoroczną nawałnicą w naszej diecezji, jak i cierpiącym w różnych zakątkach świata.
Za każdy szlachetny odruch serca składam serdeczne Bóg zapłać i z serca błogosławię.
                                                Wasz Biskup +Ryszard Kasyna
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 04.03.2018

 
 1. W ramach inicjatywy „ 24 godziny dla Pana” odbędzie się w Chojnicach adoracja      
    Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi. Adoracja odbędzie się w piątek od godz. 9.30
    do 17.00 w Bazylice oraz w kościele gimnazjalnym w piątek od 18.30 do soboty do godz. 9.30.
Okazja do spowiedzi podczas piątkowej adoracji:
-  w Bazylice od godz. 10.00 do 15.00
-  w Kościele Gimnazjalnym od godz. 20.00 do 24.00.
  
2. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Jubileusz 25 - lecia nadania Chojnickiej Farze
    godności Bazyliki Mniejszej. Uroczystej  Mszy św. o godz. 1200 przewodniczyć będzie Prymas
    Polski Ks. Arcybiskup Wojciech Polak. Informacje o odpustach związanych z Jubileuszem
    Chojnickiej Bazyliki oraz o koncertach, wystawach i spotkaniach związanych z tym wydarzeniem,
    znajdziemy na  okolicznościowym plakacie.

3.  Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne, czyli o Męce Pańskiej:
    - Droga Krzyżowa - w piątek; dla dzieci o godz. 17.00, dla dorosłych po wieczornej Mszy św.
    - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym - w niedziele o godz. 17.15.
    Dla kandydatów do Bierzmowania Droga Krzyżowa jest nabożeństwem obowiązkowym

4. W poniedziałek o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Oazy Młodzieżowej, a w środę o godz.
    16.30 - spotkanie Oazy Dziecięcej.

5. W sobotę o godz. 10.00 odbędzie się zbiórka ministrantów, o godz13.00 spotkanie scholi
    dziecięcej, a o godz. 14.30 spotkanie scholi młodzieżowej.

6. W sobotę o godz. 18.00 rozpoczną się w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne. Rekolekcyjne
    Słowo Boże głosić będzie O. Zbigniew Stachowicz, karmelita z Zamartego.

7. Na stronie www.edk.org.pl trwają zapisy na pierwszą Chojnicką Ekstremalną Drogę Krzyżową,
    która odbędzie się w nocy z 23 na 24 marca 2018 r. Mapa trasy, jej opis i informacje o Drodze
    Krzyżowej dostępne są na wymienionej powyżej stronie internetowej.

8. Zachęcamy do nabycia świec wielkanocnych tzw. paschalików Duże paschaliki kosztują 10 zł,
    małe – 5 zł. Dochód ze sprzedaży paschalików przeznaczony jest na cele charytatywne.

9. W związku z tym, że w tym  roku dzień 25 marca przypada w Niedzielę Palmową, Uroczystość
    Zwiastowania Pańskiego obchodzić będziemy  dopiero w poniedziałek po Oktawie  Wielkanocy 
    tj. 9 kwietnia. W tym dniu odbędzie się w Chojnicach XVII „Marsz dla Życia”. Tradycyjnie Marsz     
    rozpocznie się w parafii MBKP, a zakończy Mszą świętą odpustową w Kościele Gimnazjalnym.
   Tegoroczny „Marsz dla Życia” będzie miał charakter wyjątkowy.  W jego trakcie, w domu
   zakonnym Sióstr Franciszkanek przy ul. Ogrodowej, zostanie otwarte  „Okno Życia”. Poświęcenia
   „ Okna Życia”  dokona Ksiądz Biskup Diecezjalny.
   
10. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć „ Pielgrzyma” oraz „ W Rodzinie”.

11. Zmarł Śp. Jan Charkowy, z ul. Jarzębinowej 39. Pogrzeb odbędzie się w Ciechocinie. Różaniec
      za zmarłego – w naszym kościele  w sobotę i w niedzielę o godz. 18.50. Dobry Jezu ......


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 25.02.2018

 

1. W dzisiejszą  niedzielę Dzieło Misyjne Diecezji Pelplińskiej przeprowadza akcję „Budujemy  
       kościół JPII w Lusace”, której celem  jest wsparcie materialne budowy nowej stacji misyjnej.  
       Kościół w najbiedniejszej części Lusaki budują misjonarze z diecezji pelplińskiej – ks. Krzysztof
       Mróz i ks. Maciej Oparka. Dzisiejszy numer „Pielgrzyma” w dużej części  poświęcony jest
       misjom. Zostały dołączone do niego cegiełki w formie przekazów bankowych. Po Mszy św.
       odbędzie się także zbiórka do puszek na rzecz polskich  misjonarzy

2. Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne, czyli o Męce Pańskiej:
    - Droga Krzyżowa - w piątek; dla dzieci o godz. 17.00, dla dorosłych po wieczornej Mszy św.
    - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym - w niedziele o godz. 17.15.
    Dla kandydatów do Bierzmowania Droga Krzyżowa jest nabożeństwem obowiązkowym

3. W poniedziałek o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Oazy Młodzieżowej, a w środę o godz.
    16.30 - spotkanie Oazy Dziecięcej.

4. W I Czwartek miesiąca wraz z Akcją Katolicką naszej parafii zapraszamy na „ Godzinę Świętą”.
    O godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. wotywna o Chrystusie Wiecznym Kapłanie. Po
    Mszy św. odbędzie się wystawienie Najświętszego Sakramentu z modlitwą o powołania i
    różańcem w  intencji Ojczyzny. „ Godzinę Świętą „ zakończymy Apelem Jasnogórskim.

5. W I Piątek, z racji Drogi Krzyżowej dla dzieci o godz. 17.00, nie będzie tradycyjnej adoracji
    Najświętszego Sakramentu. O godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. wotywną o Najświętszym
    Sercu Pana Jezusa. Po Mszy św. odbędzie się nabożeństwo I Piątkowe i Droga Krzyżowa dla
    dorosłych.

6. Okazja do spowiedzi w I Czwartek od godz. 17.30, w I Piątek od 16.30 do 18.00. W pozostałe dni
    tygodnia – 15 minut przed Mszą św.

7. W tym tygodniu odwiedzimy chorych z posługą sakramentalna; ks. proboszcz odwiedzi chorych
    w I Piątek, ks. Marek – w I Sobotę.

8. Żywy Różaniec naszej parafii zaprasza w I Sobotę o godz. 8.00 na Mszę św. wynagradzającą
    Niepokalanemu Sercu NMP i modlitwę różańcową.

9. W sobotę o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie scholi dziecięcej.
10. Tydzień temu na kolektę inwestycyjną zebraliśmy 4728 zł. Serdecznie dziękujemy za złożone
       na cele inwestycyjne naszej parafii ofiary.

11. Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" oddział w Chojnicach serdecznie zaprasza na
      wystawę "Niedokończone Msze wołyńskie". Wystawa zachęca do wydobycia z zapomnienia
      pamięci o duchownych, którzy ponieśli śmierć za przynależność do Kościoła Katolickiego i
      niesienie posługi wiernym. Niedzielny poranek 11 lipca 1943 r. to początek masowych
      krwawych rzezi na Wołyniu, których pierwszą ofiarą mieli paść duchowni i modlący się w
      świątyni wierni. Wystawa ukazuje sylwetki duchownych męczenników, będących ofiarami
      tamtych strasznych czasów. Organizatorzy wystawy "Niedokończone Msze wołyńskie" chcą
      wypełnić lukę w martyrologium wschodnim i oddać hołd dziesiątkom tysięcy niewinnych ofiar,
      których szczątki nie doczekały się godnego pochówku i upamiętnienia.

12. „Caritas Diecezji Pelplińskiej zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego.
       Numer KRS  [ 0000252333] znajdziemy na ulotkach wyłożonych na stoliku pod chórem. Ze
       strony internetowej Caritas Diecezji Pelplińskiej można pobrać darmowy program do  
       rozliczania podatku (www.pelplin.caritas.pl). Włączmy się jak najliczniej  w to wielkie dzieło
       pomocy  drugiemu człowiekowi. Caritas pomaga dzieciom, codziennie wspiera    
       niepełnosprawnych,   chorych i ubogich. Za zebrane w tym roku środki zostaną zakupione
       łóżka rehabilitacyjne dla osób dorosłych. Okażmy serce, tym którzy potrzebują naszej  pomocy.
       Za każdą pomoc serdecznie dziękujemy.       


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 18.02.2018

 
1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 9.00, odbędzie się w kościele spotkanie dla rodziców młodzieży,
    która przygotowuje się do Bierzmowania.

2. Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne, czyli o Męce Pańskiej:
    - Droga Krzyżowa - w piątek; dla dzieci o godz. 17.00, dla dorosłych po wieczornej Mszy św.
    - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym - w niedziele o godz. 17.15.
    Dla kandydatów do Bierzmowania Droga Krzyżowa jest nabożeństwem obowiązkowym

3. Wszystkich, a zwłaszcza dzieci i młodzież, zachęcamy do wielkopostnej jałmużny. Temu celowi
    służy  akcja Caritasu „ Skarbonka Miłosierdzia”. Ofiary w ten sposób zebrane przeznaczone
    są na leczenie osób starszych. Skarbonki znajdują się pod chórem na stoliku.  Przynosimy je do
    kościoła pod koniec Wielkiego Postu.

4. W poniedziałek o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Oazy Młodzieżowej, a w środę o godz.
    16.30 - spotkanie Oazy Dziecięcej.

5. W poniedziałek o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji Apostolstwa Dobrej
    Śmierci. Po Mszy św. odmówimy różaniec do Matki Bożej Siedmiu Boleści.

6. W obliczu tragicznego przedłużania się sytuacji konfliktów w różnych częściach świata, Ojciec 
    Święty Franciszek wezwał cały Kościół, aby piątek 23 lutego br. był dniem modlitwy i postu w
    intencji pokoju w Demokratycznej Republice  Konga i Sudanie Południowym. 

7. W sobotę o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie scholi dziecięcej, a o godz. 16.00 spotkanie
    scholi  młodzieżowej.

8. W przyszłą niedzielę Dzieło Misyjne Diecezji Pelplińskiej przeprowadza akcję „Budujemy 
       kościół JPII w Lusace”, której celem  jest wsparcie materialne budowy nowej stacji misyjnej.  
       Kościół w najbiedniejszej części Lusaki budują misjonarze z diecezji pelplińskiej – ks. Krzysztof
       Mróz i ks. Maciej Oparka. Kolejny numer „Pielgrzyma” w dużej części zostanie poświęcony
       misjom i zostaną dołączone do niego cegiełki w formie przekazów bankowych. Za tydzień
       odbędzie się także zbiórka do puszek na rzecz polskich  misjonarzy.

9. „Caritas Diecezji Pelplińskiej zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego.
     [ Numer KRS 0000252333] Ze strony internetowej Caritas Diecezji Pelplińskiej można pobrać
     darmowy program do rozliczania podatku (www.pelplin.caritas.pl). Włączmy się jak najliczniej
     w to wielkie dzieło pomocy  drugiemu człowiekowi. Caritas pomaga dzieciom, codziennie
     wspiera niepełnosprawnych,   chorych i ubogich. Za zebrane w tym roku środki zostaną
    zakupione łóżka rehabilitacyjne dla osób dorosłych. Okażmy serce, tym którzy potrzebują naszej
    pomocy. Za każdą pomoc serdecznie dziękujemy”.

10. Małżonków zapraszamy na „ Spotkania Małżeńskie” poświęcone pielęgnowaniu więzi
     małżeńskiej. Spotkania odbędą się w dniach 2 – 4 marca w Collegium Marianum w Pelplinie.
     Szczegóły znajdziemy na plakacie i stronie internetowej www.rodzinydiecezjipelplinskiej.pl

11. W minionym tygodniu zamontowano w kościele witraż z symbolem Ducha Świętego.
      Fundatorom tego dzieła -Państwu Magdalenie i Sławomirowi Dorszyńskim z ul. Podlesie,
      składamy serdeczne „ Bóg Zapłać”.

12. Z kalendarza liturgicznego:
    Czwartek – Katedry Św. Piotra

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 11.02.2018

 
1. Przed Wielkim Postem zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu. Adoracja 
    odbędzie się dzisiaj od godz. 13.30 do 18.00 oraz w poniedziałek i wtorek od godz. 8.30 do  
    godz.18.00.

2. W poniedziałek o godz. 19.00 zapraszamy młodzież na spotkanie Oazy.

3. Spotkanie Oazy Dziecięcej  odbędzie się w środę o godz. 16.30.

4. W Środę Popielcową rozpoczniemy Wielki Post. W tym dniu, na znak pokuty i nawrócenia, nasze
    głowy zostaną posypane popiołem. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, czyli nie tylko
    wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, ale także dla osób od 18 do 60 roku życia post
    ilościowy, czyli ograniczenie ilości spożywanych bezmięsnych posiłków do trzech, w tym tylko
    jeden do syta. W Środę Popielcową nie ma żadnych dyspens. Pamiętajmy, że Wielki Post jest
    czasem pokuty,  niech więc będzie wolny od zabaw i dyskotek. Zachęcamy, aby ten „ święty
    czas” naznaczyć abstynencją od napojów alkoholowych. Niech motywacją do tego będzie
    również to, że dziś  rozpoczynamy „Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu „.
Msze św. w Środę Popielcową odbędą się o godz. 8.00, 9.30, 16.30 i 18.00.

5. W  Wielkim Poście odprawia się nabożeństwa pasyjne, czyli o Męce Pańskiej:
    - Droga Krzyżowa - w piątek; dla dzieci o godz. 17.00, dla dorosłych po wieczornej Mszy św.
    - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym - w niedziele o godz. 17.15.
    Dla kandydatów do Bierzmowania Droga Krzyżowa jest nabożeństwem obowiązkowym.

6. Wolontariat zapraszamy na spotkanie w piątek o godz. 19.00.

7. W sobotę o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie scholi dziecięcej, a o godz. 16.00 spotkanie
    scholi  młodzieżowej.

8. Za tydzień, w niedzielę  18 lutego, po Mszy św. o godz. 9.00, odbędzie się w kościele spotkanie
    dla rodziców młodzieży obu roczników, która przygotowuje się do Bierzmowania.

9. „Caritas Diecezji Pelplińskiej zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego.
     Numer KRS 0000252333 znajduje się na plakacie w gablocie ogłoszeń oraz na ulotkach. Ze
     strony internetowej Caritas Diecezji Pelplińskiej można pobrać darmowy program do rozliczania
     podatku (www.pelplin.caritas.pl). Włączmy się jak najliczniej w to wielkie dzieło pomocy   
     drugiemu człowiekowi. Caritas pomaga dzieciom, codziennie wspiera niepełnosprawnych,
     chorych i ubogich. Za zebrane w tym roku środki zostaną zakupione łóżka rehabilitacyjne dla
     osób dorosłych. Okażmy serce, tym którzy potrzebują naszej pomocy. Za każdą pomoc
     serdecznie dziękujemy”.

10. Małżonków zapraszamy na „ Spotkania Małżeńskie” poświęcone pielęgnowaniu więzi
      małżeńskiej. Spotkania odbędą się w dniach 2 – 4 marca w Collegium Marianum w Pelplinie.
      Szczegóły znajdziemy na plakacie i stronie internetowej www.rodzinydiecezjipelplinskiej.pl

11. Kolekta za tydzień przeznaczona będzie na cele inwestycyjne naszej parafii.

12. Przed kościołem można nabyć nowy numer „ Pielgrzyma” oraz   „ W Rodzinie”
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 04.02.2018 

 

 1. Zakończyła się tegoroczna kolęda. Wizytę duszpasterską przyjęło 1150 rodzin, nie
    przyjęło - 206 rodzin. Nasza parafia liczy obecnie 4 tyś wiernych. Serdecznie dziękujemy
    za życzliwe przyjęcie,  wspólną modlitwę i za złożone przy tej okazji ofiary. Na cele
    inwestycyjne naszej parafii zebraliśmy 9040 zł.

2. W środę o godz. 8.00 zapraszamy na  Mszę św. sprawowaną o zdrowie i Boże
    Błogosławieństwo dla Ks. Prałata Henryka Cyrzana z ok. 78 urodzin.

3. W sobotę o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie scholi.

3.  W sobotę o godz. 8.30 w kościele Matki Bożej Królowej Polski zostanie odprawiona
     Msza św. w intencji Radia Maryja i Telewizji Trwam. Po Mszy św. odbędzie się 
     spotkanie  w salce parafialnej.

4. Za tydzień, jak zawsze 11 lutego, we wspomnienie NMP z Lourdes, wraz z całym Kościołem
    powszechnym obchodzić będziemy Światowy Dzień Chorego.

5. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.

6. Przed kościołem można nabyć  „ Pielgrzyma”, oraz  „ W Rodzinie” .

7. Parafia Bazyliki dniach od 18 do 26 sierpnia organizuje pielgrzymkę samolotowo-autokarową do
     Włoch. W programie nawiedzenie grobu św. Jana Pawła II oraz grobu św. Ojca Pio . Poza tym
     Rzym – Watykan – Monte Cassino – Monte Sant’ Angelo – San Giovanni Rotondo –
     Serracapriola (grób egzorcysty o. Matteo) – Lanciano – Loreto – Asyż. Jest także jeden dzień
     na wypoczynek nad morzem. Cena 3590 zł. Zapisy i informacje u ks. Marka Bogusza
     (marekbogusz@gmail.com lub 728-461-015).

8. Z kalendarza liturgicznego:
    Poniedziałek – Św. Agaty, dziewicy i męczennicy
    Wtorek – Św. Pawła Miki i Towarzyszy, męczenników z Japonii
    Sobota – Św. Scholastyki
    Niedziela - Światowy Dzień Chorego

9. W sobotę pożegnaliśmy Śp. Tomasza Łangowskiego z ul. Bytowskiej. Dobry Jezu ...
   OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 28.01.2018 

 
 
1. Dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 9.00 i 11.00  Stowarzyszenie „ Dworek Polski” przedstawi w
    naszym kościele program "Staropolskie Kolędowanie". Składa się on z popularnych  kolęd i
    poezji nawiązującej do tradycji Bożonarodzeniowej. Po Mszy św. odbędzie  się zbiórka do
    puszek na działalność stowarzyszenia. Celem tegorocznej zbiórki jest zebranie środków   
    finansowych na zorganizowanie po raz piąty w Chojnicach projektów kulturalnych z okazji Święta
    Konstytucji 3 Maja oraz Święta Niepodległości 11 listopada.

2. Kandydaci do Bierzmowania wszystkich roczników przynoszą dzisiaj do sprawdzenia indeksy.
    Pamiętajmy, aby indeksy były podpisane.

3. W ramach obchodów 98 rocznicy powrotu Chojnic do Ojczyzny dnia 31 stycznia przewidziano:
- godz. 10.30 – Zbiórka przy Bramie Człuchowskiej i złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniająca
                             powrót Chojnic do Macierzy
- godz.11.00 - Msza św. w Bazylice w intencji Ojczyzny i Miasta
- godz.12.00 – Recital fortepianowy o tematyce patriotycznej w podziemiach kościoła                    
                       gimnazjalnego
- 12.50 – Otwarcie wystawy pt.” Drogi do Niepodległości”
- 13.30 – Turniej pokazowy walk rycerskich w auli Zespołu Szkół przy ul. Nowe Miasto.

4. W sobotę o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie scholi.     

5. W I Czwartek miesiąca zapraszamy wraz z Akcją Katolicką naszej parafii o godz. 18.00 na
    Msza św. wotywną o Jezusie Chrystusie Wiecznym Kapłanie. Po Mszy św. odbędzie się
    wystawienie Najświętszego Sakramentu z modlitwą o powołania i różańcem w intencji Ojczyzny. 
    „ Godzinę Świętą „ zakończymy Apelem Jasnogórskim.

6. W I Piątek miesiąca – 2 lutego- obchodzić będziemy Święto Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki
    Bożej Gromnicznej. Msze św. z obrzędem poświęcenia świec odbędą się o godz. 8.00, 16.30 i
    18.00. Jak zawsze w I Piątek od godz. 17.00 do 18.00 zapraszamy na Adorację Najświętszego
    Sakramentu. Dla kandydatów do Bierzmowania adoracja od godz. 17.30 jest obowiązkowa. Po
    Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie dla dzieci I Komunijnych. Okazja do spowiedzi
    w I Piątek  od godz. 16.30 do 18.00. Młodzież Bierzmowaną prosimy o skorzystanie ze
    spowiedzi już w środę lub w czwartek od 17.30 do 18.00. Kolekta w święto Matki Bożej
    Gromnicznej z racji Dnia Życia Konsekrowanego, przeznaczona jest na zakony klauzurowe.

7. W tym tygodniu odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną. ks. proboszcz  odwiedzi chorych 
    w I Piątek, Ks. Marek w I Sobotę.

8. W I Sobotę miesiąca wraz z Żywym Różańcem zapraszamy na Mszę św. wynagradzającą
    Niepokalanemu Sercu NMP i modlitwę różańcową. W tym dniu podczas Mszy św. o godz. 8.00
    odbędzie się obrzęd błogosławieństwa wiernych w chorobach gardła przez wstawiennictwo
    Św. Błażeja.

9. Przed kościołem można nabyć nowy numer „ Pielgrzyma”,   „ W Rodzinie”  oraz „ Misje Dzisiaj”

10. Parafia Bazyliki dniach od 18 do 26 sierpnia organizuje pielgrzymkę samolotowo-autokarową do
      Włoch. W programie nawiedzenie grobu św. Jana Pawła II oraz grobu św. Ojca Pio . Poza tym
      Rzym – Watykan – Monte Cassino – Monte Sant’ Angelo – San Giovanni Rotondo –
      Serracapriola (grób egzorcysty o. Matteo) – Lanciano – Loreto – Asyż. Jest także jeden dzień
      na wypoczynek nad morzem. Cena 3590 zł. Zapisy i informacje u ks. Marka Bogusza
      (marekbogusz@gmail.com lub 728-461-015).

11. Z kalendarza liturgicznego:
    Środa – Św. Jana Bosko, prezbitera
    I Czwartek Miesiąca
    I Piątek – Ofiarowanie Pańskie, Dzień Życia Konsekrowanego
    I Sobota – Św. Błażeja, biskupa i męczennika
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 21.01.2018 


1. Wszystkim Babciom i Dziadkom składamy serdeczne życzenia wielu Bożych Łask, zdrowia i
    pociechy z wnucząt.

2. W środę o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie Oazy Dziecięcej.

3. W piątek od godz.8.30 do 9.00 i od godz.17.30 do 18.00 odbędzie się w naszej parafii adoracja
    Najświętszego Sakramentu  w intencji powołań. W ogrzewanym Kościele Gimnazjalnym adoracja
    w intencji powołań odbędzie się w sobotę od godz. 8.30 do 18.00.

4. W sobotę o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie scholi.

5. Kolęda.

 Niedziela - 1/ Strzelecka 38-78
            2/ Strzelecka 47-85

Poniedziałek – 1/ Chojniczki – Chojnicka 1-22, Jarzębinowa
                         2/ Chojniczki – Chojnicka 26-52, Poprzeczna

Wtorek –  1/ Chojniczki – Modrzewiowa, Sosnowa
                 2/ Chojniczki – Morozowa, Polna, Parkowa,  Żwirowa, Brzozowa

Środa - 1/ Chojniczki – Kasztanowa
             2/ Chojniczki - Dębowa

Czwartek –  1/ Chojniczki – Świerkowa 1-31
                    2/ Chojniczki - Świerkowa 32 – 115

Piątek -  1/ Chojniczki – Długa, Okrężna
              2/ Chojniczki –Huberta, Gajowa

Rozpoczęcie kolędy w niedzielę o godz. 14.00, w dni powszednie – o godz. 15.30.

 Sobota [ 27.01.]–- Kolęda w rodzinach, które nie mogły przyjąć kolędy w  wyznaczonym terminie:
        -  od godz. 13.00  w następującej kolejności: Modrzewiowa [ 2 rodziny], Zamieście, Bytowska,
                                     Weterynaryjna, Karnowskiego, Malinowa, Wróblewskiego [ 2 rodziny]        

6. W przyszłą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 9.00 i 11.00  Stowarzyszenie „ Dworek Polski”
    przedstawi w naszym kościele program "Staropolskie Kolędowanie". Składa się on z popularnych   
    kolęd i poezji nawiązującej do tradycji Bożonarodzeniowej. Po Mszy św. odbędzie  się zbiórka do
    puszek na działalność stowarzyszenia. Celem tegorocznej zbiórki jest zebranie środków   
    finansowych na zorganizowanie po raz piąty w Chojnicach projektów kulturalnych z okazji Święta
    Konstytucji 3 Maja oraz Święta Niepodległości 11 listopada.

7. Przed kościołem można nabyć „ Pielgrzyma” oraz  „ W Rodzinie”

8. Kolekta za tydzień przeznaczona będzie na Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie.

9. W przyszłą niedzielę kandydaci do Bierzmowania wszystkich roczników przynoszą do
    sprawdzenia indeksy. Pamiętajmy, aby indeksy były podpisane. W przypadku nieobecności
    związanej z wyjazdem na ferie prosimy o przekazanie indeksu przez inna osobę.

10. Z kalendarza liturgicznego:
    Środa – Św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła
    Czwartek – Św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 14.01.2018 

 
1. W dniach od 18 do 25 stycznia obchodzić będziemy „Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność
   Chrześcijan”.

2. W środę o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie Oazy Dziecięcej.

3. Kolęda.
14.01. Niedziela - 1/ Jesionowa, Sosnowa
                             2/ Wierzbowa, Daglezjowa, Cisowa, Głogowa, Jodłowa
15.01. Poniedziałek - 1/ Jarzębinowa 1 – 27, Klonowa
                      2/ Jarzębinowa 28- 43, Dębowa
16.01. Wtorek - 1/ Herberta, Białoszewskiego, Bratnego, Baczyńskiego
             2/ Gombrowicza, Karolewo
17.01. Środa -  1/ Zamieście 1-29, Lema
                   2/ Zamieście 30-63, Bieszka, Prusa
19.01. Piątek – 1/ Bytowska 8-68
                         2/  Bytowska 70-128    
20.01. Sobota - 1/ Bytowska 11a – 65, Meteorologiczna
              2/ Strzelecka 31-41, Stroma
21.01. Niedziela - 1/ Strzelecka 38-78
                       2/ Strzelecka 47-85
22.01. Poniedziałek – 1/ Chojniczki – Chojnicka 1-22, Jarzębinowa
                                   2/ Chojniczki – Chojnicka 26-52, Poprzeczna
23.01. Wtorek –  1/ Chojniczki – Modrzewiowa, Sosnowa
                            2/ Chojniczki – Morozowa, Polna, Parkowa,  Żwirowa, Brzozowa
24.01. Środa - 1/ Chojniczki – Kasztanowa
                         2/ Chojniczki - Dębowa
25.01 Czwartek –  1/ Chojniczki – Świerkowa 1-31
                              2/ Chojniczki - Świerkowa 32 – 115
26.01. Piątek -  1/ Chojniczki – Długa, Okrężna
            2/ Chojniczki –Huberta, Gajowa
27.01. Sobota – Kolęda w rodzinach, które nie mogły przyjąć kolędy w  wyznaczonym terminie
                          [prosimy o zgłoszenie ]
    Rozpoczęcie kolędy o godz. 15.30, w niedziele – o godz. 14.00, w soboty o godz. 13.00.

4. Przed kościołem można nabyć nowy numer „ Pielgrzyma” oraz  „ W Rodzinie”

5. Z kalendarza liturgicznego:
    Środa – Św. Antoniego, opata
    Piątek – Św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE. 07.01.2018 

 1. Chojnickie Centrum Kultury i Parafia Bazyliki zapraszają dzisiaj o godz. 17.00 do Kościoła
    Gimnazjalnego na koncert kolęd.

2/ W sobotę o godz. 8.30 w kościele Matki Bożej Królowej Polski zostanie odprawiona Msza św. w
    intencji Radia Maryja i Telewizji Trwam. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie w salce parafialnej.

3. Kolęda.
07.01. Niedziela  - 1/ Podlesie
                              2/ Weterynaryjna, Porzeczkowa

08.01. – Poniedziałek - 1/Jaworowa, Czereśniowa, Winogronowa
                                     2/ Śliwkowa, Pomarańczowa, Gruszkowa     
                      
09.01. Wtorek –1/ Wróblewskiego
                          2/ Wybickiego, Lelewela, Weilanda

10.01. – Środa - 1/ Borówkowa, Jagodowa
              2/ Wrzosowa, Jaśminowa
          
11.01. – Czwartek  - 1/ Śniadeckich,  Jeżynowa
                             2/ Długosza

12.01. – Piątek - 1/ Leśna 6, 8a
                           2/ Leśna 2, 4 

13.01. - Sobota –  1/ Leśna – pozostałe domy
                     2/ Modrzewiowa

14.01. Niedziela - 1/ Jesionowa, Sosnowa
                             2/ Wierzbowa, Daglezjowa, Cisowa, Głogowa, Jodłowa

15.01. Poniedziałek - 1/ Jarzębinowa 1 - 27
                      2/ Jarzębinowa 28- 43, Klonowa, Dębowa

16.01. Wtorek - 1/ Herberta, Białoszewskiego, Bratnego, Baczyńskiego
             2/ Gombrowicza, Karolewo

17.01. Środa -  1/ Zamieście 1-29, Lema
                   2/ Zamieście 30-63, Bieszka, Prusa

19.01. Piątek – 1/ Bytowska 8-68
                         2/  Bytowska 70-128   

20.01. Sobota - 1/ Bytowska 11a – 65, Meteorologiczna
              2/ Strzelecka 31-41, Stroma

    Rozpoczęcie kolędy o godz. 15.30, w niedziele – o godz. 14.00, w soboty o godz. 13.00.
W sobotę 27 stycznia odbędzie się kolęda w rodzinach, które nie mogły przyjąć kolędy w
wyznaczonym terminie [prosimy o zgłoszenie ].

4. W styczniu kolektę na cele inwestycyjne naszej parafii zastępują ofiary kolędowe.


5. Przed kościołem można nabyć nowy numer „ Pielgrzyma” oraz  „ W Rodzinie”

6. W poniedziałek o godz. 10.30 odbędzie się pogrzeb Śp. Danuty Szada Borzyszkowskiej
    z ul Modrzewiowej 21. Różaniec za zmarłą w kaplicy starego szpitala o godz. 18.00. Dobry
    Jezu....

 
 


 

Strona główna