Parafia p.w. Św. Jadwigi Królowej
w Chojnicach
  
DNI POWSZEDNIE
godz. 8.00 i 18.00
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
godz. : 7:30 , 9:00 , 11:00 , 12:30 , 18:00

Spowiedź Św. codziennie 20 minut przed każdą Msza Św.
Biuro parafialne czynne
w dni powszednie po każdej Mszy Św. 

           
         


  

   

 

 

 
18.03.2023

1. W poniedziałek w liturgii Kościoła obchodzić będziemy przeniesioną z niedzieli Uroczystość Św. Józefa Oblubieńca NMP. Msze św. odbędą się o godz. 8.00 i 18.00. Jest to dzień modlitw za mężczyzn i ojców oraz ich misję w Kościele i świecie.

2. W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na Drogę Krzyżową: dzieci – o godz. 17.00, dorosłych – o godz. 18.30. Po Drodze Krzyżowej dla dzieci odbędzie się cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.

3. W piątek przeżywać będziemy „ Most Modlitewny z Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie”. Naszą modlitwą będziemy obejmować alumnów, profesorów, moderatorów i pracowników pelplińskiego seminarium oraz modlić się o powołania kapłańskie, zaś wspólnota seminaryjna będzie modlić się w intencji naszej parafii.

4. W piątek o godz. 20.00 w małym kościele Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach rozpocznie się Ekstremalna Droga Krzyżowa. Można wybrać jedną z dwóch tras - do Wiela (42 km) lub do Zamartego (23 km). Zapisy na EDK pod adresem: www.edk.org.pl

5. W sobotę – 25 marca – obchodzić będziemy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. To święto przeżywamy w Kościele jako Dzień Świętości Życia. Podczas Mszy św. o godz. 8.00 będzie można podjąć dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego. Wieczorna Msza św. w sobotę będzie już Mszą św. niedzielną.

6. W sobotę, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego zapraszamy na XX Marsz dla Życia. Rozpocznie się on kościele Matki Bożej Królowej Polski o godz. 16.00 świadectwem Anny i Piotra Jakubków. Następnie odbędzie się nabożeństwo przebłagalne za grzechy przeciw ludzkiemu życiu oraz Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. Marsz zakończy się Mszą św. odpustową w kościele gimnazjalnym o godz. 18.00. Osoby, które podejmą duchową adopcję prosimy o przyniesienie świec.

7. W niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.15 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

8. Osoby przygotowujące się do bierzmowania w roku 2024, zobowiązane są do udziału w jednym z kilku proponowanych wyjazdów na młodzieżowe spotkania ewangelizacyjne. Najbliższe takie spotkanie odbędzie się w Kościerzynie w Niedzielę Palmową. Szczegóły dot. kosztów oraz przejazdu podamy w przyszłą niedzielę. Chętnych prosimy o zapisywanie się u ks. Krzysztofa.

9. Od poniedziałku rozpoczną się prace związane z montażem dzwonów na wieży naszej świątyni dlatego prosimy, aby od poniedziałku do piątku korzystać tylko z bocznego wejścia do kościoła.

10. Kolekta za tydzień przeznaczona będzie na cele inwestycyjne naszej parafii.

11. W minionym tygodniu pożegnaliśmy Śp. Stanisława Knut (l.73) z ul. Jaśminowej. Wieczny odpoczynek ...

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ WIELKI

Stanowisko Konferencji Episkopatu Polski

 

 

W ostatnich dniach mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem na osobę i wizerunek Świętego Jana Pawła II. Dzieje się to w Ojczyźnie Papieża, który jak nikt inny rozsławił imię Polski na całym świecie. „Papież Jan Paweł II – pisał burmistrz Rzymu z okazji jego beatyfikacji – zostawił niezatarty znak na historii chrześcijaństwa oraz na historii narodów Europy i całego świata. Ojciec Święty Wojtyła stał się symbolem, przewodnikiem, zarówno dla osób wierzących, jak i niewierzących. Był Papieżem, którego wkład okazał się decydujący dla obalenia komunizmu oraz tych wszystkich doktryn, które zmierzały do przekreślenia wszelkiej godności i wolności istoty ludzkiej. Liczne narody odnalazły w nim pokłady ogromnej siły, zdolnej do przekazywania piękna wiary i wartości z nią związanych.”

Papież Franciszek z okazji kanonizacji przypomniał, że Karol Wojtyła zanim wyruszył, by przemierzać drogi świata, dorastał do służby Chrystusowi i Kościołowi w swojej Ojczyźnie, w Polsce. „Dziękuję narodowi polskiemu i Kościołowi w Polsce za dar Jana Pawła II” – powiedział Franciszek i podkreślił, że Papież Polak nadal inspiruje nas poprzez słowa, pisma, gesty, styl posługi, cierpienie przeżywane z heroiczną nadzieją. „Inspiruje nas jego całkowite powierzenie się Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka i Matce Bożej.”

Święty Jan Paweł II to jeden z największych rodaków w naszych dziejach. Jest także ojcem naszej wolności. Szedł przed nami jak Mojżesz – wyprowadził z domu niewoli, przeprowadził przez Morze Czerwone i przypomniał nam tablice Bożych przykazań. Stanął w szeregu wielkich proroków, potężnych w słowie i czynie. Wskazywał drogę, chronił przed niebezpieczeństwem, przestrzegał przed uwikłaniem w ciernie zła i grzechu. Brał nas na swoje ramiona i z miłością odnosił do Chrystusowej owczarni

Poeta i myśliciel cenił i kochał polską kulturę, historię i tradycję. Wielki i wymagający nauczyciel zatroskany był o dziedzictwo, któremu na imię Polska. On z tego dziedzictwa się wywodził, w nim się wychowywał i wzrastał, ono go ukształtowało. Był z tego dziedzictwa dumny i nie wstydził się tego wyznać przed światem. A jednocześnie był tego świata pierwszym obywatelem, szedł do wszystkich narodów. Okazywał szacunek dla każdej kultury, historii i tradycji. Apelował o duchową jedność Europy, przypominał jej chrześcijańskie korzenie, z których wyrasta nasza kultura i cywilizacja.

Jego pielgrzymki do Ojczyzny były wielkimi rekolekcjami dla narodu, milowymi kamieniami naszej historii, tchnieniem Ducha Świętego w sumienia umęczonych i zdezorientowanych rodaków. Wypowiadał słowa mające sprawczą moc, zdolne pchnąć historię kraju i losy ludzi na nowe tory:  „Niech zstąpi Duch Twój”, „Pokój Tobie Polsko, Ojczyzno moja!” „Każdy powinien mieć swoje Westerplatte!” „Nie lękajcie się być świętymi!” „Miejcie wyobraźnię miłosierdzia!”.

Jego papieskie przepowiadanie, apostolskie wizyty, a także wysiłki dyplomatyczne przyczyniły się do wzrostu duchowego milionów ludzi na całym świecie. Dla nich Papież Polak był i pozostaje moralnym punktem odniesienia, nauczycielem wiary, a także orędownikiem w niebie.

Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę prób zdyskredytowania osoby i dzieła św. Jana Pawła II, raz jeszcze apelujemy do wszystkich o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych naszych rodaków. Przeprowadzony proces kanonizacyjny, a w tym, dogłębna, naukowa analiza historyczna, nie pozostawia wątpliwości odnośnie do świętości Jana Pawła II.

Czy pozwolimy odebrać sobie ten skarb na podstawie dziennikarskiego omówienia materiałów, wytworzonych przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa? Zostało ono dokonane z pominięciem warsztatu naukowego, w sposób stronniczy, często ahistoryczny, bez znajomości kontekstu, innych istniejących dokumentów, raportów czy opracowań. Materiały SB ukazują przede wszystkim skalę inwigilacji osoby kardynała Karola Wojtyły. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której wstydzić się i tłumaczyć musieliby ci, którzy sprzeciwiali się komunistycznej dyktaturze, a nie ci, którzy inwigilowali obywateli, pisali donosy, współpracowali z komunistycznym reżimem, prześladowali wierzących i łamali ludzkie sumienia.

Orzeczenie Kościoła o świętości człowieka nie jest wydawane na podstawie jego pojedynczych decyzji lub ich braku. Bierze się pod uwagę całość życia i działalności oraz zrodzone z nich owoce.

Jako papież, św. Jan Paweł II, zaliczył krzywdę wyrządzaną dziecku w sferze seksualnej do najcięższych przestępstw. Zobowiązał wszystkie episkopaty świata do wprowadzenia szczegółowych norm postępowania w takich przypadkach. Wierni jego wskazaniom, podejmujemy dzisiaj troskę o bezpieczeństwo młodych w strukturach kościelnych. Czujemy się zobowiązani, aby wszystkich zranionych poprzez ludzi Kościoła wysłuchać i przyjść im z konkretną pomocą.

               Dziękujemy wszystkim, którzy z wielką odwagą i stanowczością bronią dobrego imienia Świętego Jana Pawła II. Apelujemy, aby nie wykorzystywać osoby Papieża Polaka do celów bieżącej polityki. Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II za naszą wspólnotę kościelną i narodową. Nie pozwólmy odebrać sobie poczucia dumy i radości z przynależności do Chrystusowego Kościoła. Nie dajmy się podzielić, brońmy wspólnie naszych najcenniejszych wartości.

 

 

Biskupi zebrani na 394. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

 

 

 

 

Warszawa, 14 marca 2023 roku

 

 

 

Za zgodność:

Ks. Jarosław Mrówczyński

 

Zastępca Sekretarza Generalnego

Konferencji Episkopatu Polski

 12.03.2023


1. W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na Drogę Krzyżową: dzieci – o godz. 17.00, dorosłych – o godz. 18.30. Po Drodze Krzyżowej dla dzieci odbędzie się cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.

2. W niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.15 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

3. W środę zapraszamy do udziału w pieszej pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Zamartem. Pielgrzymka rozpocznie się o godz. 18.30 przy kościele Matki Boskiej Fatimskiej, a zakończy Mszą św. sprawowaną w Zamartem ok. godz. 21.00.

4. W czwartek 16 marca o godz. 18.00 w kościele gimnazjalnym odbędzie się Msza św. w intencji Ojczyzny za wstawiennictwem Św. Andrzeja Boboli.

5. W piątek o godz. 18.00 Msza św. sprawowana będzie w intencji Apostolstwa Dobrej Śmierci. Z racji Drogi Krzyżowej różaniec siedmiu boleści Matki Bożej odmówimy wyjątkowo już o godz. 17.30.

6. Caritas Diecezji Pelplińskiej zwraca się z prośbą o przekazanie 1,5% podatku dochodowego. Numer KRS 0000252333. Ze strony internetowej Caritas Diecezji Pelplińskiej można pobrać darmowy program do rozliczania podatku (www.pelplin.caritas.pl

7.Tydzień temu w zbiórce do puszek zebraliśmy 2162 zł. „ Bóg Zapłać” za ofiary złożone na rzecz polskich misjonarzy. Dziękujemy Bierzmowanym za dar dla naszego kościoła, którym jest renowacja (poprzez pozłocenie) kielicha mszalnego.

8. W sobotę, na zakończenie uroczystości bierzmowania, ks. Biskup Arkadiusz Okroj pobłogosławił nowe dzwony dla naszej świątyni. W przyszłym tygodniu zostaną one zamontowane na wieży kościoła. Po raz pierwszy zabrzmią podczas procesji rezurekcyjnej w noc Zmartwychwstania Pańskiego. W minionym tygodniu na prośbę Parafii w Rychnowach podarowaliśmy dla kościoła w Brzeźnie naszą dotychczasową dzwonnicę z dwoma małymi dzwonami (sygnaturkami) oraz stalowy dzwon z XIX wieku.

9. Kolekta za tydzień przeznaczona będzie na Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie.

10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy Śp. Ryszarda Przytarskiego (l.88) z ul. Modrzewiowej oraz Śp. Krzysztofa Buławę (l.69) z ul. Jeżynowej. We wtorek o godz. 10.30 odbędzie się pogrzeb Śp. Stanisława Knut (l.73) z ul. Jaśminowej. Różaniec za zmarłego - w kościele - w niedzielę i w poniedziałek o godz. 18.45.Wieczny odpoczynek ... 

05.03.2023

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne. Poprowadzi je O. Józef Zwoliński ze Zgromadzenia Ducha Świętego. Spotkania rekolekcyjne odbywać się będą w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 8.00 i 18.00. W środę o godz. 10.00 zapraszamy na Mszę św. sprawowaną w intencji wszystkich chorych naszej parafii. Podczas tej Eucharystii będzie możliwość przyjęcia Sakramentu Namaszczenia Chorych. Rekolekcje są obowiązkowe dla kandydatów do Bierzmowania II roku formacji. W poniedziałek, wtorek i środę po Mszy św. o godz. 18.00 odbędą spotkania przygotowawcze przed Bierzmowaniem. Podczas rekolekcji prosimy, aby kandydaci do bierzmowania oraz świadkowie przystąpili do sakramentu pokuty. Okazja do spowiedzi jest codziennie 20 minut przed Mszą św. W środę, w ostatni dzień rekolekcji, odbędzie się kolekta przeznaczona na rzecz Bożych dzieł realizowanych przez Zgromadzenie Ducha Świętego.

2. W poniedziałek po rannej Mszy św. biuro parafialne będzie nieczynne.

3. W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na Drogę Krzyżową: dzieci – o godz. 17.00, dorosłych – o godz. 18.30. Po Drodze Krzyżowej dla dzieci odbędzie się cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu.

4. W sobotę o godz. 16.00 Ks. Biskup Arkadiusz Okroj udzieli Sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej parafii. W łączności z bierzmowaniem zostaną pobłogosławione dzwony.

5. W niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.15 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

6. Chojnickie Centrum Kultury zaprasza dzisiaj ( niedziela 5 marca) o godz. 14.00 do kina na film pt. „Opiekun”. Oparta na faktach historia rodzinna staje się pretekstem do głębszej opowieści o postaci św. Józefa i roli, jaką odegrał w życiu wielu współczesnych ludzi.

7. Caritas Diecezji Pelplińskiej zwraca się z prośbą o przekazanie 1,5% podatku dochodowego. Numer KRS 0000252333. Ze strony internetowej Caritas Diecezji Pelplińskiej można pobrać darmowy program do rozliczania podatku (www.pelplin.caritas.pl).

8. Collegium Marianum Liceum Katolickie im. Jana Pawła II w Pelplinie zaprasza tegorocznych absolwentów szkół podstawowych oraz inne osoby zainteresowane działalnością szkoły na Dni Otwarte. Odbędą się one w soboty 11 marca i 22 kwietnia 2023 r. w godz. od 10.00 do 13.00. Collegium Marianum od trzech lat jest szkołą koedukacyjną z męskim internatem. Od lat cieszy się nie tylko bogatą historią, ale wysokim poziomem nauczania i troską o życie duchowe swoich wychowanków. Bliższe informacje na temat jej działalności można znaleźć na stronie: www.collegiummarianum.pl

9.Tydzień temu w zbiórce do puszek dla Ukrainy zebraliśmy 2564 zł, 5 funtów i 3 euro. „ Bóg Zapłać” za złożone ofiary. Dzisiaj po Mszy św. odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz polskich misjonarzy.


26.02.2023

1. W tym tygodniu przypada I Czwartek miesiąca. O godz. 18.00 wraz z Akcją Katolicką zapraszamy na „Godzinę Świętą”, w ramach której odbędzie się Msza św. wotywna o Jezusie Chrystusie Wiecznym Kapłanie oraz wystawienie Najświętszego Sakramentu z modlitwą o powołania kapłańskie i różańcem w intencji Ojczyzny. Na zakończenie udamy się przed kościół, aby przy krzyżu odśpiewać suplikacje o pokój w Ukrainie. Na to modlitewne spotkanie można przynieść znicze. Po wyjściu z kościoła zapalimy je przy pomniku ofiar II wojny światowej, ofiar katastrofy smoleńskiej oraz przy krzyżu.

2. W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na Drogę Krzyżową: dzieci – o godz. 17.00, dorosłych – o godz. 18.30. Po Drodze Krzyżowej dla dzieci odbędzie się cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu. Adoracja zakończy się o godz. 18.00 nabożeństwem I Piątkowym i Mszą św. wotywną o Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Uczestnictwo we Mszy św. w I Piątek oraz w Drodze Krzyżowej jest obowiązkowym elementem przygotowania do Bierzmowania.

3. W I Piątek do spowiedzi zapraszamy od godz. 16.30 do 18.00. Zachęcamy do korzystania ze spowiedzi także w pozostałe dni tygodnia. W naszym kościele okazja do spowiedzi jest 20 minut przed Mszą św.

4. W I Piątek po Drodze Krzyżowej dla dorosłych zapraszamy na całonocną adorację Najświętszego Sakramentu. Adoracja zakończy się w sobotę o godz. 8.00. Zachęcamy do udziału we wspólnocie adoracji i podjęcie jednej godziny nocnego czuwania.

5. W I Sobotę wraz z Żywym Różańcem zapraszamy o godz. 7.15 na Koronkę do Miłosierdzia Bożego, o godz. 7.30 na modlitwę różańcową, a o godz. 8.00 na Mszę św. wynagradzającą i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. W I Sobotę po Mszy św. o godz. 8.00 wyruszy z naszego kościoła różaniec mężczyzn.

6. W tym tygodniu odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną; ks. Proboszcz – w I Piątek, ks. Krzysztof – w I Sobotę.

7. W sobotę Mszą św. o godz. 18.00 rozpoczniemy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Poprowadzi je O. Józef Zwoliński ze Zgromadzenia Ducha Świętego.

8. W niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.15 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

9. Caritas Diecezji Pelplińskiej zachęca, aby całe rodziny zaangażowały się w akcję „Skarbonka miłosierdzia”. W tym roku nasza jałmużna wielkopostna wspiera dzieci z Ukrainy, które straciły na wojnie rodziców. Skarbonki wyłożono na stolikach.

10. W sobotę 4 marca zapraszamy na „Drzwi Otwarte” w katolickich szkołach w Chojnicach; o godz. 10.00 do Katolickiego Liceum (na ul. Grunwaldzkiej 1), a o godz. 13.00 do Katolickiej Szkoły Podstawowej (przy Placu Niepodległości 4).

11. Caritas Diecezji Pelplińskiej zwraca się z prośbą o przekazanie 1,5% podatku dochodowego. Numer KRS 0000252333. Ze strony internetowej Caritas Diecezji Pelplińskiej można pobrać darmowy program do rozliczania podatku (www.pelplin.caritas.pl).

12. Osoby, które planują zawrzeć sakramentalny związek małżeński, a nie przyjęły sakramentu bierzmowania zapraszamy na weekendowe rekolekcje „Pełnia Życia” w dniach 17-19 marca w Bysławku k. Tucholi. Zapisy - do 10 marca. Więcej informacji można znaleźć na plakacie umieszczonym na stronie internetowej naszej parafii.

13. Dom Rekolekcyjno-Wypoczynkowy Diecezji Pelplińskiej św. Józefa w Białogórze serdecznie zaprasza na rekolekcje dla pielgrzymów w dniach 10-12 marca 2023 r. Więcej informacji znajdziemy na stronie internetowej www.dombialogora.pl/rekolekcje.

14. W zbiórce do puszek dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii zebraliśmy 5162 zł i 6 euro. Kolekta przeznaczona na cele inwestycyjne naszej parafii wyniosła 7128 zł. „ Bóg Zapłać” za złożone ofiary. Dzisiaj po Mszy św. odbędzie się zbiórka do puszek jako pomoc dla Ukrainy, zaś za tydzień zbiórka do puszek przeznaczona będzie na rzecz polskich misjonarzy.


       Numer konta naszej parafii, na który można wpłacać dobrowolne ofiary
na
budowę koscioła:
Bank Spóldzielczy w Chojnicach 

76 8146 0003 0000 0475 2000 0001 
WARTO ODWIEDZIĆ