Porządek Mszy św.:


Dni powszednie
8:00, 18:00
Niedziele i święta
7:30, 9:00 , 11:00, 18:00Wiadomości Światowych Dni Miłodzieży  

*** *** *** SPRZEDAM DZIAŁKI 3000m2 ;


 

Ogłoszenia  duszpasterskie  29.11.2015 

  
  

1. Rozpoczynamy Adwent. Niech będzie to czas modlitwy, skupienia, dobrych

   postanowień. Zachęcamy do udziału w Roratach, które odbędą się od poniedziałku

   do piątku o godz. 18.00. Dzieci prosimy o przychodzenie na roraty z lampionami.

 

2. Podczas Mszy św. o godz. 11.00 zostanie poświęcony adwentowy  wieniec oraz

    wigilijne opłatki, w które można się zaopatrzyć u Pana Organisty.

 

3. W  zakrystii i w biurze parafialnym można nabyć świece Caritasu, będące   

    Wigilijnym Dziełem Pomocy Dzieciom; duże świece w cenie 12 zł., małe świece

    w cenie 6 zł.

 

4. W środę o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie scholki, a o godz. 19.00  spotkanie  

    wolontariatu.

   

5  W tym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne. Okazja do spowiedzi

     w I Czwartek  od godz. 17.30, w I Piątek od 17.00 do 18.00. Ks. Proboszcz

    odwiedzi chorych w I Piątek, Ks. Damian w I Sobotę.

 

6. W I sobotę po Mszy św. o godz. 8.00 odbędzie się spotkanie Żywego Różańca.

 

7.  Po Mszy św. można nabyć  „ Pielgrzyma”, „ Małego Pielgrzyma”

    oraz „ W Rodzinie”

 

8. Tydzień temu na kolektę inwestycyjną zebraliśmy 4040 zł. Za złożone ofiary

     składamy serdeczne „ Bóg Zapłać”.

 

9. W przyszłą niedzielę odbędzie się zbiórka do puszek jako pomoc materialna

      Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie.

 

10. Stowarzyszenie Miłośników Historii Gryfa Pomorskiego „ Cis” z Męcikała już

      po raz drugi przyłącza się do ogólnopolskiej zbiórki darów żywnościowych dla

      polskich kombatantów żyjących na dawnych Kresach Wschodnich.. W przyszłą

      niedzielę od godz. 17.30 do 18.00 przed naszym kościołem przeprowadzą   

      zbiórkę produktów żywnościowych o długim terminie przydatności do spożycia

      takich jak: cukier, mąka, ryż, makaron, olej, kawa, herbata, konserwy, słodycze.

      Dołączyć też można wypisaną kartkę świąteczną.

 

11. Z kalendarza liturgicznego:

               Poniedziałek – Św. Andrzeja Apostoła

               Czwartek – Św. Franciszka Ksawerego      

 

12. Wczoraj odbył się pogrzeb Śp. Renaty Bielawa z ul. Karnowskiego. Dobry Jezu..

 

      

              

          

              

ZAPROSZENIE  BISKUPA  PELPLIŃSKIEGO

NA  MSZĘ ŚWIĘTĄ  Z  OKAZJI  INAUGURACJI  ROKU  MIŁOSIERDZIA

W  DIECEZJI  PELPLIŃSKIEJ

 

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia 2015 r. w Rzymie, Ojciec święty Franciszek zainauguruje Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy Miłosierdzia. W naszej diecezji chcemy uroczyście rozpocząć ten szczególny czas, Mszą świętą, sprawowaną w sobotę 12 grudnia br. o godz. 18.00 w bazylice katedralnej w Pelplinie. Przed Mszą świętą pójdziemy w procesji z obrazem Jezusa Miłosiernego i powtarzając gest papieża, przejdziemy przez drzwi jubileuszowe katedry.

Serdecznie zatem zapraszam do Pelplina na wspólną modlitwę księży dziekanów, wszystkich  kapłanów oraz czcicieli Bożego Miłosierdzia, a także członków parafialnych i szkolnych kół Caritas. Tego wieczoru po Mszy świętej zostaną wprowadzone do katedry symbole Światowych Dni Młodzieży, stąd też moje serdeczne zaproszenie kieruję do młodzieży, zwłaszcza przygotowującej się do sakramentu bierzmowania.

 Niech w czasie tego wspólnego świętowania Chrystus Miłosierny udzieli nam obfitości darów i siły, abyśmy stawali się z dnia na dzień coraz gorliwszymi świadkami nieskończonej dobroci i miłości Ojca.

 

 

                                                                                                          + Ryszard  Kasyna

                                                                                                             Biskup pelpliński

 

Sposób zastosowania zasad savoir vivre w kościele podczas Mszy świętej cz.2 

 <img style=

Pamiętajmy o tym, że teren kościoła zaczyna się nie wewnątrz świątyni, ale już za furtką. Nie przekraczamy jej z papierosem w ustach. Gdy przez nią już przejdziemy nie krzyczymy, nie śmiejemy się, nie mówimy głośno, nie opowiadamy dowcipów itp. – zachowujemy się godnie.


Sposób zastosowania zasad savoir vivre w kościele podczas Mszy świętej cz.1 

 <img style=

 W kościele podczas Mszy św. stosujemy wszystkie te zasady savoir vivre, które obowiązują w życiu towarzyskim i publicznym tylko, z oczywistych względów, stosujemy je tu ze szczególną dbałością i w stopniu najwyższym, w takim, w jakim stosuje się je w sytuacjach czy okolicznościach najbardziej uroczystych i o największej wadze, a zatem tak jak np. stosuje się je w dyplomacji czy podczas spotkania z wyjątkowo honorowym gościem.

 Dlaczego Syria?  

 <img style=

VI Dzień solidarności z Kościołem Prześladowanym

Syria to miejsce, gdzie chrześcijanie byli obecni niemal od samego początku powstania chrześcijaństwa.To tereny nawrócenia i działalności św. Pawła. Damaszek do dziś jest miejscem, gdzie obecna jest jedna z największych syryjskich wspólnot chrześcijańskich.


Jak się rodzi cywilizacja śmierci 

 <img style=
Obecnie jesteśmy świadkami rozpowszechniania się modelu życia, który kwestionuje miłość, jako jedyną zasadę pełnej samorealizacji i szczęścia. Konsumpcyjny styl życia upatruje w relacji miłości zagrożenie dla indywidualnego rozwoju jednostki. Uważa się, że zobowiązania wobec drugiego człowieka, jakie wynikają z wiernej miłości, ograniczają osobistą wolność. Nie ma wątpliwości, że miłość - czyli troska o autentyczne dobro drugiego - rodzi konkretne wyzwanie do działania na jego korzyść.

 Świętość - zaproszenie dla każdego 

 <img style=
      Zespół Arka Noego w swojej piosence Święty uśmiechnięty wyśpiewuje z dziecięcą radością: "Taki duży, taki mały może świętym być (...). Taki ja i taki ty, może świętym być". I choć te słowa są nam bardzo dobrze znane i niejednokrotnie przez nas śpiewane, to często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo nas dotyczą - powołania każdego z nas do świętości.
 

Z nauczania Jana Pawła II, patrona rodziny  

 <img style=
 
    W Kościele katolickim małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny.  
KK sprzeciwia się tworzeniu innej definicji rodziny. Dlaczego? Jan Paweł II wyjaśnia to w encyklice „
Centesimus annus”: „Pierwszą i podstawową komórką ekologii ludzkiej jest rodzina, w której człowiek otrzymuje pierwsze i decydujące wyobrażenia związane z prawdą i dobrem, uczy się, co znaczy kochać i być kochanym, a więc co konkretnie znaczy być osobą.

MODLITWA ZA RODZINĘ  

<img style=
Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, spraw, aby każda rodzina na ziemi stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umocniona łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza  od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw, ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

Człowiek w obliczu wolności cz. 2  

 <img style=
 
    Okaleczenie ludzkiej wolności na skutek konsensusu między modernizmem i postmodernizmem najłatwiej zauważyć, obserwując pokolenie ludzi młodych. Większość z nich bezkrytycznie przyjęła subiektywistyczne zasady kultury postmodernistycznej, ale - zgodnie z dyktatem modernizmu - ograniczyła je wyłącznie do życia osobistego i obyczajowego.

Człowiek w obliczu wolności cz. 1  

 <img style=
 
    Celem niniejszej katechezy jest opisanie natury ludzkiej wolności: jej sensu i uwarunkowań. Dla współczesnego człowieka słowo "wolność" ma znaczenie niemal magiczne. Wolność utożsamiana jest bowiem z postępem i samorealizacją człowieka.


O trudnościach w drodze do nieba cz. 3  

 <img style=
 

   Aby Chrystus mógł nas każdego dnia prowadzić drogą wiodącą do nieba, musimy poskramiać swoje ciało, czyli narzucać sobie dyscyplinę i tak ułożyć program dnia, żeby był czas na modlitwę, pracę i odpoczynek.

O trudnościach w drodze do nieba cz. 2  

 <img style=
 
  Strasznym bluźnierstwem jest oskarżanie Boga o obojętność w obliczu ludzkiego cierpienia      Trzeba pamiętać, że Jezus Chrystus dobrowolnie wziął na siebie wszystkie nasze słabości i grzechy. W czasie męki i śmierci na krzyżu doświadczył przerażających cierpień spowodowanych przez grzechy wszystkich ludzi, zarówno tych, którzy istnieli, jak również tych, którzy będą istnieć.

O trudnościach w drodze do nieba cz. 1  

 <img style=
 
      Jak to się dzieje, że grzech ciężki, który jest największą tragedią człowieka, traktowany jest przez wielu ludzi jako bardzo atrakcyjna propozycja szczęścia?

 

Co Jezus mówi o końcu świata? cz.3  

 <img style=
 
Nigdy nie będziemy znać dokładnej daty powtórnego przyjścia Chrystusa. Powinniśmy jednak zawsze czuwać i być gotowi na ostateczne spotkanie ze Zbawicielem, które w wymiarze indywidualnym dokona się już w chwili śmierci, a w wymiarze ogólnoludzkim w dniu Paruzji.


Co Jezus mówi o końcu świata? cz.2  

 <img style=
 

Postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd (Hbr 9,27). W Piśmie św. Pan Bóg jednoznacznie mówi nam, że nasze ziemskie życie jest jedno i jest niepowtarzalne. Dokonuje się w nim dramatyczne zmaganie dobra ze złem. Jesteśmy wolni i możemy wybierać dobro lub zło.

Co Jezus mówi o końcu świata? cz.1  

 <img style=
 

     Świadkowie Jehowy, a także inne sekty oraz astrolodzy i wróżbici co jakiś czas ogłaszają dokładne daty końca świata. Pomimo tego, że zapowiedzi te nigdy się nie sprawdziły, są ludzie, którzy w swej naiwności dają wiarę tym bardzo prymitywnym i kłamliwym przepowiedniom.

 

CZY CHCESZ POMAGAĆ INNYM? 

<img style=
      Jeśli jesteś uczniem II i III klasy gimnazjalnej, chodzisz do szkoły ponadgimnazjalnej albo jesteś studentem, to mam dla Ciebie propozycję współtworzenia w naszej parafii wolontariatu. Wspominałem o tym dzisiaj podczas Mszy świętych
.
 

 

Tygodnik Katolicki NIEDZIELA 

 


    


    

Numer konta naszej parafii, na który można wplacac dobrowolne ofiary na budowę koscioła:

Bank Spóldzielczy w Chojnicach 

76 8146 0003 0000 0475 2000 0001
 
Strona główna