Porządek Mszy św.:


Dni powszednie
8:00, 18:00
Niedziele i święta
7:30, 9:00 , 11:00,
12:30 ,18:00 

 

*** Spowiedź odbędzie się w sobotę od godz. 8.00 do 9.00 i od godz. 16.00 do 18.00. ***

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 18.03.2018 1. W poniedziałek obchodzić będziemy Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP. Msze św.
    w tym dniu odbędą się o godz. 8.00 i 18.00. Zachęcamy do udziału we Mszy św.
     i zachowania świętego charakteru tego dnia także w swoich domach, nie z obowiązku,
     lecz z potrzeby serca. Uroczystość św. Józefa to dzień modlitw za mężczyzn i ojców
     oraz ich misję w Kościele, rodzinach i świecie.

2. W poniedziałek o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Oazy Młodzieżowej, a w środę o godz.
    16.30 - spotkanie Oazy Dziecięcej.

3. W sobotę obchodzić będziemy w Polsce Narodowy Dzień Życia.

4. W sobotę o godz13.00 odbędzie spotkanie scholi dziecięcej, a o godz. 14.30 spotkanie scholi
    młodzieżowej.

5. Za tydzień przeżywać będziemy Niedzielę Palmową. W tym dniu odbędzie się zbiórka do puszek
    na kwiaty do Grobu Pańskiego.

6.  Liturgię Niedzieli Palmowej ubogaci swoim śpiewem Trójmiejska Diakonia Muzyczna, zespół
    wokalny, który już gościliśmy w naszej parafii w Wielkim Poście i Adwencie. Po Mszy św. będzie
    można nabyć płytę z utworami w wykonaniu tego zespołu.

7. W zakrystii można nabyć w cenie 5 zł wielkanocne świece Caritas. Dochód ze sprzedaży
    paschalików przeznaczony jest na cele charytatywne.
   
8. Za tydzień, po Mszy św. o godz. 9.00, odbędzie się w kościele spotkanie dla kandydatów do
    Bierzmowania.

9. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć „ Pielgrzyma” oraz „ W Rodzinie”

10.  Kolekta za tydzień przeznaczona będzie na cele inwestycyjne naszej parafii.

11. Kuria Diecezjalna informuje, że w sobotę, 14 kwietnia 2018 r., w godz. 10.00-15.00, w gmachu
      Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, odbędzie się szkolenie dla fotografów
      i operatorów sprzętu audiowizualnego. Zgłoszenia przyjmowane są w recepcji (furta WSD),
      w dniu rozpoczęcia zajęć. Zgłoszeniem jest pismo, podpisane przez własnego księdza
      proboszcza. Słuchaczami mogą być  osoby uczestniczące w życiu Kościoła i parafii, szanujące
      świętość miejsca i czynności liturgicznych.

12. Centrum Medyczne „ Salus” na ul. Leśnej 6A zaprasza w poniedziałek 26 marca od godz. 15.00
      do 17.00 na bezpłatne badania wzroku.

13. W sobotę odbędzie się w naszej parafii spowiedź z udziałem spowiedników z dekanatu. Bardzo
      prosimy, aby skorzystać z tej okazji. W następnych dniach będziemy słuchać spowiedzi w
      innych parafiach naszego dekanatu.

      Spowiedź odbędzie się w sobotę od godz. 8.00 do 9.00 i od godz. 16.00 do 18.00.
 


    BISKUP  DIECEZJALNY  ZWRACA  SIĘ  Z  PROŚBĄ  DO  WIERNYCH
O  PRZEKAZANIE  1%  PODATKU   NA RZECZ  CARITAS


Umiłowani Siostry i Bracia
Chrystus wzywa każdego z nas do czynienia miłosierdzia. To zaproszenie i zobowiązanie w sposób szczególny wybrzmiewa w okresie Wielkiego Postu poprzez praktykowanie jałmużny, modlitwy i postu. Staje się również możliwe do realizacji, poprzez przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Jedną z organizacji posiadającą taki status jest Caritas Diecezji Pelplińskiej, która wypełnia swoją misję poprzez pomoc ludziom chorym i starszym, kolonie dla dzieci z ubogich rodzin czy jadłodajnie. Szczególną rolę w realizacji tej misji miłosierdzia pełnią wolontariusze, skupieni w parafialnych oraz szkolnych kołach Caritas, którym w tym miejscu serdecznie dziękuję za otwartość i zaangażowanie na rzecz bliźniego.
Siostry i Bracia, widząc zarówno trudności wielu ludzi, jak i niezwykle wiele dobra, które jest - lub może się stać - Waszym udziałem, pragnę zwrócić się do Was z serdeczną prośbą o ponowny wyraz troski o potrzebujących czyli o wsparcie działań CARITAS Diecezji Pelplińskiej poprzez przekazanie na jej rzecz 1% podatku dochodowego, który pozwoliłby na realizację wielu dzieł miłosierdzia. Niech dopomogą nam w tym słowa Papieża Franciszka z tegorocznego orędzia wielkopostnego: „…bardzo bym chciał, abyśmy, jako chrześcijanie… widzieli w możliwości dzielenia się z innymi naszymi dobrami konkretne świadectwo komunii, jaką żyjemy w Kościele”. W tym miejscu chciałbym również podziękować za ogromną wrażliwość i ofiarność, którą okazujecie wszystkim, którzy potrzebują pomocy, zarówno rodzinom dotkniętym ubiegłoroczną nawałnicą w naszej diecezji, jak i cierpiącym w różnych zakątkach świata.
Za każdy szlachetny odruch serca składam serdeczne Bóg zapłać i z serca błogosławię.
                                                Wasz Biskup +Ryszard Kasyna
 
     


    

Numer konta naszej parafii, na który można wplacac dobrowolne ofiary na budowę koscioła:

Bank Spóldzielczy w Chojnicach 

76 8146 0003 0000 0475 2000 0001
 
Strona główna