• ;
  W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce informujemy, że w kościele nie może przebywać więcej niż 5 osób.
   WAŻNE !!!


     W związku z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce informujemy, że w kościele może przebywać maksymalnie 5 osób.

      Prosimy, aby pierwszeństwo uczestnictwa we Mszy św. dać ofiarodawcom Mszy św. ( 5 osób -wejście przez zakrystię).        

  Adoracja Najświętszego Sakramentu:
       -  Niedziela Palmowa – od godz. 13.30 do godz.17.30
       -   od poniedziałku do środy – od godz. 8.30 do godz.17.30

  W czasie adoracji i spowiedzi otwarte jest boczne wejście do kościoła.

  Spowiedź: poniedziałek – czwartek: godz. 8.30 - 10.00,  16.00 - 17.30.
     Wielki Piątek – godz. 8.30 – 10.00,  16.00 – 17.30,  20.00 – 23.00
     Wielka Sobota – godz. 8.30 – 10.00

  Podczas spowiedzi jest okazja do Komunii św. ( co pół godziny).

      Liturgia Triduum Paschalnego ( Wielki Czwartek – 18.00, Wielki Piątek – 18.00, Wielka Sobota – 21.00) odbędzie się bez udziału wiernych. Zachęcamy do uczestnictwa za pośrednictwem środków społecznego przekazu czy transmisji internetowej..


                      OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ( 05.04.2020 )
  1. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii  w Polsce informujemy, że w kościele może przebywać maksymalnie 5 osób. Przypominamy  o dyspensie od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych oraz o możliwości uczestniczenia w nabożeństwach za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

  2. Prosimy, aby pierwszeństwo uczestniczenia we Mszy św. dać ofiarodawcom Mszy św.
      (maksymalnie 5 osób – wejście przez zakrystię)

  3. Adoracja Najświętszego Sakramentu:
      -  Niedziela Palmowa – od 13.30 do 17.30
  -  od poniedziałku do środy – od godz. 8.30 do 17.30      
      Podczas adoracji otwarte jest boczne wejście do kościoła.

  4. Do środy włącznie o godz. 20.30 jako kapłani - bez udziału wiernych świeckich - odmawiamy w kościele różaniec w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.     

  5. Wielki Czwartek to dzień Ostatniej Wieczerzy oraz ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. O godz. 18.00 zostanie odprawiona „ Msza św. Wieczerzy Pańskiej”. Po Mszy św. nie będzie adoracji w „ Ciemnicy”.

  6. Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Jezusa. Nie będzie tradycyjnej adoracji w „Ciemnicy”.
      O godz. 18.00 rozpocznie się Liturgia Męki Pańskiej. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.
      Od godz. 20.00 do 23.00 odbędzie się adoracja przy Grobie Pańskim. Cześć krzyżowi św.
      oddajemy wyłącznie przez ukłon lub przyklęknięcie.

  7. Wielka Sobota to dzień spoczynku Pańskiego. Od godz. 8.00 do godz. 20.00 odbywać  będzie adoracja przy Grobie Pańskim. Nie będzie święconki w kościele. W tym roku zachęcamy do święconki na początku wielkanocnego śniadania w swoich domach. Tekst święconki w ramach tzw. liturgii domowej znajdziemy na naszej stronie internetowej.O godz. 21.00 rozpocznie się celebracja Wigilii Paschalnej.

  8. Liturgia Triduum Paschalnego ( Wielki Czwartek – godz. 18.00, Wielki Piątek – godz. 18.00 i Wielka Sobota – godz. 21.00) będzie sprawowana bez udziału wiernych. Zachęcamy do uczestnictwa za pośrednictwem środków społecznego przekazu czy transmisji internetowej.

  9. Do spowiedzi św. zapraszamy:
      - od poniedziałku do czwartku od godz. 8.30 do 10.00 oraz od godz.16.00 do godz.17.30.    
      - Wielki Piątek: godz. 8.30 – 10.00, godz. 16.00 – 17.30 oraz od godz. 20.00 do 23.00.
      - Wielka Sobota – od godz. 8.30 do 10.00
      Podczas spowiedzi jest okazja do Komunii św. ( co pół godziny).

  10. W Święta Wielkanocne Msze św. odbędą się wg porządku niedzielnego.

  11. Caritas Diecezji Pelplińskiej organizuje zbiórkę na zakup niezbędnych środków         ochrony bezpośredniej dla szpitali i innych placówek niosących pomoc chorym w czasie trwającej epidemii. Okażmy serce tym, którzy dbają o nasze zdrowie.   Pomóżmy zadbać o ich bezpieczeństwo. Ofiary można wpłacać na rachunek bankowy Caritas Diecezji Pelplińskiej 48 8342 0009 2000 1876 2000 0003 z dopiskiem  „pomoc dla szpitali”. Informacje na stronie Caritas Diecezji: pelplin.caritas.pl oraz pod numerem telefonu 585361531.

  12. „ Bóg Zapłać” za ofiary na rzecz naszej parafii składane do skarbonki obok bocznego wejścia do kościoła czy wpłacane na konto parafialne (nr konta znajduje się na stronie internetowej naszej parafii). Do skarbonki możemy również składać datki na kwiaty do Bożego Grobu.   


  BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW WIELKANOCNYCH PRZED POSIŁKIEM
  W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
  Przed rozpoczęciem można zapalić świecę, symbol Chrystusa zmartwychwstałego. Następnie ojciec rodziny lub prowadzący modlitwę rozpoczyna słowami:
  W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
  Wszyscy odpowiadają: Amen.
  Prowadzący modlitwę mówi:
  Gromadzimy się dzisiaj w naszej rodzinie, aby świętować pamiątkę Zmartwychwstania
  naszego Pana, Jezusa Chrystusa. On jako Zwycięzca powstał z grobu, aby również nam
  ofiarować pokój i nadzieję.
  Następnie ktoś z domowników odczytuje tekst Pisma Świętego.
  Z Ewangelii według świętego Marka.
  Po upływie szabatu Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło. Gdy spojrzały, zauważyły, że kamień był odsunięty. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę; i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: «Nie bójcie się. Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu. Oto miejsce, gdzie Go złożyli. Lecz idźcie, powiedzcie Jego uczniom i Piotrowi: „Idzie przed wami do Galilei, tam Go ujrzycie, jak wam powiedział”».
  Po odczytaniu tekstu prowadzący modlitwę mówi:
  Chrystus zmartwychwstał i żyje między nami. Dał nam moc, abyśmy się stali dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić:
  Wszyscy: Ojcze nasz…
  Prowadzący modlitwę mówi:
  Ogarnijmy także modlitwą i sercem wszystkich naszych krewnych i przyjaciół. Módlmy się szczególnie o ustanie epidemii, za chorych i służby medyczne, za samotnych, opuszczonych i przygnębionych, aby Zmartwychwstały Pan otworzył ich serca na nadzieję. Ogarnijmy modlitwą cały świat i prośmy zwracając się do Maryi:
  Wszyscy: Zdrowaś Maryjo…
  Prowadzący modlitwę: Pomódlmy się także za zmarłych. Wieczny odpoczynek, racz im dać, Panie…
  MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA
  Prowadzący modlitwę mówi:
  Módlmy się.
  Wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba i zasiadłeś z nimi do stołu. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością będziemy spożywać te dary: chleb przypominający „chleb żywy, który zstąpił z nieba” i dający życie światu; mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i potraw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy; jajka, znak nowego życia i naszego odrodzenia w chrzcie świętym. Pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność między nami i dojść do wiecznej uczty w domu Ojca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
  Wszyscy: Amen.
  Na zakończenie posiłku można wspólnie odmówić modlitwę: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu...
  Można także zaśpiewać odpowiednią pieśń, np. Zwycięzca śmierci…   

  DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ ODNOŚNIE PRZYZNANIA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII, 20.03.2020 R.

  Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus,  a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów.

   „Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali” (Rz 12, 12). Słowa napisane przez św. Pawła do Kościoła w Rzymie rozbrzmiewają w całej historii Kościoła i ukierunkowują myśli wiernych w obliczu wszelkich cierpień, chorób i nieszczęść.

  Obecna chwila, w której cała ludzkość zagrożona niewidzialną i podstępną chorobą, która od pewnego czasu stała się częścią życia każdego człowieka, naznaczona jest dzień po dniu dręczącymi obawami, nowymi niepewnościami, a przede wszystkim powszechnym cierpieniem fizycznym i moralnym.

  Kościół, idąc za przykładem swego Boskiego Mistrza, zawsze troszczył się o chorych. Jak wskazał św. Jan Paweł II, sens ludzkiego cierpienia jest dwojaki: „Jest  nadprzyrodzony, ponieważ zakorzenia się w Boskiej tajemnicy Odkupienia świata. Jest równocześnie głęboko  ludzki, ponieważ człowiek odnajduje w nim siebie, swoje człowieczeństwo, swoją godność, swoje posłannictwo” (List apostolski Salvifici Doloris, 31).

  Również papież Franciszek w tych ostatnich dniach okazał swoją ojcowską bliskość i ponowił swoje zaproszenie do nieustannej modlitwy za chorych na koronawirusa.

  Aby wszyscy ci, którzy cierpią z powodu Covid-19, właśnie w tajemnicy tego cierpienia odkryli na nowo „samo odkupieńcze cierpienie Chrystusa” (tamże, 30), Penitencjaria Apostolska, ex auctoritate Summi Pontificis, ufając słowu Chrystusa Pana i uznając w duchu wiary, że obecną epidemię należy przeżywać w duchu osobistego nawrócenia, udziela daru odpustów zgodnie z następującym zarządzeniem.

  Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach, jeśli w duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innych form pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.

  Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa według słów Boskiego Odkupiciela: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13), otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach.

  Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych warunkach z okazji obecnej epidemii światowej nawet tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.

  Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każdego z osobna na mocy komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się (w tym przypadku Kościół zastępuje trzy zwyczajowe warunki). W celu uzyskania tego odpustu zaleca się używanie krucyfiksu lub krzyża (por. Enchiridion indulgentiarum, nr 12).

  Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Kościoła, Uzdrowienie Chorych i Wspomożycielka Wiernych, nasza Orędowniczka, pomoże cierpiącej ludzkości, oddalając od nas zło tej pandemii i wyjednując nam wszelkie dobro niezbędne dla naszego zbawienia i uświęcenia.

  Niniejszy dekret jest ważny niezależnie od wszelkich przepisów stanowiących inaczej.

  W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 19 marca 2020 roku.

  Kard. Mauro Piacenza
  Penitencjarz Większy

  Ks. Prał. Krzysztof Nykiel
  Regens
   

   
     

   


   
    

   Stronę odwiedziło

     

  Obecnie jest