Akcja Katolicka

Akcja Katolicka

Po raz pierwszy terminu "Akcja Katolicka" użył papież Pius X w dokumencie z 1903 roku. Formalny początek Akcji Katolickiej dał papież Pius XI, który w encyklice "Ubi arcano Dei" z 1922 r. opisał jej istotę, cel, środki oraz zobowiązał do tworzenia Akcji Katolickiej w poszczególnych krajach. W Polsce biskupi powoływali Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej w latach 1930-1932. W czasach totalitaryzmu komunistycznego zakazano wszelkiej działalności organizacji katolickich. Po wojnie reaktywowanie Akcji Katolickiej w Polsce zostało zainspirowane przez Jana Pawła II podczas wizyty biskupów polskich ad limina Apostolorum w 1993 r. W diecezji pelplińskiej Stowarzyszenie reaktywowano 21 października 1995 r.

 

Charyzmat

Celem AK jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji ogólnopolskiej Kościoła poprzez:

  • pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie go na zadania apostolskie,
  • przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego,
  • zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej,
  • kształcenie działaczy katolickich i wychowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

 

Prezes – Pan Zdzisław Januszewski

Asystent Kościelny – ks. Jerzy Sikora

 

                                                                  

Strona główna