Porządek Mszy św.:


Dni powszednie
8:00, 18:00
Niedziele i święta
7:30, 9:00 , 11:00, 18:00Wiadomości Światowych Dni Miłodzieży  

*** *** *** SPRZEDAM DZIAŁKI 3000m2 ;


 

Ogłoszenia  duszpasterskie  07.02.2016

   
1  Jutro o godz. 8.00 odbędzie się Msza św. o Boże Błogosławieństwo i zdrowie
    dla  Ks. Prałata Henryka Cyrzana z ok. 76 urodzin.

2. Przed Wielkim Postem odbywa się w parafiach adoracja Najświętszego
    Sakramentu [ dawne czterdziestogodzinne nabożeństwo]. Adoracja w naszym
    kościele odbędzie się dzisiaj od 12.00 do 18.00, w poniedziałek i wtorek
    od godz. 8.30 do 18.00.

3. W Środę Popielcową rozpoczniemy Wielki Post. Na znak pokuty i nawrócenia,
    które pragniemy podjąć, nasze głowy zostaną posypane popiołem. Msze św.                 
    w Środę Popielcową odbędą się o godz.: 7.30, 9.00, 16.30 i 18.00. W Środę
    Popielcową obowiązuje post ścisły, czyli nie tylko wstrzemięźliwość od pokarmów
    mięsnych, ale także dla osób od 18 do 60 r. post ilościowy, czyli ograniczenie ilości
    spożywanych bezmięsnych posiłków do trzech w tym jeden do syta. W Środę
    Popielcową nie ma żadnych dyspens. Pamiętajmy, że Wielki Post jest czasem
    Pokuty, niech więc będzie wolny od zabaw i dyskotek. Zachęcamy również
   do tego, aby ten "święty czas" naznaczyć abstynencją od napojów alkoholowych.
   Niech motywacją do tego będzie również to, że dziś rozpoczynamy Tydzień
   Modlitw o Trzeźwość Narodu.

4. W Wielkim Poście odprawia się nabożeństwa pasyjne, czyli o Męce Pańskiej:
    - Droga Krzyżowa w piątek; dla dzieci o godz. 17.00, dla dorosłych po
               wieczornej Mszy św.
    - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele o godz. 17.00

5. W czwartek obchodzić będziemy Światowy Dzień Chorego. O godz. 11.00 Radio
    Głos transmitować będzie Mszę św. w intencji osób chorych celebrowaną przez
    Biskupa Pelplińskiego Ryszarda Kasynę. W tym dniu zapraszamy na wieczorną
    Mszę św.  w naszym kościele sprawowaną w intencji wszystkich chorych naszej
    parafii.

6. Chojnicki Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana zaprasza na
    prelekcję związaną z 1050 rocznicą Chrztu Polski, którą wygłosi P. Bogdan Kuffel.
    Spotkanie odbędzie się w czwartek 11 lutego o godz. 18.30 w sali parafialnej przy
    ulicy Wiśniowej.

7. Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania młodzieży z klasy III gimnazjum:
             - w sobotę  13 lutego o godz. 12.30 egzamin grupy drugiej
         - spotkanie grupy pierwszej i drugiej w niedzielę 6 marca po Mszy św.
      godz. 9.30.

8. Po Mszy św. można przed kościołem nabyć " Pielgrzyma", " Małego Pielgrzyma"
    oraz " W Rodzinie" 
  

 

 

Sposób zastosowania zasad savoir vivre w kościele podczas Mszy świętej cz.10 

 <img style=
  

Przyprowadzając dziecko do kościoła na Mszę św. możemy natrafić na jedną z dwóch sytuacji: jest to Msza św. przeznaczona specjalnie dla dzieci lub Msza św., która dla dzieci przeznaczona nie jest. Zacznijmy od tego drugiego przypadku.

 

Sposób zastosowania zasad savoir vivre w kościele podczas Mszy świętej cz.9 

 <img style=
  Savoir vivre wymaga również od dzieci przestrzegania pewnych norm. Już kilkuletni berbeć, jeśli znajdzie się w towarzystwie czy miejscu publicznym, nie będzie w nim tolerowany, jeśli nie dostosuje się do obowiązujących zasad. Nikt nie pozwoli, by dziecko zakłócało koncert, przedstawienie teatralne, porządek w muzeum, bibliotece czy urzędzie, uroczystości rocznicowe czy związane z przyznaniem medali państwowych, pogrzeb itp., itd.
            

Sposób zastosowania zasad savoir vivre w kościele podczas Mszy świętej cz.8 

 <img style=
  Należy  zawsze ustępować im miejsca, jeśli potrzeba pomagać we wstawaniu i siadaniu, przy klękaniu i podnoszeniu się z klęczek, przepuszczać ich w drzwiach, w kolejce do Komunii Świętej, pomagać wchodzić na schody, doprowadzać, jeśli trzeba, do konfesjonału czy ołtarza.


Sposób zastosowania zasad savoir vivre w kościele podczas Mszy świętej cz.7 

 <img style=
 

W niektórych parafiach dysponujących niewielką liczbą miejsc w kościele proboszczowie z konieczności dopuszczają szczególnie w porze letniej, gdy drzwi do kościoła są szeroko otwarte przebywanie części wiernych podczas Mszy św. na świeżym powietrzu. W takich wypadkach ustawia się specjalne ławki przed kościołem.

Sposób zastosowania zasad savoir vivre w kościele podczas Mszy świętej cz.6 

 <img style=
   „Magicznie zygzaki”. Taki jest tytuł jednego z rozdziałów w przytaczanej tu kilkakrotnie książce Jeana de la Maison jr. zawierającej wybrane refleksje na temat zachowania w kościele. Ma on na myśli znak krzyża. Pisze: „Z tego punktu widzenia savoir-vivre nie jest synonimem zwykłej grzeczności w stosunkach z ludźmi, lecz czymś więcej. Czymś, co ujawnia – o ile w ogóle jest co ujawnić – głębokie przekonanie wewnętrzne.

   

Sposób zastosowania zasad savoir vivre w kościele podczas Mszy świętej cz.5 

 <img style=
   Wydawałoby się, że dla wszystkich wiernych jest oczywiste, ze w kościele nie można jeść. Jednak okazuje się w praktyce, że to takie oczywiste nie jest. Zdarza się, że ktoś, być może odruchowo, sięgnie do kieszeni po cukierka. Zdarzają się też osoby, szczególnie młode (ale jednak nie tylko), które żują gumę. 

Sposób zastosowania zasad savoir vivre w kościele podczas Mszy świętej cz.4 

 <img style=
   Musimy sobie uświadomić jak inni nas odbierają, gdy zachowujemy się w kościele w tej właśnie perspektywie w sposób niestosowny: „Niektórzy obdarzeni znikomym zasobem manier powszednich – pisze Jean de La Maison jr. w swojej książce „Odrobina dobrych manier (nawet w kościele) nie zaszkodzi” – nie czynią rozróżnienia między kościołem a jakimkolwiek innym miejscem publicznym. Dlatego w czasie nabożeństwa nie tylko wymieniają się informacjami o wydarzeniach tygodnia (w końcu widzimy się tylko w niedzielę) i leniwie zasiadają od początku do końca, zupełnie jakby czekali na pociąg albo siedzieli na stadionie”.                    

Sposób zastosowania zasad savoir vivre w kościele podczas Mszy świętej cz.3 

 <img style=
 

To, w jaki sposób siedzimy w Kościele nie jest obojętne. Postawa ciała zawsze jest znakiem naszego stosunku do innych. Nawet, jeżeli przyjmujemy taką a nie inną postawę nieświadomie inni odczytują ją jako postawę sygnalizującą nasz stosunek do nich.

Sposób zastosowania zasad savoir vivre w kościele podczas Mszy świętej cz.2 

 <img style=

Pamiętajmy o tym, że teren kościoła zaczyna się nie wewnątrz świątyni, ale już za furtką. Nie przekraczamy jej z papierosem w ustach. Gdy przez nią już przejdziemy nie krzyczymy, nie śmiejemy się, nie mówimy głośno, nie opowiadamy dowcipów itp. – zachowujemy się godnie.


Sposób zastosowania zasad savoir vivre w kościele podczas Mszy świętej cz.1 

 <img style=

 W kościele podczas Mszy św. stosujemy wszystkie te zasady savoir vivre, które obowiązują w życiu towarzyskim i publicznym tylko, z oczywistych względów, stosujemy je tu ze szczególną dbałością i w stopniu najwyższym, w takim, w jakim stosuje się je w sytuacjach czy okolicznościach najbardziej uroczystych i o największej wadze, a zatem tak jak np. stosuje się je w dyplomacji czy podczas spotkania z wyjątkowo honorowym gościem.

 Dlaczego Syria?  

 <img style=

VI Dzień solidarności z Kościołem Prześladowanym

Syria to miejsce, gdzie chrześcijanie byli obecni niemal od samego początku powstania chrześcijaństwa.To tereny nawrócenia i działalności św. Pawła. Damaszek do dziś jest miejscem, gdzie obecna jest jedna z największych syryjskich wspólnot chrześcijańskich.


Jak się rodzi cywilizacja śmierci 

 <img style=
Obecnie jesteśmy świadkami rozpowszechniania się modelu życia, który kwestionuje miłość, jako jedyną zasadę pełnej samorealizacji i szczęścia. Konsumpcyjny styl życia upatruje w relacji miłości zagrożenie dla indywidualnego rozwoju jednostki. Uważa się, że zobowiązania wobec drugiego człowieka, jakie wynikają z wiernej miłości, ograniczają osobistą wolność. Nie ma wątpliwości, że miłość - czyli troska o autentyczne dobro drugiego - rodzi konkretne wyzwanie do działania na jego korzyść.

 Świętość - zaproszenie dla każdego 

 <img style=
      Zespół Arka Noego w swojej piosence Święty uśmiechnięty wyśpiewuje z dziecięcą radością: "Taki duży, taki mały może świętym być (...). Taki ja i taki ty, może świętym być". I choć te słowa są nam bardzo dobrze znane i niejednokrotnie przez nas śpiewane, to często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo nas dotyczą - powołania każdego z nas do świętości.
 

Z nauczania Jana Pawła II, patrona rodziny  

 <img style=
 
    W Kościele katolickim małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny.  
KK sprzeciwia się tworzeniu innej definicji rodziny. Dlaczego? Jan Paweł II wyjaśnia to w encyklice „
Centesimus annus”: „Pierwszą i podstawową komórką ekologii ludzkiej jest rodzina, w której człowiek otrzymuje pierwsze i decydujące wyobrażenia związane z prawdą i dobrem, uczy się, co znaczy kochać i być kochanym, a więc co konkretnie znaczy być osobą.

MODLITWA ZA RODZINĘ  

<img style=
Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, spraw, aby każda rodzina na ziemi stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umocniona łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza  od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw, ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

Człowiek w obliczu wolności cz. 2  

 <img style=
 
    Okaleczenie ludzkiej wolności na skutek konsensusu między modernizmem i postmodernizmem najłatwiej zauważyć, obserwując pokolenie ludzi młodych. Większość z nich bezkrytycznie przyjęła subiektywistyczne zasady kultury postmodernistycznej, ale - zgodnie z dyktatem modernizmu - ograniczyła je wyłącznie do życia osobistego i obyczajowego.

Człowiek w obliczu wolności cz. 1  

 <img style=
 
    Celem niniejszej katechezy jest opisanie natury ludzkiej wolności: jej sensu i uwarunkowań. Dla współczesnego człowieka słowo "wolność" ma znaczenie niemal magiczne. Wolność utożsamiana jest bowiem z postępem i samorealizacją człowieka.


O trudnościach w drodze do nieba cz. 3  

 <img style=
 

   Aby Chrystus mógł nas każdego dnia prowadzić drogą wiodącą do nieba, musimy poskramiać swoje ciało, czyli narzucać sobie dyscyplinę i tak ułożyć program dnia, żeby był czas na modlitwę, pracę i odpoczynek.

O trudnościach w drodze do nieba cz. 2  

 <img style=
 
  Strasznym bluźnierstwem jest oskarżanie Boga o obojętność w obliczu ludzkiego cierpienia      Trzeba pamiętać, że Jezus Chrystus dobrowolnie wziął na siebie wszystkie nasze słabości i grzechy. W czasie męki i śmierci na krzyżu doświadczył przerażających cierpień spowodowanych przez grzechy wszystkich ludzi, zarówno tych, którzy istnieli, jak również tych, którzy będą istnieć.

O trudnościach w drodze do nieba cz. 1  

 <img style=
 
      Jak to się dzieje, że grzech ciężki, który jest największą tragedią człowieka, traktowany jest przez wielu ludzi jako bardzo atrakcyjna propozycja szczęścia?

 

Co Jezus mówi o końcu świata? cz.3  

 <img style=
 
Nigdy nie będziemy znać dokładnej daty powtórnego przyjścia Chrystusa. Powinniśmy jednak zawsze czuwać i być gotowi na ostateczne spotkanie ze Zbawicielem, które w wymiarze indywidualnym dokona się już w chwili śmierci, a w wymiarze ogólnoludzkim w dniu Paruzji.


Co Jezus mówi o końcu świata? cz.2  

 <img style=
 

Postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd (Hbr 9,27). W Piśmie św. Pan Bóg jednoznacznie mówi nam, że nasze ziemskie życie jest jedno i jest niepowtarzalne. Dokonuje się w nim dramatyczne zmaganie dobra ze złem. Jesteśmy wolni i możemy wybierać dobro lub zło.

Co Jezus mówi o końcu świata? cz.1  

 <img style=
 

     Świadkowie Jehowy, a także inne sekty oraz astrolodzy i wróżbici co jakiś czas ogłaszają dokładne daty końca świata. Pomimo tego, że zapowiedzi te nigdy się nie sprawdziły, są ludzie, którzy w swej naiwności dają wiarę tym bardzo prymitywnym i kłamliwym przepowiedniom.

 

CZY CHCESZ POMAGAĆ INNYM? 

<img style=
      Jeśli jesteś uczniem II i III klasy gimnazjalnej, chodzisz do szkoły ponadgimnazjalnej albo jesteś studentem, to mam dla Ciebie propozycję współtworzenia w naszej parafii wolontariatu. Wspominałem o tym dzisiaj podczas Mszy świętych
.
 

 

Tygodnik Katolicki NIEDZIELA 

 


    


    

Numer konta naszej parafii, na który można wplacac dobrowolne ofiary na budowę koscioła:

Bank Spóldzielczy w Chojnicach 

76 8146 0003 0000 0475 2000 0001
 
Strona główna