Porządek Mszy św.:


Dni powszednie
8:00, 18:00
Niedziele i święta
7:30, 9:00 , 11:00,
12:30 ,18:00   
 

+++


 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 20.05.20181. Dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 11.00 przeżywać będziemy Uroczystość I Komunii św.     
    dzieci naszej parafii. O godz. 16.00 zapraszamy na nabożeństwo majowe, po którym
    zostanie  wykonane pamiątkowe zdjęcie, a dzieci  I Komunijne otrzymają pamiątkowe
    obrazki. Do piątku włącznie trwa „ Biały Tydzień”. O godz. 17.00 zapraszamy na Mszę św.
    i nabożeństwo majowe z udziałem dzieci I Komunijnych. W poniedziałek o godz. 17.00 w
    sposób szczególny zapraszamy także dzieci, które 21 maja 2017 r. przystąpiły do I Komunii
    św. W środę, w ramach „ Białego Tygodnia” obchodzić będziemy Dzień Misyjny Dzieci.
    Kolekta w tym dniu przeznaczona będzie na misje św.
    Serdecznie dziękujemy za przygotowanie kościoła i jego otoczenia na dzisiejszą
    uroczystość. Szczególne podziękowanie składamy Pani Hannie Niciejewskiej za przepiękną
    dekorację naszej świątyni. Dziękujemy rodzicom dzieci I Komunijnych za dar dla naszego
    kościoła, którym jest witraż przedstawiający Sakrament Eucharystii.

2. W poniedziałek o godz. 19.00 odbędzie się spotkanie Oazy Młodzieżowej, a w środę
     o godz. 16.30 – spotkanie Oazy Dziecięcej.

3. Caritas naszej parafii zaprasza osoby samotne, starsze, na spotkanie integracyjne, które
    odbędzie się w czwartek o godz. 16.00 w naszej salce parafialnej.

4. W sobotę  o godz. 10.00 odbędzie się zbiórka ministrantów, o godz. 13.00 - spotkanie scholi
    dziecięcej, a o godz. 14.30 – spotkanie scholi młodzieżowej.

5. W sobotę o godz. 15.00 Ks. Jarosław Burandt, proboszcz parafii Chrystusa Miłosiernego
    w Chojnicach, obchodzić będzie Jubileusz 25-lecia kapłaństwa.

6. W przyszłą niedzielę Parafia w Nieżychowicach obchodzić będzie uroczystość odpustową
    ku czci Najświętszej Trójcy.

7. Dnia 8 czerwca odbędzie się w Chojnicach XXI Przegląd piosenki religijnej „ Credo 2018”.
    Do udziału organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież, solistów, zespoły i schole. Zgłoszenia
    należy dokonać do dnia 3 czerwca. Dokładne informacje i regulamin przeglądu znajdziemy
    na stronie: sp1chojnice.szkolnastrona.pl

8. Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie informuje o rozpoczęciu rekrutacji do naszego
    diecezjalnego seminarium na nowy rok akademicki 2018/2019. Kandydaci, w tym również   
    tegoroczni maturzyści, proszeni są o zgłoszenie się do 9 lipca na rozmowę kwalifikacyjną
    (umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 58 536 16 64) oraz o złożenie w rektoracie WSD
    odpowiednich dokumentów. Więcej informacji znajdziemy na plakacie i stronie internetowej.

9. Wspólnota Dzieciątka Jezus z Chojnic zaprasza na rekolekcje ewangelizacyjne, które odbędą
    się na hali sportowej OSiR w dniach od 1 do 3 czerwca.

10. Po Mszy św. można u ministrantów nabyć nowy numer „ Pielgrzyma’ oraz  „ W Rodzinie”.

11. Kolekta za tydzień przeznaczona będzie na cele inwestycyjne naszej parafii.
     
12. Z kalendarza liturgicznego:
    Poniedziałek – NMP Matki Kościoła
    Czwartek – Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
    Sobota – Św. Filipa Neri, prezbitera, Dzień Matki
    Niedziela – Uroczystość Trójcy Najświętszej


REKRUTACJA  DO  WYŻSZEGO  SEMINARIUM  DUCHOWNEGO

 

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Pelplińskiej w Pelplinie informuje o warunkach rekrutacji na rok akademicki 2018/2019.
Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, winni do 9 lipca 2018 r. zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel. 58 536 16 64) i osobiście złożyć w rektoracie WSD w Pelplinie następujące dokumenty:
1.    podanie o przyjęcie, skierowane do J. E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego,
2.    własnoręcznie napisany życiorys,
3.    świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę,
4.    świadectwo dojrzałości w oryginale,
5.    świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej,
6.    skrócony odpis aktu urodzenia,
7.    metrykę chrztu  i  bierzmowania,
8.    kopię dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej,
9.    wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów                                (IRK: http://www.umk.pl/kandydaci/) i podpisany formularz podania,
10.    cztery aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK),
11.    dwa egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy dotyczącej
warunków odpłatności za usługi edukacyjne,
12.    potwierdzenie dokonania wpłaty rekrutacyjnej (opłata w wysokości 85 zł – wpłacona na konto indywidualne, które kandydat otrzymuje po zarejestrowaniu się w IRK).

Alumni Pelplińskiego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym kandydaci winni zarejestrować się do 9 lipca br. na stronie internetowej Uniwersytetu (www.umk.pl/kandydaci) i odbyć rozmowę kwalifikacyjną, która będzie miała miejsce 11  lipca 2018 r. o godz. 9.00 w budynku Wydziału Teologicznego przy ul. Gagarina 37 w Toruniu.
Obok rozmowy kwalifikacyjnej kryterium branym pod uwagę przy przyjęciu na studia będzie również wynik egzaminu dojrzałości.
Przewidziany jest także drugi nabór, o ile nie zostanie wyczerpany limit miejsc na Wydziale Teologicznym UMK. O ewentualnym drugim naborze, terminie składania dokumentów i egzaminie wstępnym, będziemy informować na stronie internetowej WSD (www.seminariumpelplin.pl) po ich ogłoszeniu.
 


 

     Katolicka Agencja Informacyjna      


    

Numer konta naszej parafii, na który można wplacac dobrowolne ofiary na budowę koscioła:

Bank Spóldzielczy w Chojnicach 

76 8146 0003 0000 0475 2000 0001
 
Strona główna