Porządek Mszy św.:


Dni powszednie
8:00, 18:00
Niedziele i święta
7:30, 9:00 , 11:00,
12:30 ,18:00   
 
 

+ + +


 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 17.06.2018


 
1. Po Mszy św. wieczornej odprawia się nabożeństwa czerwcowe z Litanią do Najświętszego
    Serca Pana Jezusa.

2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 9.00 odbędzie się spotkanie dla rodziców młodzieży, która
    przygotowuje się do Bierzmowania. Na spotkanie zapraszamy rodziców młodzieży I i II roku
    formacji.

3. W poniedziałek o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Oazy Młodzieżowej, a w środę
    o godz. 16.30 - spotkanie Oazy Dziecięcej.

4. We wtorek o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji Apostolstwa Dobrej
    Śmierci. Po Mszy św. odmówimy różaniec do Matki Bożej Siedmiu Boleści.

5. W związku z zakończeniem roku szkolnego zachęcamy dzieci i młodzież do spowiedzi.
    Okazja do spowiedzi  - codziennie 15 minut przed Mszą św.

5. W sobotę o godz. 13.00 odbędzie się spotkanie scholi dziecięcej, a o godz. 14.30 – spotkanie
    scholi młodzieżowej.

6. Kolekta za tydzień przeznaczona będzie na cele inwestycyjne naszej parafii.

7. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
    W tym dniu zapraszamy na koncert, który odbędzie się na rynku naszego miasta w godz.
    od 12.00 do 16.00. Pragniemy modlitwą, śpiewem i tańcem uczcić  św. Jana Chrzciciela,
    patrona Chojnic.

8. Zapraszamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce z Chojnic na Jasną Górę w dniach od 31 lipca
    do 13 sierpnia. W związku z tym, że nie każdy może zorganizować tyle czasu wolnego 
    informujemy, że można do pielgrzymki dołączyć w czasie jej trwania. Spotkania dla
    zainteresowanych odbywają się w każdą niedzielę lipca o godz. 14.45w salce parafialnej przy
    Bazylice. Ponadto wszelkich informacji udziela przewodnik grupy ks. Krzysztof Piątkiewicz.
    Numer telefonu znajdziemy na plakatach.

9. Parafia Nieżychowice organizuje w dniach 23 – 27 lipca pielgrzymkę autokarową do
    Krakowa, Wadowic, Oświęcimia, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz na Jasną Górę. Koszt od
    osoby wynosi 460 zł. i obejmuje przejazdy, 4 noclegi oraz ubezpieczenie. Przy zapisie
    wymagana jest zaliczka  wysokości 100 zł. oraz dane personalne i numer pesel. Zapisy
    i szczegółowe informacje tel. 513 059 521.

10. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć nowy numer  „ Pielgrzyma” oraz „ W Rodzinie”.

11. Z kalendarza liturgicznego:
    Czwartek – Św. Alojzego Gonzagi, zakonnika
    Niedziela – Narodzenie Św. Jana Chrzciciela, Patrona Chojnic

12. Przechodnia Therapeutica przy ul. Bytowskiej 70 zaprasza we wtorek na bezpłatne badanie
       wzroku.    

13. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej Śp. Wiesława Tyma
      z ul  Bytowskiej, Śp. Bożenę Hapka z ul. Porzeczkowej i Śp. Bogdana Łangowskiego
      z ul. Bytowskiej. Dobry Jezu...
   
 
 
 

REKRUTACJA  DO  WYŻSZEGO  SEMINARIUM  DUCHOWNEGO

 

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie informuje o warunkach rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.
Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, winni do 9 lipca 2018 r. zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 58 536 16 64) i osobiście złożyć w rektoracie WSD w Pelplinie następujące dokumenty:
1.    podanie o przyjęcie, skierowane do J. E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego,
2.    własnoręcznie napisany życiorys,
3.    świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę,
4.    świadectwo dojrzałości w oryginale,
5.    świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej,
6.    skrócony odpis aktu urodzenia,
7.    metrykę chrztu  i  bierzmowania,
8.    kopię dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej,
9.    wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów                                (IRK: http://www.umk.pl/kandydaci/) i podpisany formularz podania,
10.    cztery aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK),
11.    dwa egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy dotyczącej
warunków odpłatności za usługi edukacyjne,
12.    potwierdzenie dokonania wpłaty rekrutacyjnej (opłata w wysokości 85 zł – wpłacona na konto indywidualne, które kandydat otrzymuje po zarejestrowaniu się w IRK).

Alumni Pelplińskiego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym kandydaci winni zarejestrować się do 9 lipca br. na stronie internetowej Uniwersytetu (www.umk.pl/kandydaci) i odbyć rozmowę kwalifikacyjną, która będzie miała miejsce 11  lipca 2018 r. o godz. 9.00 w budynku Wydziału Teologicznego przy ul. Gagarina 37 w Toruniu.
Obok rozmowy kwalifikacyjnej kryterium branym pod uwagę przy przyjęciu na studia będzie również wynik egzaminu dojrzałości.
Przewidziany jest także drugi nabór, o ile nie zostanie wyczerpany limit miejsc na Wydziale Teologicznym UMK. O ewentualnym drugim naborze, terminie składania dokumentów i egzaminie wstępnym, będziemy informować na stronie internetowej WSD (www.seminariumpelplin.pl) po ich ogłoszeniu.
 


 

     Katolicka Agencja Informacyjna      


    

Numer konta naszej parafii, na który można wplacac dobrowolne ofiary na budowę koscioła:

Bank Spóldzielczy w Chojnicach 

76 8146 0003 0000 0475 2000 0001
 
Strona główna