Porządek Mszy św.:


Dni powszednie
8:00, 18:00
Niedziele i święta
7:30, 9:00 , 11:00,
12:30 ,18:00 

 

*** ***

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 24.09.2017


1. Przeżywamy dzisiaj w naszej Ojczyźnie Niedzielę Modlitw o Trzeźwość Narodu. Chcemy dziękować
    Bogu za Narodowy Kongres Trzeźwości, a także błagać, aby zaowocował trzeźwością wszystkich
    Polaków.

2. Dzisiaj, podczas Mszy św. o godz. 11.00,  uczniowie klasy VII szkoły podstawowej i II gimnazjum
    złożą deklaracje z prośbą o udzielenie sakramentu Bierzmowania. W ten sposób uroczyście
    rozpoczną  czas przygotowania do przyjęcia Sakramentu Ducha Świętego.

3. Po Mszy św. o godz. 12.30 odbędzie się dzisiaj spotkanie dla rodziców dzieci, które w przyszłym
    roku mają przystąpić w naszej parafii do I Komunii św.

4. W piątek o godz. 18.30 zapraszamy do sali parafialnej na spotkanie  wolontariatu.

5.  W sobotę o godz. 10.00 odbędzie się zbiórka ministrantów, o godz.13.00 spotkanie scholi,
     a o godz. 14.30 spotkanie oazy dziecięcej.

6.  W ramach inicjatywy „ Różaniec do granic. Ratuj różańcem Polskę i świat”, dnia 7 października  w
    Święto Matki Bożej  Różańcowej, w 100 rocznice objawień w Fatimie,  na granicach Polski
    zgromadzą się wierni, aby odmówić wspólnie cztery części różańca, błagając o opiekę, pokój i
    nawrócenie. W naszej diecezji kościołami stacyjnymi tej modlitwy są świątynie nadmorskie w
    Rowach, Smołdzińskim Lesie, Łebie, Sasinie, Kopalinie i Białogórze. Szczegóły  tej modlitewnej
    inicjatywy znajdziemy na stronie  internetowej  www.rozaniecdogranic.pl oraz na  ulotkach
    wyłożonych pod chórem.

7. Zapraszamy na „Jesienne spotkania z muzyką wielkich mistrzów”. Pierwszy koncert to recital
    fortepianowy w wykonaniu utalentowanego młodego pianisty Michała Szymanowskiego, w programie
    utwory Fryderyka Chopina. Koncert odbędzie się w niedzielę 1 października o godz. 17:00 w
    podziemiach Kościoła Gimnazjalnego.  Wstęp wolny

8. Tydzień temu na kolektę inwestycyjną naszej parafii zebraliśmy 4668 zł. Serdecznie dziękujemy za
     złożone ofiary.

9. Przed kościołem można nabyć nowy numer „ Pielgrzyma” oraz „ W Rodzinie”.                     
W najnowszym numerze dwutygodnika "Pielgrzym" przeczytać można poruszającą rozmowę zatytułowaną "Patryczek... cud życia". Jest to historia chłopczyka, który urodził się w 24 tygodniu ciąży, a sam poród przyjęła matka. "Biegając w ciemności" to z kolei rozmowa z niewidomą biegaczką - Joanną Mazur, mistrzynią świata na 1500 metrów.  W "Pielgrzymie"  znajdziemy artykuł o dzieciach z Fatimy, o objawieniach w Gietrzwałdzie, historię życia o. Honorata Koźmińskiego a także ciekawostki kulinarne, zdrowotne i naukowe.  Cena „ Pielgrzyma” wynosi 2.90 zł                                                                                                 
Równolegle z 20 numerem „Pielgrzyma” wydany został numer specjalny „Pielgrzym Plus”, w całości poświęcony Matce Bożej Fatimskiej. Do tego szczególnego wydania dołączony jest śpiewnik fatimski, który będzie  pomocny w czasie peregrynacji Fatimskiej Figury w diecezji pelplińskiej, a także płyta CD „Pieśni fatimskie” w wykonaniu kwartetu wokalnego Amoroso. Cena „ Pielgrzyma Plus” wraz ze śpiewnikiem i płytą wynosi 7 zł.

10. Z kalendarza liturgicznego:
    Poniedziałek – Bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera
    Środa – Św. Wincentego a Paulo, prezbitera
    Czwartek – Św. Wacława, męczennika
    Piątek – Św. Michała, Gabriela i Rafała, archaniołów
    Sobota – Św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

11. W poniedziałek o godz. 10.30 odbędzie się pogrzeb Śp. Lubomira Berek z ul. Agrestowej. Różaniec
      za zmarłego – w kaplicy w starym szpitalu o godz. 18.30. Dobry Jezu...
   
 
 
 

 

REKRUTACJA  DO  WYŻSZEGO  SEMINARIUM  DUCHOWNEGO


   
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie informuje o warunkach rekrutacji na rok akademicki 2016/2017.
Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, winni do 8 lipca zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel.: 58 536 16 64) i osobiście złożyć w rektoracie WSD w Pelplinie następujące dokumenty:
1.    podanie o przyjęcie, skierowane do J. E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego;
2.    własnoręcznie napisany życiorys;
3.    świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę;
4.    świadectwo dojrzałości w oryginale i odpis;
5.    świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej;
6.    skrócony odpis aktu urodzenia;
7.    metrykę chrztu  i  bierzmowania;
8.    kopię dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej;
9.    cztery aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) http://www.umk.pl/kandydaci/
10.    wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania;
11.    dwa egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy dotyczącej
warunków odpłatności za usługi edukacyjne;
12.    oświadczenie o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez
wnoszenia opłat, o którym mowa w art. 170 a ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572);
13.    potwierdzenie dokonania wpłaty rekrutacyjnej (opłata w wysokości 80 zł – wpłacona na konto indywidualne, które kandydat otrzymuje po zarejestrowaniu się w IRK).

Alumni Pelplińskiego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym kandydaci są zobowiązani zarejestrować się do 8 lipca br. na stronie internetowej Uniwersytetu (www.umk.pl/kandydaci) i odbyć rozmowę kwalifikacyjną, która będzie miała miejsce 12  lipca 2016 r. o godz. 10.00 w budynku Wydziału Teologicznego przy ul. Gagarina 37 w Toruniu.
Obok rozmowy kwalifikacyjnej kryterium branym pod uwagę przy przyjęciu na studia będzie również wynik egzaminu dojrzałości.
Przewidziany jest także drugi nabór, o ile nie zostanie wyczerpany limit miejsc na Wydziale Teologicznym UMK. O ewentualnym drugim naborze, terminie składania dokumentów i egzaminie wstępnym, będziemy informować na stronie internetowej WSD (www.wsd.pelplin.pl) po ich ogłoszeniu.

 

.
 

 

Tygodnik Katolicki NIEDZIELA 

 


    


    

Numer konta naszej parafii, na który można wplacac dobrowolne ofiary na budowę koscioła:

Bank Spóldzielczy w Chojnicach 

76 8146 0003 0000 0475 2000 0001
 
Strona główna