Parafia p.w. Św. Jadwigi Królowej
w Chojnicach


   
DNI POWSZEDNIE
godz. 8.00 i 18.00
NIEDZIELE I ŚWIĘTA
godz. : 7:30 , 9:00 , 11:00 , 12:30 , 18:00

Spowiedź Św. codziennie 20 minut przed każdą Msza Św.

Biuro parafialne czynne w dni powszednie po każdej Mszy Św. 
    


Jakie ma zadania ?

Służba liturgiczna ma za zadanie dbać o piękno liturgii podczas Mszy św. i nabożeństw. Każdy chłopak raz w tygodniu w wybrany przez siebie dzień oraz w niedzielę służy przy ołtarzu. Służbę liturgiczną w naszej Parafii tworzą kandydaci, ministranci oraz lektorzy.

 Kim są lektorzy?

Chłopacy od II  klasy gimnazjalnej. Lektor jest ustanowiony do wykonywania czytań Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może on również podawać intencje modlitwy powszechnej.

 Kim są ministranci?

"Ministrare" (z łaciny) znaczy "służyć". Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Grupę ministrantów tworzą chłopcy, którzy przystąpili już do Pierwszej Komunii Świętej.

Kim są kandydaci?

Zanim ktoś zostanie ministrantem przez rok jest kandydatem, czyli poznaje podstawy służby.

 Kiedy spotkania?

Zbiórki odbywają się średnio raz w miesiącu w sobotę o godz. 10:00 w salce lub w kościele. Zbiórka to wspólna modlitwa, omówienie przebiegu służby, poznawanie nowych wiadomości potrzebnych podczas wykonywanych funkcji oraz ćwiczenia liturgiczne w kościele.

 

Opiekunem służby liturgicznej jest ks.Marek Chmist

 

Jakie ma zadania?

Scholka przede wszystkim śpiewa na Mszy św. o godz. 11:00 w niedzielę ( czasami uczestniczy także w  ważnych wydarzeniach w życiu parafialnym) . Starsze dzieci są też zaangażowane w liturgię Słowa 
( czytania i psalm). 

 Kto może należeć do scholki?

Każda dziewczynka  i chłopiec od klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Czy tylko dzieci?

Zapraszamy również młodzież, która chciałaby grać na instrumentach ( klawisze, gitara).

Czy dzieci muszą mieć wyjątkowy talent ?

Dzieci nie muszą mieć perfekcyjnego głosu. Głos w tak młodym wieku wymaga kształtowania i od tego są cotygodniowe próby. To nie jest zespół, tylko grupa dzieci, która stara się podtrzymywać śpiew i zachęcać pozostałe dzieci  a także dorosłych do większego zaangażowania we Mszy.

Kiedy są próby?

W piątek o godz. 17:00  w salce parafialnej

 

Odpowiedzialnym za grupę jest ks. Marek Chmist

Akcja Katolicka

Po raz pierwszy terminu "Akcja Katolicka" użył papież Pius X w dokumencie z 1903 roku. Formalny początek Akcji Katolickiej dał papież Pius XI, który w encyklice "Ubi arcano Dei" z 1922 r. opisał jej istotę, cel, środki oraz zobowiązał do tworzenia Akcji Katolickiej w poszczególnych krajach. W Polsce biskupi powoływali Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej w latach 1930-1932. W czasach totalitaryzmu komunistycznego zakazano wszelkiej działalności organizacji katolickich. Po wojnie reaktywowanie Akcji Katolickiej w Polsce zostało zainspirowane przez Jana Pawła II podczas wizyty biskupów polskich ad limina Apostolorum w 1993 r. W diecezji pelplińskiej Stowarzyszenie reaktywowano 21 października 1995 r.

 

Charyzmat

Celem AK jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji ogólnopolskiej Kościoła poprzez:

  • pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz ukierunkowanie go na zadania apostolskie,
  • przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego,
  • zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej,
  • kształcenie działaczy katolickich i wychowywanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.

 

Prezes – Pan Zdzisław Januszewski

Asystent Kościelny – ks. Jerzy Sikora

 

Jaki jest cel wspólnoty?

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem. Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać – dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia, oraz dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć. Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia kierują często swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu by wzrastać w dobru, by w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili życia.

Grupa przy naszej parafii jest częścią większej międzyparafialnej wspólnoty  ( więcej na  stronie www.apostolstwo.pl  )

Kto może należeć ?

Nie ma konkretnej grupy wiekowej. Każdy może się włączyć w to dzieło.

Kiedy spotkania?

Członkowie Apostolstwa Dobrej Śmierci spotykają się :

·         Raz w miesiącu 17 każdego miesiąca na Mszy wieczornej w intencji Apostolstwa  a później odmawiany jest różaniec do Matki Bożej Siedmiu Boleści, patronki dobrej śmierci

·         Co sobotę po Mszy św. porannej na adoracji do Najświętszego Serca Pana Jezusa a w Pierwszą sobotę miesiąca na adoracji do Niepokalanego Serca Maryi

 

Odpowiedzialna - pani Bernadeta Brunka

Co to takiego ?

Żywy Różaniec jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi. W skład Żywego różańca wchodzą Róże różańcowe ( 20 osobowe grupy ).

Jakie są obowiązki ?

Każda z 20 osób tworzących daną Żywą Różę odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy "zmianie tajemnic". Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej Żywej Róży były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwadzieścia. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie Żywej Róży odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.

Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

Ile jest Róż różańcowych ?

W naszej parafii jest obecnie sześć Róż różańcowych. Raz w miesiącu odpowiedzialne za poszczególne Róże  zelatorki zanoszą członkom tajemnice różańcowe do odmówienia.

 

Opiekunem jest ks. Jerzy Sikora