Służba liturgiczna

 
 

Jakie ma zadania ?

Służba liturgiczna ma za zadanie dbać o piękno liturgii podczas Mszy św. i nabożeństw. Każdy chłopak raz w tygodniu w wybrany przez siebie dzień oraz w niedzielę służy przy ołtarzu. Służbę liturgiczną w naszej Parafii tworzą kandydaci, ministranci oraz lektorzy.

 Kim są lektorzy?

Chłopacy od II  klasy gimnazjalnej. Lektor jest ustanowiony do wykonywania czytań Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może on również podawać intencje modlitwy powszechnej.

 Kim są ministranci?

"Ministrare" (z łaciny) znaczy "służyć". Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Grupę ministrantów tworzą chłopcy, którzy przystąpili już do Pierwszej Komunii Świętej.

Kim są kandydaci?

Zanim ktoś zostanie ministrantem przez rok jest kandydatem, czyli poznaje podstawy służby.

 Kiedy spotkania?

Zbiórki odbywają się średnio raz w miesiącu w sobotę o godz. 10:00 w salce lub w kościele. Zbiórka to wspólna modlitwa, omówienie przebiegu służby, poznawanie nowych wiadomości potrzebnych podczas wykonywanych funkcji oraz ćwiczenia liturgiczne w kościele.

 

Opiekunem służby liturgicznej jest ks.Marek Chmist

                                                                  

Strona główna