• ;

   


       
    

  Sobota

  23.05.2020 r.

   8.00

  O Boże Bł. i opiekę Matki Bożej dla dzieci i ich rodzin

  18.00

  1/ + Rodziców z ob.str. (w 15 r. śm.) i rodzeństwo

  2/ + Urszulę Miszewską (w 4 r. śm.)

   

  Niedziela

  24.05.2020 r.   

   7.30

  1/ + Katarzynę, Jana, Bernarda i Pawła Babińskich

  2/ + ks. Prałata Franciszka Gabora

   9.00

  1/ O zdrowie i Boże Bł. dla syna Juliusza

  2/ + Wandę, Alfonsa, Jana, Zbigniewa i Wiesławę

  11.00

  + Danutę Lipińską

  12.30

  O Boże Bł. dla Julii, Emila i Krzysztofa

  18.00

  + z rodziny Sikorskich, Kozakiewicz, Łąckich oraz krewnych

  Poniedziałek

  25.05.2020 r.

   8.00

  O nawrócenie grzeszników

  18.00

  1/ + Marię Myszka i zm. z rodziny

  2/ + Jarosława Wróbel (w miesiąc po śmierci)

  Wtorek

   26.05.2020

   8.00

  + Zofię Wałaszewską, Aleksandrę Kuchenbeker i Ewę Krzoska

  18.00

  1/ + Małgorzatę Topka

  2/ O zdrowie i Bożą opiekę dla Barbary z ok. 81 urodzin

  Środa                                   

  27.05.2020 r.

   8.00

  O opiekę Matki Bożej dla Maksymiliana z ok. 18 urodzin

  18.00

  1/ + Bronisława Murawskiego

  2/ + Jana Stanisławskiego ( int. od uczestników pogrzebu)

   Czwartek

  28.05.2020 r.

   8.00

  + Dusze w czyśćcu cierpiące

  18.00

  1/ + Weronikę Napiórkowską i Mariana Kinowskiego

  2/ + Dusze w czyśćcu cierpiące

   Piątek

  29.05.2020 r.

   8.00

  + Teresę Kreja

  18.00

  1/ Dziękczynna za odebrane łaski z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą dla rodziny

  2/ + Ks. Prałata Franciszka Gabora

  Sobota

  30.05.2020 r.

   8.00

  + Czesława, Zofię, Jadwigę i Elżbietę Zielińskich

  18.00

  1/ + Tadeusza Dupik, Gertrudę Ziółtkowską i zm. z rodziny

  2/ + Bolesława i Małgorzatę Jażdżewskich oraz rodziców z ob.str.

   

  Niedziela

  31.05.2020 r.   

   7.30

  + Irenę i Andrzeja Karolew

   9.00

  1/ O zdrowie i Boże Bł. dla córki Joanny

  2/ + Aleksandra i rodziców z ob. str. oraz rodzeństwo

  11.00

  + Zmarłych z rodziny Kopiszka

  12.30

  + Jana Ossowskiego

  18.00

  + Marię, Stanisława, Zbigniewa i Janusza