Porządek Mszy św.:


Dni powszednie
8:00, 18:00
Niedziele i święta
7:30, 9:00 , 11:00, 18:00  

; SPRZEDAM DZIAŁKI 3000m2 ;

   

 

 

  Ogłoszenia  duszpasterskie  23.11.2014

1. Dzisiejszej niedzieli po Mszach świętych ks. Arkadiusz Ćwikliński ze Stowarzyszenia

Kirche in Not przeprowadzi zbiórkę od puszek na rzecz Kościoła w potrzebie

i będzie rozprowadzał materiały związane z działalnością Stowarzyszenia.

 

2. W związku z pożarem dachu i znacznego zniszczenia świątyni katedralnej w Sosnowcu , w duchu solidarności z Kościołem sosnowieckim w przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka do puszek na pomoc w odbudowie świątyni.

 

3.Próba scholki w środę o godz. 17:00.

 

4.Spotkanie grupy drugiej młodzieży z klasy III gimnazjum przygotowującej się do

bierzmowania w środę o godz. 19:00

 

5.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Jest kolejny numer „Pielgrzyma” i pozostało

kilka egzemplarzy „W rodzinie”.

 

6.W piątek o godz. 19:30  spotkanie  KSMu.

 

7. W przyszłą niedzielę po Mszy o godz. 11:00  katecheza dla dzieci pierwszokomunijnych.

 

8.W najbliższą sobotę, 29 listopada "Radio Głos - Katolicka Rozgłośnia Diecezji

Pelplińskiej” obchodzić będzie swoje 20 - lecie. Z tej okazji zapraszamy na Koncert

Jubileuszowy do Bazyliki katedralnej w Pelplinie na godzinę 17.00. W pięknej

oprawie  świetlnej usłyszymy Oratorium „Nieszpory Świętojańskie” ku czci św. Jana

Chrzciciela - patrona radia oraz Adwentu. Jest to także dzień Inauguracji Roku

Życia Konsekrowanego, w którym uczestniczyć będą wszystkie osoby konsekrowane

z naszej diecezji. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnią zespoły „Na cały

Głos” oraz „Nieboskłonni”.

 

9. Z kalendarza liturgicznego:

w poniedziałek 24 listopada wspomnienie świętych Andrzeja Dung- Lac i Towarzyszy,

męczenników z Wietnamu

 

Astrologia i horoskopy cz.2

    Neguje wolność człowieka

     Pewna 30 letnia pani K. od kilku lat przeżywała stan depresji lękowej. Lękała się utraty męża, cierpienia, śmierci. Miała trudności z zasypianiem, nawiedzały ją migreny i bóle psychosomatyczne. Uważała się za katoliczkę wierzącą, ale nie praktykującą. Traktowała Boga jako wszechmocnego władcę, który jest nieczuły na ludzkie cierpienia. Nie mogąc poradzić sobie ze swoim cierpieniem zgłosiła się do wspólnoty terapeutycznej św. Łukasza działającej we Wspólnocie Błogosławieństw. Wyznała tam, że jej rodzina interesuje się astrologią, a ona jest przekonana, że przyszłe wydarzenia w jej życiu są z góry zdeterminowane i nieodwołalnie muszą nastąpić. Okazało się, że cały problem zaczął się, kiedy pewien astrolog przepowiedział jej, że wkrótce rozwiedzie się z mężem. Pani K. przyznała, że kiedy usłyszała przepowiednię, nie było żadnych powodów do rozwodu, ponieważ męża bardzo kochała i żyła z nim w zgodzie. Jednak była przekonana, że przepowiednia musi się spełnić, ponieważ cała jej przyszłość zapisana jest w gwiazdach. Zaczęła z lękiem myśleć o nieuniknionym rozwodzie. Doszło do tego, że chcąc go przyspieszyć, zaczęła szukać kochanka.

     Widać tutaj wyraźnie, jak poprzez przepowiednie astrologiczne działa szatan, sugeruje człowiekowi jak najszybsze wyjście z urojonej sytuacji, zachęcając do szybszego wypełnienia tragicznej przepowiedni. Wiara w astrologię i brak wiary w troskliwą miłość Boga, przyczynił się do powstania depresji lękowej u pani K. Podczas terapeutycznych, modlitewnych spotkań, uświadomiła sobie jak wielkie jest miłosierdzie i szacunek Boga do każdego człowieka, jak tragicznie naiwna jest wiara w astrologię. Pojednanie się z Chrystusem w sakramencie pokuty, codzienna modlitwa i Komunia św. sprawiły, że u pani K. w ciągu kilku tygodni ustąpiły wszystkie symptomy depresji i psychosomatycznych bólów. Oczywiście przepowiedziany przez astrologa rozwód nie tylko, że nie nastąpił, ale dzięki Chrystusowi ich małżeńska miłość jeszcze bardziej się pogłębiła.

     Przykład ten świadczy o tym, do jakich tragedii życiowych może doprowadzić wiara w astrologię.

     Pismo św. o praktykach astrologicznych

     Pan Bóg przestrzegał Naród Wybrany przed przypisywaniem gwiazdom boskiej władzy nad ludzkim życiem. "Gdy podniesiesz oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, i wszystkie zastępy niebios, obyś nie pozwolił się zwieść, nie oddawał im pokłonu i nie służył, bo Pan, Bóg twój, przydzielił je wszystkim narodom pod niebem" (Pwt 4,19).

     Przypisywanie boskiej mocy gwiazdom, Pismo św. nazywa głupotą: "Głupi już z natury są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych nie poznali Tego, który jest, patrząc na dzielą nie poznali Twórcy, lecz ogień, wiatr, powietrze chyże, gwiazdy dokoła, wodę burzliwą lub światła niebieskie uznali za bóstwa, które rządzą światem. Jeśli urzeczeni ich pięknem wzięli je za bóstwa - winni byli poznać, o ile wspanialszy jest ich Władca, stworzył je bowiem Twórca piękności; a jeśli ich moc i działanie wprawiły ich w podziw -winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił. Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę" (Mdr 13,1-5).

     W świetle tajemnicy Wcielenia i nauki Chrystusa widać cały bezsens astrologicznych zabobonów. Pan Jezus objawił nam, że każdy człowiek ma nieskończoną godność i wartość, że jest rzeczywiście wolny i absolutnie nie ma żadnego przeznaczenia zapisanego w gwiazdach. Św. Paweł pisze: "Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. W Nim bowiem mieszka cala Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała" (Kol 2,8-9).

     Magisterium Kościoła nieustannie, już od pierwszych wieków chrześcijaństwa, ostrzega wiernych przed wielkim niebezpieczeństwem wróżbiarstwa i astrologii, przed korzystaniem z rad wróżbiarzy, astrologów. Ponieważ w ten podstępny sposób działa Szatan. Jeśli osoba wierząca radzi się jasnowidza lub astrologa i wierzy w ich wróżby i rady, wtedy popełnia grzech śmiertelny.

 

 

Ks. M. Piotrowski

 Numer konta naszej parafii, na który można wplacac dobrowolne ofiary na budowę koscioła:

Bank Spóldzielczy w Chojnicach 

76 8146 0003 0000 0475 2000 0001 


 
Strona główna