Porządek Mszy św.:


Dni powszednie
8:00, 18:00
Niedziele i święta
7:30, 9:00 , 11:00, 18:00 

Wiadomości Światowych Dni Miłodzieży

***Zapraszamy na nabożeństwa majowe; dzieci od poniedziałku do piątku na godz. 17.00, dorosłych codziennie po wieczornej Mszy św.; majowe w Chojniczkach przy krzyżu o godz. 18.45. *** ;


 

Ogłoszenia  duszpasterskie  22.05.2016

  

 

1.Zakończył się Biały Tydzień będący przedłużeniem Uroczystości I Komunii św.

   Serdecznie dziękujemy za dar dla naszego kościoła, którym jest nowy krzyż ołtarzowy.

   Wdzięczni jesteśmy rodzicom, katechetom i wszystkim, którzy przyczynili się do

   dobrego przeżycia tej uroczystości przez dzieci „ Bóg zapłać” Pani Hannie

   Niciejewskiej i Pani Marietcie Thomas za przepiękną dekorację naszej świątyni.

 

2.  Po Mszy św. odbędzie się zbiórka do puszek jako wsparcie finansowe wyjazdu

     Pani Miriam Ortmann,  chojniczanki, która jest wolontariuszką Międzynarodowego

     Wolontariatu Don Bosco i wyjeżdża na  wolontariat misyjny do Zambii z ramienia

     Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie.

 

3. Zapraszamy jutro na godz. 12.00 do naszego kościoła na Mszę św. dziękczynną

    sprawowaną przez kapłanów, którzy otrzymali święcenia kapłańskie w Pelplinie

   dnia 22 maja 1988 r.

 

4. W środę o godz. 17.00 odbędzie się próba scholki.

 

5 W czwartek obchodzić będziemy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

    Msze św. w Boże Ciało odbędą się tak jak w każdą niedzielę. Po Mszy św. o godz.

    11.00 wyruszy  tradycyjna trasą procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. W

    procesji biorą udział w strojach liturgicznych dzieci I Komunijne. Znakiem

    naszego dziękczynienia za dar Najświętszego Sakramentu niech będzie pobożny udział

    w  procesji i dekoracja trasy. W oktawie Bożego Ciała po Mszy św. wieczornej

    odbywać się będzie procesja eucharystyczna wokół kościoła. Z racji oktawy od

    czwartku nie będzie majowego o godz. 17.00.

 

6. Zapraszamy dziewczynki, które chciałyby sypać kwiatki podczas procesji na próbę

    w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 16.40.

 

7. Towarzystwo Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach serdecznie zaprasza wszystkich

     mieszkańców na dziesiąty Festyn Charytatywny „ Chojnickie Aniołowo”, który

     odbędzie się w niedzielę 29 maja  w Fosie Miejskiej w godzinach od 13.00 do 18.00.

     Głównym celem festynu jest pozyskanie środków finansowych na rzecz hospicjum

     domowego. W programie festynu m.in. występy artystyczno – muzyczne i taneczne,

     liczne zabawy dla całych rodzin oraz wiele innych atrakcji zarówno dla ciała jak i dla

     ducha. W imieniu wszystkich pacjentów i wolontariuszy TPH serdecznie zapraszają

     dr Małgorzata Kaczmarek i dr Bernadeta Klunder

 

8. Po Mszy św. można przed kościołem nabyć „ Pielgrzyma” oraz  „ W Rodzinie”.

 

9. Zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego w ramach „ Pomoc

    Kościołowi w Potrzebie” odbędzie się przy kościele Matki  Boskiej Fatimskiej we

    wtorek 24 maja do godz. 16.30.

 

10. Samorząd Mieszkańców Osiedla „Słoneczne-Leśne” zaprasza na festyn z okazji Dnia  

      Dziecka, który odbędzie się 28 maja o godz. 11.00 na placu przy Świetlicy

     Osiedlowej.

 

11. Z kalendarza liturgicznego:

               Wtorek – NMP Wspomożycielki Wiernych

               Czwartek – Boże Ciało i dzień szczególnej wdzięczności dla Matek                    

 

 Charyzmaty- co to takiego? cz.1    

     
    Spoczynek w DUCHU ŚWIĘTYM – cząstka procesu uzdrowienia Działanie Pana Boga jest tajemnicą. Nasza ludzka natura jest słaba i gdy przychodzi działanie łaski Bożej, nasze ciało może się dziwnie zachowywać, człowiek może poczuć się jak piórko, nogi się uginają i leci. W Biblii znajdujemy sytuacje, gdy Pan Bóg dotykał niektórych ludzi i ci doświadczali szczególnych stanów ciała. M.in. Ezechiel upadał i leżał, nie mogąc się poruszyć, gdy doświadczał widzenia Pańskiego (por. Ez 3, 23-24).

 Charyzmaty- co to takiego? cz.1    

     
    Najprościej można powiedzieć, że charyzmat jest to nadzwyczajny dar Ducha Świętego, udzielany jakiejś osobie dla dobra wspólnoty. Św. Paweł tak pisze o charyzmatach:„Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrości słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha,

innemu łaska uzdrawiania przez tego samego Ducha, innemu dar czynienia cudów,innemu proroctwo,innemu rozpoznawanie duchów,innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce”. (1 Kor 12, 8-1)

Idźcie i pokazujcie   cz.3    

     
   

     Zacznijmy od sprawy oczywistej: nie ma przepisu na "wyprodukowanie" świadka. Duch wieje, kędy chce. Ale na pewno warto zastanowić się nad tym, co może sprzyjać świadectwu słowa. I tu kilka luźnych spostrzeżeń do przemyślenia.

     Pierwsza sprawa: poczuć się posłanym i odpowiedzialnym. Ode mnie może zależeć więcej, niż mi się wydaje: zbawienie lub potępienie wieczne człowieka, którego Pan postawił na mojej drodze! I to nie jest slogan.

Idźcie i pokazujcie   cz.2    

     
   Zasadniczo problem z mówieniem o Bogu i o Jego przesłaniu dla nas jest stary jak Objawienie. Abraham i jego krewni nie mieli tego problemu - właściwie każdy miał bezpośredni kontakt z Bogiem. Ale już kiedy pojawia się naród i prośba skierowana do Mojżesza - pojawiają się i opory. I te opory pojawiają się u większości powołanych.

 

 

Idźcie i pokazujcie   cz.1    

     
   Co jest łatwiejsze: żyć według nauki Jezusa czy mówić o Nim? Świadectwo życia czy świadectwo słowa?

     To jedno z pierwszych pytań, jakie usłyszałem w czasie mojej formacji w ramach Ruchu Światło-Życie. Szybka analiza - która odpowiedź będzie bardziej odpowiadała animatorowi? Nie miałem wątpliwości: gadać umie każdy, to nie sztuka. Ale żyć tym, czego uczy Jezus - oto prawdziwe wyzwanie!

 

Biblia w prezencie cz.2    

     
    Biblia zawiera żywe opowiadania, ale w sumie nie jest to lektura lekka. Nie tylko dlatego, że pewne jej fragmenty są dla dzisiejszego czytelnika trudne czy mniej istotne. Napisana jest bowiem "gęsto", to znaczy nawet niewielki fragment niesie dużo ważnych treści i skłania do przemyśleń.
   

Biblia w prezencie cz.1    

     

    Inaczej niż kiedyś, w polskich domach katolickich Pismo Święte zwykle na pófce stoi. Coraz częściej ofiarowuje się je na Pierwszą Komunię albo na bierzmowanie. Obawiam się jednak, że większość egzemplarzy powoli pokrywa się kurzem... 

 

Godzina miłosierdzia    

     

Geneza, wyjaśnienie i obietnice

Godzina Miłosierdzia –  tak o godzinie swej śmierci mówił sam Pan Jezus, gdy w październiku 1937 roku w Krakowie przekazywał Siostrze Faustynie kolejną formę kultu w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. Polecenie uczczenia godziny swej śmierci powtórzył  kilka  miesięcy  później, w lutym 1938 roku, określając jej cel, sposób obchodzenia i ponawiając obietnicę do niej przywiązaną.

Na rozstaju dróg . Jaką drogę wybrać ?  

 <img style=    
 
W pewnej gazecie przeczytałam: "Najważniejsze jest to, żeby móc codziennie rano spojrzeć sobie w oczy, żeby mieć szacunek do samego siebie. Chciałabym zawsze żyć fair, ale bitwa o pozycję jest straszna. Dlatego przyznaję: kant mniejszy lub większy wchodzi w grę. Mówimy: uczymy się dla siebie, ale gdy na kolokwium nie zdążymy wy.kuć  ściągamy..

 

Na rozstaju dróg . Jaką drogę wybrać ?  

 <img style=    
Każdy z nas kiedyś staje na rozstaju, mając do wyboru dwie drogi. Czasem są to decyzje na całe życie, czasem wydaje się nam, że to tylko mały krok, który na pozór ni.czego nie zmieni. Potem jednak okazuje się, że właśnie ten jeden mały kroczek stał się wyborem drogi, z której nie ma już powrotu. Jak znaleźć tę właściwą drogę? Jak uchronić się przed zagrożeniami współczesnego świata?

 Czy potrafię przebaczać ? Czy chcę ? 

 <img style=   

Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?" Jezus mu odrzekł: "Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. (Mt 18, 21-22)

     W ostatnim czasie w mediach dużo mówiło się o przebaczeniu. Inspiracją do tych dyskusji była zapewne czterdziesta rocznica napisania przez biskupów polskich 18 listopada 1965 roku listu do biskupów niemieckich: "Wybaczamy i prosimy o wybaczenie". Pewnie w niejednym z nas zrodziło się pytanie: Czy potrafię przebaczać? Czy chcę?

Sposób zastosowania zasad savoir vivre w Kościele (Zachowanie na Pielgrzymce ) 

 <img style=   

 Większość osób uczestniczących w pielgrzymce zdaje sobie sprawę, że w jej trakcie powinno się w szczególny sposób realizować przykazanie miłości bliźniego. Rozumie się to zwykle w ten sposób, że należy być miłym, grzecznym, serdecznym, troszczyć się o innych, uśmiechać się, nie wdawać w kłótnie czy inne utarczki słowne itd.

 

Sposób zastosowania zasad savoir vivre w kościele podczas Mszy świętej ( UBIÓR) cz.2 

 <img style=  

Kobiety wybierając się z wizytą towarzyską, a nawet do pracy malują się i perfumują. Trzeba jednak pamiętać o tym, że nie w każdej sytuacji jest to stosowne. Ostrzejszy makijaż jest stosowny tylko na wieczorne przyjęcie. Savoir vivre uczy, że gdy np. idziemy na obiad kobieta nie powinna zbytnio się perfumować, bo zapach perfum będzie dominował zapach jedzenia.

Sposób zastosowania zasad savoir vivre w kościele podczas Mszy świętej ( UBIÓR) cz.1 

 <img style=
  


Kościół możemy odwiedzić w sposób trojaki: niejako mimochodem wstępując do niego na krótką modlitwę; uczestnicząc we Mszy św. w dzień powszedni; uczestnicząc we Mszy św. w niedzielę lub w inne święto kościelne.
 

Sposób zastosowania zasad savoir vivre w kościele podczas Mszy świętej cz.10 

 <img style=
  

Przyprowadzając dziecko do kościoła na Mszę św. możemy natrafić na jedną z dwóch sytuacji: jest to Msza św. przeznaczona specjalnie dla dzieci lub Msza św., która dla dzieci przeznaczona nie jest. Zacznijmy od tego drugiego przypadku.

 

Sposób zastosowania zasad savoir vivre w kościele podczas Mszy świętej cz.9 

 <img style=
  Savoir vivre wymaga również od dzieci przestrzegania pewnych norm. Już kilkuletni berbeć, jeśli znajdzie się w towarzystwie czy miejscu publicznym, nie będzie w nim tolerowany, jeśli nie dostosuje się do obowiązujących zasad. Nikt nie pozwoli, by dziecko zakłócało koncert, przedstawienie teatralne, porządek w muzeum, bibliotece czy urzędzie, uroczystości rocznicowe czy związane z przyznaniem medali państwowych, pogrzeb itp., itd.
            

Sposób zastosowania zasad savoir vivre w kościele podczas Mszy świętej cz.8 

 <img style=
  Należy  zawsze ustępować im miejsca, jeśli potrzeba pomagać we wstawaniu i siadaniu, przy klękaniu i podnoszeniu się z klęczek, przepuszczać ich w drzwiach, w kolejce do Komunii Świętej, pomagać wchodzić na schody, doprowadzać, jeśli trzeba, do konfesjonału czy ołtarza.


Sposób zastosowania zasad savoir vivre w kościele podczas Mszy świętej cz.7 

 <img style=
 

W niektórych parafiach dysponujących niewielką liczbą miejsc w kościele proboszczowie z konieczności dopuszczają szczególnie w porze letniej, gdy drzwi do kościoła są szeroko otwarte przebywanie części wiernych podczas Mszy św. na świeżym powietrzu. W takich wypadkach ustawia się specjalne ławki przed kościołem.

Sposób zastosowania zasad savoir vivre w kościele podczas Mszy świętej cz.6 

 <img style=
   „Magicznie zygzaki”. Taki jest tytuł jednego z rozdziałów w przytaczanej tu kilkakrotnie książce Jeana de la Maison jr. zawierającej wybrane refleksje na temat zachowania w kościele. Ma on na myśli znak krzyża. Pisze: „Z tego punktu widzenia savoir-vivre nie jest synonimem zwykłej grzeczności w stosunkach z ludźmi, lecz czymś więcej. Czymś, co ujawnia – o ile w ogóle jest co ujawnić – głębokie przekonanie wewnętrzne.

   

Sposób zastosowania zasad savoir vivre w kościele podczas Mszy świętej cz.5 

 <img style=
   Wydawałoby się, że dla wszystkich wiernych jest oczywiste, ze w kościele nie można jeść. Jednak okazuje się w praktyce, że to takie oczywiste nie jest. Zdarza się, że ktoś, być może odruchowo, sięgnie do kieszeni po cukierka. Zdarzają się też osoby, szczególnie młode (ale jednak nie tylko), które żują gumę. 

Sposób zastosowania zasad savoir vivre w kościele podczas Mszy świętej cz.4 

 <img style=
   Musimy sobie uświadomić jak inni nas odbierają, gdy zachowujemy się w kościele w tej właśnie perspektywie w sposób niestosowny: „Niektórzy obdarzeni znikomym zasobem manier powszednich – pisze Jean de La Maison jr. w swojej książce „Odrobina dobrych manier (nawet w kościele) nie zaszkodzi” – nie czynią rozróżnienia między kościołem a jakimkolwiek innym miejscem publicznym. Dlatego w czasie nabożeństwa nie tylko wymieniają się informacjami o wydarzeniach tygodnia (w końcu widzimy się tylko w niedzielę) i leniwie zasiadają od początku do końca, zupełnie jakby czekali na pociąg albo siedzieli na stadionie”.                    

Sposób zastosowania zasad savoir vivre w kościele podczas Mszy świętej cz.3 

 <img style=
 

To, w jaki sposób siedzimy w Kościele nie jest obojętne. Postawa ciała zawsze jest znakiem naszego stosunku do innych. Nawet, jeżeli przyjmujemy taką a nie inną postawę nieświadomie inni odczytują ją jako postawę sygnalizującą nasz stosunek do nich.

Sposób zastosowania zasad savoir vivre w kościele podczas Mszy świętej cz.2 

 <img style=

Pamiętajmy o tym, że teren kościoła zaczyna się nie wewnątrz świątyni, ale już za furtką. Nie przekraczamy jej z papierosem w ustach. Gdy przez nią już przejdziemy nie krzyczymy, nie śmiejemy się, nie mówimy głośno, nie opowiadamy dowcipów itp. – zachowujemy się godnie.


Sposób zastosowania zasad savoir vivre w kościele podczas Mszy świętej cz.1 

 <img style=

 W kościele podczas Mszy św. stosujemy wszystkie te zasady savoir vivre, które obowiązują w życiu towarzyskim i publicznym tylko, z oczywistych względów, stosujemy je tu ze szczególną dbałością i w stopniu najwyższym, w takim, w jakim stosuje się je w sytuacjach czy okolicznościach najbardziej uroczystych i o największej wadze, a zatem tak jak np. stosuje się je w dyplomacji czy podczas spotkania z wyjątkowo honorowym gościem.

 Dlaczego Syria?  

 <img style=

VI Dzień solidarności z Kościołem Prześladowanym

Syria to miejsce, gdzie chrześcijanie byli obecni niemal od samego początku powstania chrześcijaństwa.To tereny nawrócenia i działalności św. Pawła. Damaszek do dziś jest miejscem, gdzie obecna jest jedna z największych syryjskich wspólnot chrześcijańskich.


Jak się rodzi cywilizacja śmierci 

 <img style=
Obecnie jesteśmy świadkami rozpowszechniania się modelu życia, który kwestionuje miłość, jako jedyną zasadę pełnej samorealizacji i szczęścia. Konsumpcyjny styl życia upatruje w relacji miłości zagrożenie dla indywidualnego rozwoju jednostki. Uważa się, że zobowiązania wobec drugiego człowieka, jakie wynikają z wiernej miłości, ograniczają osobistą wolność. Nie ma wątpliwości, że miłość - czyli troska o autentyczne dobro drugiego - rodzi konkretne wyzwanie do działania na jego korzyść.

 Świętość - zaproszenie dla każdego 

 <img style=
      Zespół Arka Noego w swojej piosence Święty uśmiechnięty wyśpiewuje z dziecięcą radością: "Taki duży, taki mały może świętym być (...). Taki ja i taki ty, może świętym być". I choć te słowa są nam bardzo dobrze znane i niejednokrotnie przez nas śpiewane, to często nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo nas dotyczą - powołania każdego z nas do świętości.
 

Z nauczania Jana Pawła II, patrona rodziny  

 <img style=
 
    W Kościele katolickim małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny.  
KK sprzeciwia się tworzeniu innej definicji rodziny. Dlaczego? Jan Paweł II wyjaśnia to w encyklice „
Centesimus annus”: „Pierwszą i podstawową komórką ekologii ludzkiej jest rodzina, w której człowiek otrzymuje pierwsze i decydujące wyobrażenia związane z prawdą i dobrem, uczy się, co znaczy kochać i być kochanym, a więc co konkretnie znaczy być osobą.

MODLITWA ZA RODZINĘ  

<img style=
Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, spraw, aby każda rodzina na ziemi stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umocniona łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza  od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw, ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

Człowiek w obliczu wolności cz. 2  

 <img style=
 
    Okaleczenie ludzkiej wolności na skutek konsensusu między modernizmem i postmodernizmem najłatwiej zauważyć, obserwując pokolenie ludzi młodych. Większość z nich bezkrytycznie przyjęła subiektywistyczne zasady kultury postmodernistycznej, ale - zgodnie z dyktatem modernizmu - ograniczyła je wyłącznie do życia osobistego i obyczajowego.

Człowiek w obliczu wolności cz. 1  

 <img style=
 
    Celem niniejszej katechezy jest opisanie natury ludzkiej wolności: jej sensu i uwarunkowań. Dla współczesnego człowieka słowo "wolność" ma znaczenie niemal magiczne. Wolność utożsamiana jest bowiem z postępem i samorealizacją człowieka.


O trudnościach w drodze do nieba cz. 3  

 <img style=
 

   Aby Chrystus mógł nas każdego dnia prowadzić drogą wiodącą do nieba, musimy poskramiać swoje ciało, czyli narzucać sobie dyscyplinę i tak ułożyć program dnia, żeby był czas na modlitwę, pracę i odpoczynek.

O trudnościach w drodze do nieba cz. 2  

 <img style=
 
  Strasznym bluźnierstwem jest oskarżanie Boga o obojętność w obliczu ludzkiego cierpienia      Trzeba pamiętać, że Jezus Chrystus dobrowolnie wziął na siebie wszystkie nasze słabości i grzechy. W czasie męki i śmierci na krzyżu doświadczył przerażających cierpień spowodowanych przez grzechy wszystkich ludzi, zarówno tych, którzy istnieli, jak również tych, którzy będą istnieć.

O trudnościach w drodze do nieba cz. 1  

 <img style=
 
      Jak to się dzieje, że grzech ciężki, który jest największą tragedią człowieka, traktowany jest przez wielu ludzi jako bardzo atrakcyjna propozycja szczęścia?

 

Co Jezus mówi o końcu świata? cz.3  

 <img style=
 
Nigdy nie będziemy znać dokładnej daty powtórnego przyjścia Chrystusa. Powinniśmy jednak zawsze czuwać i być gotowi na ostateczne spotkanie ze Zbawicielem, które w wymiarze indywidualnym dokona się już w chwili śmierci, a w wymiarze ogólnoludzkim w dniu Paruzji.


Co Jezus mówi o końcu świata? cz.2  

 <img style=
 

Postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd (Hbr 9,27). W Piśmie św. Pan Bóg jednoznacznie mówi nam, że nasze ziemskie życie jest jedno i jest niepowtarzalne. Dokonuje się w nim dramatyczne zmaganie dobra ze złem. Jesteśmy wolni i możemy wybierać dobro lub zło.

Co Jezus mówi o końcu świata? cz.1  

 <img style=
 

     Świadkowie Jehowy, a także inne sekty oraz astrolodzy i wróżbici co jakiś czas ogłaszają dokładne daty końca świata. Pomimo tego, że zapowiedzi te nigdy się nie sprawdziły, są ludzie, którzy w swej naiwności dają wiarę tym bardzo prymitywnym i kłamliwym przepowiedniom.

 

CZY CHCESZ POMAGAĆ INNYM? 

<img style=
      Jeśli jesteś uczniem II i III klasy gimnazjalnej, chodzisz do szkoły ponadgimnazjalnej albo jesteś studentem, to mam dla Ciebie propozycję współtworzenia w naszej parafii wolontariatu. Wspominałem o tym dzisiaj podczas Mszy świętych
.
 

 

Tygodnik Katolicki NIEDZIELA 

 


    


    

Numer konta naszej parafii, na który można wplacac dobrowolne ofiary na budowę koscioła:

Bank Spóldzielczy w Chojnicach 

76 8146 0003 0000 0475 2000 0001
 
Strona główna