Porządek Mszy św.:


Dni powszednie
8:00, 18:00
Niedziele i święta
7:30, 9:00 , 11:00, 18:00  

; SPRZEDAM DZIAŁKI 3000m2 ;

   

 

 

  Ogłoszenia  duszpasterskie  26.10.2014

 

1.Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę na cele misyjne.

2.Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień zaduszny. Z tej racji jak co roku za zmarłych można ofiarować zdrowaśki. Zdrowaśki  przyjmujemy w biurze parafialnym albo w zakrystii. Zdrowaśki będziemy odmawiać w łączności z różańcem po wieczornej Mszy św. począwszy od 2 listopada.  Msza św. zbiorowa za zmarłych będzie w niedzielę 9 listopada o godz. 9:00. 

3.W dniach od 1 do 8 listopada ( codziennie tylko jeden raz) za przyjęcie komunii świętej, pobożne nawiedzenie cmentarza, modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust i ofiarować go za dusze w czyśćcu.

4.W środę:

·próba scholki po różańcu dla dzieci

·spotkanie grupy drugiej młodzieży z klasy III gimnazjum przygotowującej się do bierzmowania o godz. 19:00

5. W tym tygodniu przypada Pierwsza sobota miesiąca, jednak ks. Damian odwiedzi swoich chorych w przyszłą sobotę.

6.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Jest kolejny numer Pielgrzyma i Małego pielgrzyma oraz  zostało jeszcze kilka numerów  W rodzinie.

7. Zachęcamy do wsparcia Domowego Hospicjum poprzez zakup zniczy, które są rozprowadzane przy drzwiach wejściowych

8.Parafia Bazylika zaprasza na Noc Świętych, niezwykły wieczór dla młodzieży 31 października  na godz. 20:30.

9. Z kalendarza liturgicznego:

·   we wtorek święto św. Szymona i Judy Tadeusza, apostołów

    w sobotę 1 listopada uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. według porządku niedzielnego. O godz 11:30 procesja a potem Msza św. na cmentarzu parafialnym a o godz. 14:00 procesja na cmentarzu komunalnym.

w niedzielę 2 listopada  wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych


Elementarz czytającego Pismo Święte cz.4

 

Jakie są owoce czytania i rozważania Pisma Świętego?

 

     Owoców tych jest nieskończenie wiele, bowiem Jezus posiada nieskończoną, niewyczerpaną możliwość obdarowywania. Popatrzmy zatem tylko na niektóre.Pierwszym owocem jest bezpośredni dostęp do woli Bożej! Dzięki temu wiem, czego Ojciec z nieba i Brat-Jezus ode mnie oczekują. Wiem, jak zabrać się do powierzonego mi zadania. Wiem, że będę je wykonywał nie sam, lecz pod opieką i za radą Ducha Świętego; nie tylko własnymi siłami, lecz z pomocą Boga, Jego łaski. A więc wszystkiemu podołam.Medytacja nad Pismem Świętym rozwija i czyni modlitwę doskonałą. Już nie człowiek, ale sam Jezus ją kształtuje: wyznacza temat rozmowy z Ojcem z nieba, stwarza atmosferę i określa jej przebieg, ustala czas jej trwania. Taka modlitwa się nie dłuży. Jest zawsze krzepiąca i owocna. Czeka się na nią niecierpliwie, wychodzi z niej mądrzejszym. Więź z Jezusem się zacieśnia. Człowiek zaczytany w Biblii odkrywa wartość wszystkich sakramentów oraz przynależności do Kościoła. Poznaje, że w Ewangelii Jezus go poucza, oświeca i prowadzi, w Eucharystii natomiast karmi, by miał siłę wędrować z Nim i pod Jego opieką drogami ewangelicznego, czyli szczęśliwego życia.Wspomnijmy jeszcze jeden z owoców. Medytacja nad Pismem Świętym razem z innymi, w biblijnym kręgu, stwarza i umacnia wspólnotę! Przyjaźń zrodzona podczas czytania pomiędzy poszczególnymi uczestnikami kręgu a Jezusem z czasem zaczyna wiązać poszczególnych uczestników medytacji ewangelicznej. Krąg biblijny staje się kręgiem przyjaźni! Gwarantem jej trwałości, czystości, piękna, szlachetności, wierności, ofiarności jest sam Boski Brat - Jezus.

 

     Jak kończyć medytację nad Ewangelią?

 

     Rozważanie słowa Bożego kończyć winna modlitwa dziękczynna. To dzięki Jezusowi możemy pochylać się nad Prawdą. Bogu należy się wdzięczność za każdy jej okruch, za każdą jej kroplę. On dał nam też czas, siły i środki do wytrwałego i owocnego medytowania. Jeśli nie zapomnimy podziękować, to jest szansa, że przy następnym spotkaniu ze słowem Pana otrzymamy większy okruch, kroplę Bożej mądrości!

 

     I co dalej?

 

     Rozważonym słowem Bożym warto przez jakiś dłuższy czas się modlić. Wielbiąc, prosząc Najwyższego, a także dziękując Mu! Taka modlitwa prowadzona jest przez Jezusa. Owocuje pogłębieniem znajomości tekstu. Dobrze jest według rozważanego fragmentu poprowadzić co dnia rachunek sumienia. Wówczas w obecności Jezusa-Przyjaciela, człowiek rozpoznaje, kim jest tak naprawdę. I jeszcze więcej - poznaje, co należy w swym życiu zmienić, by stawać się prawdziwym, a nie malowanym chrześcijaninem, bratem czy siostrą Jezusa. A potem zostaje już tylko jedno. Każdą wskazówkę otrzymaną od Jezusa należy bezzwłocznie starać się zamienić w swym - nie w cudzym - życiu w czyn! To nic, że od razu nie wyjdzie. Nie zrażając się doznanymi porażkami, należy wytrwale podejmować raz po raz trud dokonywania tej zamiany, bo Pisma Świętego nie czyta się po to, by o Nim wiele wiedzieć i pięknie mówić, lecz po to, by wedle Jego wskazań żyć na co dzień, radując się jednością i przyjaźnią z Jezusem!

 

                                                                                                                      ks. Rafał Buchinger

  
Numer konta naszej parafii, na który można wplacac dobrowolne ofiary na budowę koscioła:

Bank Spóldzielczy w Chojnicach 

76 8146 0003 0000 0475 2000 0001 


 
Strona główna