Żywy Różaniec

Co to takiego ?

Żywy Różaniec jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi. W skład Żywego różańca wchodzą Róże różańcowe ( 20 osobowe grupy ).

Jakie są obowiązki ?

Każda z 20 osób tworzących daną Żywą Różę odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy "zmianie tajemnic". Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej Żywej Róży były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwadzieścia. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie Żywej Róży odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.

Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

Ile jest Róż różańcowych ?

W naszej parafii jest obecnie sześć Róż różańcowych. Raz w miesiącu odpowiedzialne za poszczególne Róże  zelatorki zanoszą członkom tajemnice różańcowe do odmówienia.

 

Opiekunem jest ks. Jerzy Sikora

 
 
                                                                  

Strona główna