Porządek Mszy św.:


Dni powszednie
8:00, 18:00
Niedziele i święta
7:30, 9:00 , 11:00,
12:30 ,18:00 

 

*** ***

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 25.06.2017


1. W czwartek 29 czerwca obchodzić będziemy Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
    Msze św. odbędą się o godz. 8.00 i 18.00. Pomimo, że jest to w Polsce dzień pracy,
    zachęcamy do udziału we Mszy św. i zachowania świątecznego charakteru tego dnia także w
    swoich domach. Kolekta w tym dniu tradycyjnie przeznaczona jest na  Stolicę Apostolską.

2. W tym tygodniu przypada I Sobota miesiąca. Z tej racji Ks. Marek w sobotę 1 lipca odwiedzi
    chorych z posługą sakramentalną. Ks. proboszcz odwiedzi chorych w I Piątek – 7 lipca.

3. Żywy Różaniec naszej parafii zapraszamy w I Sobotę o godz. 8.00 na Mszę św.
    wynagradzającą Niepokalanemu Sercu NMP i modlitwę różańcową.

4. Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie rozpoczęło rekrutację na rok akademicki  
    2017/2018. Kandydaci, proszeni są o zgłoszenie się  do 8 lipca 2017 r. na rozmowę
    kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 58 536 16  64) oraz o złożenie  
    w rektoracie WSD odpowiednich dokumentów (szczegóły na plakacie)

6. Zapraszamy do udziału w Pieszej Pielgrzymce z Chojnic na Jasną Górę w dniach 31 lipca
     – 13 sierpnia. Można do pielgrzymki dołączyć się w czasie jej trwania. Spotkania dla
    zainteresowanych odbywać się będą w każdą niedzielę lipca o godz. 14.45 w salce parafialnej
    przy Bazylice w Chojnicach. W pielgrzymce uczestniczyć będzie wikariusz naszej parafii
    Ks. Marek. Zainteresowanych pielgrzymką  zapraszamy po Mszy św. do zakrystii.

7. Przypominamy, że trwa nabór do szkół katolickich w Chojnicach. Po zmianach prawnych, 
    opłata za naukę w liceum, podobnie jak w gimnazjum i szkole podstawowej, wynosi 100 PLN
    miesięcznie. Jeżeli rodzina jest wieloletnia i uczęszcza do szkół więcej dzieci, opłata
    maksymalnie wynosi 200 PLN od rodziny. W czasie, gdy tak trudno wychowywać dzieci i 
    młodzież, warto przemyśleć wybór szkoły katolickiej, stawiającej na wychowanie ku
    wartościom. Nauczanie Soboru Watykańskiego II jednoznacznie zachęca rodziców katolickich
    do posyłania dzieci do tego typu szkół.

8. Franciszkanie Maryi wraz z parafią św. Marcina zapraszają w niedzielę 2 lipca na
    Franciszkański Piknik Rodzinny  w Borzyszkowach. Msza św. pod przewodnictwem
    Ks. Bp Wiesława Śmigla zostanie odprawiona o godz. 15.00 w kościele parafialnym w
    Borzyszkowach. Po Mszy św. odbędzie się koncert Haliny Frąckowiak. Szczegóły znajdziemy
    na okolicznościowym plakacie.

9. Zapraszamy na „IV Letnie Koncerty Organowe” do Kościoła Gimnazjalnego. Pierwszy koncert  
    odbędzie się w niedzielę 2 lipca o godz. 20:00 w wykonaniu Michała Markuszewskiego z
    Uniwersytetu Muzycznego  w Warszawie. Kolejny już 9 lipca w wykonaniu Jerzego Kukli z
    Lublina. Pozostałe terminy koncertów są umieszczone na plakacie.

10.  Przed kościołem  można  „ Pielgrzyma” oraz „ W Rodzinie”11. Tydzień temu na kolektę inwestycyjną naszej parafii zebraliśmy 4140 zł. Serdecznie
      dziękujemy za złożone ofiary.

12. W tym tygodniu są jeszcze wolne intencje na rannych Mszach św.

13 Z kalendarza liturgicznego:
    Wtorek – NMP Nieustającej Pomocy
    Środa – Św. Ireneusza, biskupa i męczennika
    Czwartek – Św. Apostołów Piotra i Pawła    

14.  W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty parafialnej Śp. Kazimierę Szypryt,
       z ul. Wybickiego. Dobry Jezu...      
 
 
 

REKRUTACJA  DO  WYŻSZEGO  SEMINARIUM  DUCHOWNEGO


   
Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie informuje o warunkach rekrutacji na rok akademicki 2016/2017.
Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, winni do 8 lipca zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel.: 58 536 16 64) i osobiście złożyć w rektoracie WSD w Pelplinie następujące dokumenty:
1.    podanie o przyjęcie, skierowane do J. E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego;
2.    własnoręcznie napisany życiorys;
3.    świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę;
4.    świadectwo dojrzałości w oryginale i odpis;
5.    świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej;
6.    skrócony odpis aktu urodzenia;
7.    metrykę chrztu  i  bierzmowania;
8.    kopię dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej;
9.    cztery aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) http://www.umk.pl/kandydaci/
10.    wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania;
11.    dwa egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy dotyczącej
warunków odpłatności za usługi edukacyjne;
12.    oświadczenie o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez
wnoszenia opłat, o którym mowa w art. 170 a ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572);
13.    potwierdzenie dokonania wpłaty rekrutacyjnej (opłata w wysokości 80 zł – wpłacona na konto indywidualne, które kandydat otrzymuje po zarejestrowaniu się w IRK).

Alumni Pelplińskiego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym kandydaci są zobowiązani zarejestrować się do 8 lipca br. na stronie internetowej Uniwersytetu (www.umk.pl/kandydaci) i odbyć rozmowę kwalifikacyjną, która będzie miała miejsce 12  lipca 2016 r. o godz. 10.00 w budynku Wydziału Teologicznego przy ul. Gagarina 37 w Toruniu.
Obok rozmowy kwalifikacyjnej kryterium branym pod uwagę przy przyjęciu na studia będzie również wynik egzaminu dojrzałości.
Przewidziany jest także drugi nabór, o ile nie zostanie wyczerpany limit miejsc na Wydziale Teologicznym UMK. O ewentualnym drugim naborze, terminie składania dokumentów i egzaminie wstępnym, będziemy informować na stronie internetowej WSD (www.wsd.pelplin.pl) po ich ogłoszeniu.

 

.
 

 

Tygodnik Katolicki NIEDZIELA 

 


    


    

Numer konta naszej parafii, na który można wplacac dobrowolne ofiary na budowę koscioła:

Bank Spóldzielczy w Chojnicach 

76 8146 0003 0000 0475 2000 0001
 
Strona główna