Porządek Mszy św.:


Dni powszednie
8:00, 18:00
Niedziele i święta
7:30, 9:00 , 11:00,
12:30 ,18:00 

 

*** ***

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 13.08.2017


 
 
1. Siostry Franciszkanki od Pokuty i Miłości Chrześcijańskiej zapraszają na wspólne dziękczynienie Bożej
    Opatrzności za 150 lat posługi Sióstr Franciszkanek w Polsce. Uroczystość odbędzie się  dzisiaj w
    Chojnickiej Bazylice. W programie przewidziano o godz. 12.00 Mszę św.  pod przewodnictwem 
    Prymasa Polski Ks. Abpa Wojciecha Polaka, a o godz. 16.00  Oratorium Muzyczne „ Ziarno Gorczycy”    
    w wykonaniu Sióstr Franciszkanek i muzyków z Malborka.

2. W sobotę obchodzić będziemy uroczystość NMP Częstochowskiej. Podczas Mszy św. o godz. 8.00
    odnowimy Jasnogórskie Śluby Narodu. Wieczorna Msza św. w sobotę będzie już Mszą św. niedzielną.
    W sobotę o godz. 11.00 parafia w Charzykowach obchodzić będzie uroczystość odpustową połączoną 
    z wprowadzeniem relikwii św. Jana Pawła II.

3. Wakacje są  dla wielu młodych ludzi czasem podejmowania ważnych decyzji, dlatego też Wyższe  
    Seminarium Duchowne w Pelplinie przeprowadza II turę naboru dla wszystkich, którzy chcą służyć Bogu
    i ludziom w Chrystusowym kapłaństwie. Kandydaci, w tym również tegoroczni maturzyści, proszeni są o
    zgłoszenie  się do 16 września na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie– tel.
    58 536 16 64) oraz o złożenie w rektoracie Seminarium odpowiednich dokumentów. Wszystkie
    niezbędne informacje można  znaleźć na stronie internetowej Wyższego Seminarium Duchownego w 
    Pelplinie.

4. Wspólnota Radia Maryja w Chojnicach organizuje wyjazd do Torunia na „ Festyn Rodziny Radia Maryja i
    Telewizji Trwam”. Wyjazd odbędzie się w sobotę 2 września. Koszt wynosi 25 zł. Zapisywać się można
    telefonicznie - Dominik – tel. 793 922 927

5. Tydzień temu na kolektę inwestycyjną naszej parafii zebraliśmy 4092 zł. Serdecznie dziękujemy za
    złożone ofiary.

6. Zapraszamy na „IV Letnie Koncerty Organowe Chojnice 2017” do Kościoła Gimnazjalnego. Kolejny
    koncert odbędzie się w niedzielę 27 sierpnia o godz. 20:00 w wykonaniu zespołu muzyki dawnej z
    Bydgoszczy w składzie: Karolina Jesionek - flet, Ewa Witczak - wiolonczela barokowa, Dorota Zimna –
    klawesyn oraz Przemysław Woźniak - organy.

7. Z kalendarza liturgicznego:
    Poniedziałek – Św. Piusa X, papieża
    Wtorek – NMP Królowej
    Czwartek – Św. Bartłomieja, apostoła
    Sobota – NMP Częstochowskiej

8. Po Mszy św. odbędzie się zbiórka do puszek „ Caritas”, jako pomoc dla poszkodowanych przez
    burzową  nawałnicę.

9.  W poniedziałek o godz. 13.30 odbędzie się pogrzeb Śp. Stanisławy Tabat z ul. Wiśniowej.
     Różaniec za zmarłą  - w kościele po wieczornej Mszy św. Dobry Jezu...........
   
 
   
 
 
 

 

REKRUTACJA  DO  WYŻSZEGO  SEMINARIUM  DUCHOWNEGO


   
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie informuje o warunkach rekrutacji na rok akademicki 2016/2017.
Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, winni do 8 lipca zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel.: 58 536 16 64) i osobiście złożyć w rektoracie WSD w Pelplinie następujące dokumenty:
1.    podanie o przyjęcie, skierowane do J. E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego;
2.    własnoręcznie napisany życiorys;
3.    świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę;
4.    świadectwo dojrzałości w oryginale i odpis;
5.    świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej;
6.    skrócony odpis aktu urodzenia;
7.    metrykę chrztu  i  bierzmowania;
8.    kopię dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej;
9.    cztery aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) http://www.umk.pl/kandydaci/
10.    wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania;
11.    dwa egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy dotyczącej
warunków odpłatności za usługi edukacyjne;
12.    oświadczenie o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez
wnoszenia opłat, o którym mowa w art. 170 a ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572);
13.    potwierdzenie dokonania wpłaty rekrutacyjnej (opłata w wysokości 80 zł – wpłacona na konto indywidualne, które kandydat otrzymuje po zarejestrowaniu się w IRK).

Alumni Pelplińskiego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym kandydaci są zobowiązani zarejestrować się do 8 lipca br. na stronie internetowej Uniwersytetu (www.umk.pl/kandydaci) i odbyć rozmowę kwalifikacyjną, która będzie miała miejsce 12  lipca 2016 r. o godz. 10.00 w budynku Wydziału Teologicznego przy ul. Gagarina 37 w Toruniu.
Obok rozmowy kwalifikacyjnej kryterium branym pod uwagę przy przyjęciu na studia będzie również wynik egzaminu dojrzałości.
Przewidziany jest także drugi nabór, o ile nie zostanie wyczerpany limit miejsc na Wydziale Teologicznym UMK. O ewentualnym drugim naborze, terminie składania dokumentów i egzaminie wstępnym, będziemy informować na stronie internetowej WSD (www.wsd.pelplin.pl) po ich ogłoszeniu.

 

.
 

 

Tygodnik Katolicki NIEDZIELA 

 


    


    

Numer konta naszej parafii, na który można wplacac dobrowolne ofiary na budowę koscioła:

Bank Spóldzielczy w Chojnicach 

76 8146 0003 0000 0475 2000 0001
 
Strona główna