Porządek Mszy św.:


Dni powszednie
8:00, 18:00
Niedziele i święta
7:30, 9:00 , 11:00,
12:30 ,18:00 

 

*** ***

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 23.04.2017

1. Dnia 15 marca 2017 roku minęło 6 lat od rozpoczęcia wojny w Syrii, która zburzyła życie ponad
    23 mln Syryjczyków. Połowa z nich musiała uciekać ze swoich domów, ponad 5 milionów w 
    obawie o swoje życie wyjechało z kraju. Sytuacja wciąż jest dramatyczna, pomocy humanitarnej
    potrzebuje ponad 13 milionów ludzi, w tym 6 mln dzieci.
W odpowiedzi na wielokrotne wezwania Ojca Świętego Franciszka, decyzją Konferencji  
    Episkopatu Polska, dzisiaj w Niedzielę Miłosierdzia przeprowadzana jest zbiórka do puszek, jako
    wyraz solidarności z narodem syryjskim, przede wszystkim w zrujnowanym Aleppo. Pomoc
    zostanie przekazana za pośrednictwem Caritas Polska, która od lat niesie pomoc ofiarom
    syryjskiego konfliktu.

2. Dzisiaj Parafia Chrystusa Miłosiernego w Chojnicach obchodzi uroczystość  odpustową.

3. W poniedziałek o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Oazy Młodzieżowej. Zapraszamy
    wszystkich chętnych, a w sposób szczególny zaproszenie to kierujemy do młodzieży, która
    w tym roku otrzymała Sakrament Bierzmowania.

4. We wtorek przypada piąta rocznica śmierci Ks. Biskupa Jana Bernarda Szlagi. Zachęcamy
    do modlitwy w intencji zmarłego pasterza naszej diecezji.

5. We wtorek i piątek o godz. 17.00 odbędzie się  w kościele spotkanie dla dzieci, które
    przygotowują się  do  I Komunii św.

6. W sobotę o godz. 10.00 odbędzie się zbiórka ministrantów, o godz. 13.00 próba scholi,
    a o godz. 15.30 spotkanie Oazy Dziecięcej.

7. Za tydzień przeżywać będziemy Niedzielę Biblijną i Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego.

8. Odnowa w Duchu Świętym w Chojnicach zaprasza na Rekolekcje Charyzmatyczne, które
    odbędą się w dniach od 28 do 30 kwietnia. Szczegóły znajdziemy na plakacie.

9. W myśl przepisu prawa kanonicznego podaje się do wiadomości, że nasz parafianin, diakon
    Tomasz Szmaglik ma otrzymać święcenia prezbiteratu. Gdyby ktoś wiedział o przeszkodach
    sprzeciwiających się udzieleniu kandydatowi święceń, zobowiązany jest w sumieniu powiadomić
    o tym miejscowego duszpasterza. Wiernych zachęca się do modlitwy za mających otrzymać
    święcenia, a także o liczne i dobre powołania kapłańskie.

10. Fundacja DKMS zaprasza w czwartek  27 kwietnia od godz. 14.00 do 15.30 do Liceum
      Katolickiego. Misją fundacji jest znalezienie dawcy dla każdego potrzebującego
      przeszczepienia krwiotwórczych  komórek macierzystych. Więcej informacji znajdziemy
      na plakatach umieszczonych w gablocie parafialnej.


11. Przed kościołem  można nabyć  nowy numer„ Pielgrzyma” oraz  „ W Rodzinie”

12. Z kalendarza liturgicznego:
    Poniedziałek – Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika – uroczystość z 23 kwietnia
    Wtorek – Św. Marka, Ewangelisty, dzień modlitw o urodzaje
    Sobota – Św. Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy
  
 

 Dlaczego Syria?  

 <img style=

VI Dzień solidarności z Kościołem Prześladowanym

Syria to miejsce, gdzie chrześcijanie byli obecni niemal od samego początku powstania chrześcijaństwa.To tereny nawrócenia i działalności św. Pawła. Damaszek do dziś jest miejscem, gdzie obecna jest jedna z największych syryjskich wspólnot chrześcijańskich.


Jak się rodzi cywilizacja śmierci 

 <img style=
Obecnie jesteśmy świadkami rozpowszechniania się modelu życia, który kwestionuje miłość, jako jedyną zasadę pełnej samorealizacji i szczęścia. Konsumpcyjny styl życia upatruje w relacji miłości zagrożenie dla indywidualnego rozwoju jednostki. Uważa się, że zobowiązania wobec drugiego człowieka, jakie wynikają z wiernej miłości, ograniczają osobistą wolność. Nie ma wątpliwości, że miłość - czyli troska o autentyczne dobro drugiego - rodzi konkretne wyzwanie do działania na jego korzyść.

 Świętość - zaproszenie dla każdego 

 <img style=
      Zespół Arka Noego w swojej piosence Święty uśmiechnięty wyśpiewuje z dziecięcą radością: "Taki duży, taki mały może świętym być (...). Taki ja i taki ty, może świętym być". I choć te słowa są nam bardzo dobrze znane i niejednokrotnie przez nas śpiewane, to często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo nas dotyczą - powołania każdego z nas do świętości.
 

Z nauczania Jana Pawła II, patrona rodziny  

 <img style=
 
    W Kościele katolickim małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny.  
KK sprzeciwia się tworzeniu innej definicji rodziny. Dlaczego? Jan Paweł II wyjaśnia to w encyklice „
Centesimus annus”: „Pierwszą i podstawową komórką ekologii ludzkiej jest rodzina, w której człowiek otrzymuje pierwsze i decydujące wyobrażenia związane z prawdą i dobrem, uczy się, co znaczy kochać i być kochanym, a więc co konkretnie znaczy być osobą.

MODLITWA ZA RODZINĘ  

<img style=
Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, spraw, aby każda rodzina na ziemi stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umocniona łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza  od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw, ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

Człowiek w obliczu wolności cz. 2  

 <img style=
 
    Okaleczenie ludzkiej wolności na skutek konsensusu między modernizmem i postmodernizmem najłatwiej zauważyć, obserwując pokolenie ludzi młodych. Większość z nich bezkrytycznie przyjęła subiektywistyczne zasady kultury postmodernistycznej, ale - zgodnie z dyktatem modernizmu - ograniczyła je wyłącznie do życia osobistego i obyczajowego.

Człowiek w obliczu wolności cz. 1  

 <img style=
 
    Celem niniejszej katechezy jest opisanie natury ludzkiej wolności: jej sensu i uwarunkowań. Dla współczesnego człowieka słowo "wolność" ma znaczenie niemal magiczne. Wolność utożsamiana jest bowiem z postępem i samorealizacją człowieka.


O trudnościach w drodze do nieba cz. 3  

 <img style=
 

   Aby Chrystus mógł nas każdego dnia prowadzić drogą wiodącą do nieba, musimy poskramiać swoje ciało, czyli narzucać sobie dyscyplinę i tak ułożyć program dnia, żeby był czas na modlitwę, pracę i odpoczynek.

O trudnościach w drodze do nieba cz. 2  

 <img style=
 
  Strasznym bluźnierstwem jest oskarżanie Boga o obojętność w obliczu ludzkiego cierpienia      Trzeba pamiętać, że Jezus Chrystus dobrowolnie wziął na siebie wszystkie nasze słabości i grzechy. W czasie męki i śmierci na krzyżu doświadczył przerażających cierpień spowodowanych przez grzechy wszystkich ludzi, zarówno tych, którzy istnieli, jak również tych, którzy będą istnieć.

O trudnościach w drodze do nieba cz. 1  

 <img style=
 
      Jak to się dzieje, że grzech ciężki, który jest największą tragedią człowieka, traktowany jest przez wielu ludzi jako bardzo atrakcyjna propozycja szczęścia?

 

Co Jezus mówi o końcu świata? cz.3  

 <img style=
 
Nigdy nie będziemy znać dokładnej daty powtórnego przyjścia Chrystusa. Powinniśmy jednak zawsze czuwać i być gotowi na ostateczne spotkanie ze Zbawicielem, które w wymiarze indywidualnym dokona się już w chwili śmierci, a w wymiarze ogólnoludzkim w dniu Paruzji.


Co Jezus mówi o końcu świata? cz.2  

 <img style=
 

Postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd (Hbr 9,27). W Piśmie św. Pan Bóg jednoznacznie mówi nam, że nasze ziemskie życie jest jedno i jest niepowtarzalne. Dokonuje się w nim dramatyczne zmaganie dobra ze złem. Jesteśmy wolni i możemy wybierać dobro lub zło.

Co Jezus mówi o końcu świata? cz.1  

 <img style=
 

     Świadkowie Jehowy, a także inne sekty oraz astrolodzy i wróżbici co jakiś czas ogłaszają dokładne daty końca świata. Pomimo tego, że zapowiedzi te nigdy się nie sprawdziły, są ludzie, którzy w swej naiwności dają wiarę tym bardzo prymitywnym i kłamliwym przepowiedniom.

 

CZY CHCESZ POMAGAĆ INNYM? 

<img style=
      Jeśli jesteś uczniem II i III klasy gimnazjalnej, chodzisz do szkoły ponadgimnazjalnej albo jesteś studentem, to mam dla Ciebie propozycję współtworzenia w naszej parafii wolontariatu. Wspominałem o tym dzisiaj podczas Mszy świętych
.
 

 

Tygodnik Katolicki NIEDZIELA 

 


    


    

Numer konta naszej parafii, na który można wplacac dobrowolne ofiary na budowę koscioła:

Bank Spóldzielczy w Chojnicach 

76 8146 0003 0000 0475 2000 0001
 
Strona główna