Porządek Mszy św.:


Dni powszednie
8:00, 18:00
Niedziele i święta
7:30, 9:00 , 11:00, 18:00  

*** *** *** SPRZEDAM DZIAŁKI 3000m2 ;

Ogłoszenia  duszpasterskie  .29.03.2015

    

1.     Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Wielki Tydzień. O godz. 17:00 ostatnie Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.Dziś po Mszy Świętej do puszek zbierane będą ofiary na kwiaty do grobu Pańskiego.

2.     W Wielką Środę próba scholki o godz. 17:00.

3.     Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Jest do nabycia kolejny numer Pielgrzyma i Małego Pielgrzyma.

4.     Przypominamy, że Święte Triduum Paschalne nie jest przygotowaniem do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego w Niedzielę Wielkanocną, lecz jest już świętowaniem jednego i niepodzielnego misterium Chrystusa: męki, śmierci i zmartwychwstania.

5.     W Wielki Czwartek :

         Od godz. 8:30 odwiedzimy naszych stałych chorych zamiast w Pierwszy piątek i Pierwszą sobotę miesiąca. Prosimy także o zgłaszanie innych chorych w biurze parafialnym.

         Zbiórka ministrantówo godz. 11:30.

         O  godz. 18:00 uroczysta Msza Święta Wieczerzy Pańskiej pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa, a po niej adoracja Najświętszego Sakramentu w tzw. Ciemnicy do godziny 24:00. W Wielki Czwartek w czasie Mszy św. będziemy przyjmowali Komunię św. pod dwiema Postaciami.

6.     WWielki Piątek :

         obowiązuje post ścisły.

         adoracja w Ciemnicy od godz. 8:00 do godz. 18:00

          Jutrznia z nauką wprowadzającą w Liturgię Męki Pańskiej o godz. 8:30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Będą przygotowane teksty do modlitwy.

         Zbiórka ministrantów po Jutrzni

         Liturgię Męki Pańskiej rozpoczniemy o godz. 18:00. Po liturgii adoracja Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim do godz. 24:00.

         Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla wszystkich o godzinie 20:30 ulicami miasta. Nabożeństwo rozpocznie się przy parafii MBKP a zakończy się w Bazylice

         Ofiary składane przy okazji adoracji Krzyża zostaną przekazane na Bazylikę Grobu Pańskiego  w Jerozolimie.

7.     W Wielką Sobotę :

         adoracja przy Grobie Pańskim od 8:00 do 22:00.

         O godz. 8:30 będziemy wspólnie modlić się Jutrznią i wysłuchamy naukę wprowadzającą  w liturgię Wielkiej Nocy. Będą przygotowane teksty do modlitwy.

         Zbiórka ministrantów po Jutrzni

         Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny o godz. 11:00, 13:00 i 15:00.

8.     Uroczystą celebrację Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 22:00. Wigilia Paschalna jest kulminacją Triduum Paschalnego, najważniejszą liturgią całego roku liturgicznego. Przynosimy ze sobą świece.

9.     W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego Msze Święte wg stałego porządku. Prosimy przynieść do zakrystii skarbonki z jałmużną wielkopostną.

  

Sekty - zagrożeniem dla młodzieży cz. 3 

   <img style=
   
  
 Szkoła, podejmując proces wychowania i edukacji, ma ogromny wpływ na kształtowanie sposobu myślenia i życia swych uczniów. W okresie rozwoju można skutecznie oddziaływać na konkretne osoby, ale także proces wychowania może być nadużywany do manipulowania młodym człowiekiem.

Sekty - zagrożeniem dla młodzieży cz. 2 

   <img style=
   
  Do sekty moż
na trafić na wiele sposobów. Może stać się to zupełnie przypadkiem bądź w efekcie odpowiednio przygotowanego werbunku, jaki dana sekta przeprowadziła. Proces wejścia do sekty jest bardzo złożony i indywidualny.

 

Sekty - zagrożeniem dla młodzieży cz. 1 

   <img style=
 Na świecie działa przynajmniej kilka tysięcy sekt. Nie wszystkie są jednakowo niebezpieczne i groźne. Sekty różnią się między sobą co do sposobu powstania, charakteru działania, otwarcia się względem społeczeństwa, strukturą, głoszoną doktryną oraz celem istnienia. Wszelkie ich podziały są raczej umowne, uwzględniające pewne ich aspekty.  

Po co relikwie  ?

 
<img style=
Relikwie są to szczątki ciała ludzkiego, a więc człowieka, który odszedł już do Pana. Najczęściej są to kości, będące trwałą cząstką organizmu ludzkiego, ale może być to też samo ciało ludzkie, o ile zostało zmumifikowane. Mówimy wtedy o relikwiach pierwszego stopnia

MODLITWA ZA RODZINĘ  

 <img style=
Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, spraw, aby każda rodzina na ziemi stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie. Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umocniona łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza  od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny. Spraw, ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

Jak rozpoznać sektę ?

 

Diecezja Pelplińska  

 


    


    

Numer konta naszej parafii, na który można wplacac dobrowolne ofiary na budowę koscioła:

Bank Spóldzielczy w Chojnicach 

76 8146 0003 0000 0475 2000 0001 


 
Strona główna