• ;
  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 25.10.2020
  1.  W związku z przepisami dotyczącymi stanu epidemii informujemy, że w naszym kościele
       może przebywać do 135 osób (1 osoba na 7 mkw). Przypominamy o obowiązku zakrywania
       ust i nosa. Do Komunii św. zapraszamy najpierw osoby przyjmujące Komunię św. na rękę,
       potem osoby przyjmujące Komunię św. do ust.

  2. Biskup diecezjalny potwierdził dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych  Mszach     
      Świętych, dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz osób, które czują
      obawę przed zarażeniem koronawirusem (dyspensa z dnia 29 maja 2020 r.).

  3. Z powodu limitu ilości wiernych w kościele planujemy, aby Bierzmowanie odbyło się w
      niedzielę 15 listopada podczas Mszy św. o godz. 16.30. Msza św. wieczorna, z intencją
      przyjętą na tę godzinę, odbędzie się w tym dniu jak zawsze o godz. 18.00.

  4. Po Mszy św. wieczornej zapraszamy wszystkich na modlitwę różańcową.

  5. Za tydzień obchodzić będziemy Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w tym dniu    
      odbędą się tak jak w każdą niedzielę. W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i
      Wspomnieniem Wiernych Zmarłych zachęcamy do indywidualnego nawiedzania cmentarzy,
      rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich, zarówno na dni przed Uroczystością
      Wszystkich Świętych jak i w jej oktawie.
  6. Przez cały listopad, a nie tylko przez 8 dni od uroczystości Wszystkich Świętych, będzie     można otrzymać odpust zupełny dla wiernych zmarłych. W związku z  pandemią Covid-19 Penitencjaria Apostolska zdecydowała, że aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych w czasie epidemii, odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny związany z dniem 2 listopada – wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych -  dla tych, którzy pobożnie nawiedzają kaplicę lub cmentarz i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.                   
  Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny, podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.

  7. W zakrystii lub w biurze parafialnym można składać wypominki za zmarłych. Zaduszki będą
      odmawiane w łączności z różańcem po wieczornej Mszy św. w dniach od 2 listopada. Druki
      wypominek wyłożono na stoliku pod chórem. Można również zamawiać Mszę św. zbiorową
      za zmarłych. Zostanie ona odprawiona w Dzień Zaduszny  - 2 listopada o godz. 16.30.

  8. Planowany na dzisiaj koncert w Bazylice został przełożony na sobotę 31.10.2020 r.
      Początek koncertu o godz.18.00. Zaproszenia na koncert nie tracą ważności.

  9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej Śp. Rajmunda
      Tyborskiego (l.88) z ul. Morelowej i Śp. Józefa Wojtasik (l. 92) z ul. Podlesie. Wieczny
      odpoczynek...  


  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 18.10.2020

  1. W związku z naszą przynależnością do strefy czerwonej informujemy, że w kościele może
      przebywać do 135 osób (1 osoba na 7 mkw). Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i
      nosa. Do Komunii św. zapraszamy najpierw osoby przyjmujące Komunię św. na rękę, potem
      osoby przyjmujące Komunię św. do ust.

  2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12.30 zostaną poświęcone różańce. Na to wydarzenie w
      sposób szczególny zapraszamy dzieci, które w przyszłym roku przystąpią do I Komunii św.

  3. Po Mszy św. wieczornej zapraszamy wszystkich na modlitwę różańcową.

  4. W sobotę o godz. 19.00 odbędzie się w kościele spotkanie przygotowawcze dla młodzieży,
      która w niedzielę 15 listopada ma przyjąć Sakrament Bierzmowania.

  5. W zakrystii lub w biurze parafialnym można składać wypominki za zmarłych. Zaduszki będą
      odmawiane w łączności z różańcem po wieczornej Mszy św. w dniach od 2 listopada. Druki
      wypominek wyłożono na stoliku pod chórem. Można również zamawiać Mszę św. zbiorową
      za zmarłych. Zostanie ona odprawiona w Dzień Zaduszny  - 2 listopada o godz. 16.30.

  6. Kolekta za tydzień przeznaczona będzie na cele inwestycyjne naszej parafii. Aktualnie trwają
      prace remontowe przy schodach do kościoła oraz naprawa przeciekającego dachu wieży
      naszej świątyni.

  7. Zapraszamy w niedzielę 25 października 2020 na godz.18.00 do bazyliki na  koncert w
      wykonaniu "Zespołu Solistów ARTE CON BRIO" z Bydgoszczy. Wstęp na koncert tylko w
      maseczkach i za okazaniem zaproszenia, które będzie można odebrać w Promocji Regionu
      Chojnickiego przy ul. Stary Rynek 4 w środę i czwartek w godzinach od 9,00 do 16,00.  

  8. Z kalendarza liturgicznego:
      Wtorek – Św. Jana Kantego, prezbitera
      Czwartek – Św. Jana Pawła II, papieża
   
   
     

   


   
    

   Stronę odwiedziło

     

  Obecnie jest